มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam


คำออกตัว


ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชมห้องสมุด E-Lib
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  เนื้อหาภายในห้องสมุด E-Lib ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆ ภายในห้องสมุด E-Lib จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการแพทย์ แก่ผู้มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือใช้ทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ผู้ปรึกษาหรีอรักษา ผู้ป่วยแต่ละรายได้


  เนื้อหาภายในห้องสมุด E-Lib ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆ ภายในห้องสมุด E-Lib ไม่ได้มุ่งหวัง ชักจูง ชี้ชวนให้ผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ป่วย ติดตาม-ติดต่อ แพทย์ผู้เขียนบทความ เพื่อรักษาหรือผ่าตัด กับแพทย์ท่านนั้น และทางทีมงานห้องสมุด E-Lib ถือว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นความนิยมชมชอบส่วนบุคคล


  ถ้าท่านมีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแพทย์ประจำตัวทันที ไม่แนะนำให้สืบค้นข้อมูล หรือใช้ข้อมูลภายในห้องสมุด E-Lib เพื่อทำการรักษา


  เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายในห้องสมุด E-Lib ถูกเขียนขึ้นจาก จาก ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น ตามหลักของวิชาแพทยศาสตร์แผนปัจจุบัน และเป็นความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านเท่านั้น ทางทีมงานห้องสมุด E-Lib ไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง ของเนื้อหา ข้อความที่ปรากฏในที่นี้ได้ ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าความรู้ การวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดความรู้ และคำแนะนำใหม่ๆที่ต่างออกไปได้ ทีมงานห้องสมุด E-Lib จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลเสียหรือผลกระทบ ที่อาจเกิดตามมาจากผลของการปฎิบัติตามของข้อความหรือคำแนะนำนั้นๆ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน


  เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายในห้องสมุด E-Lib ไม่ได้มีความมุ่งหวัง กระทำลามก อนาจาร หรืออื่นๆใด ในลักษณะเดียวกัน ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในห้องสมุด E-Lib แห่งนี้ เราไม่ได้จดลิขสิทธ์ใดๆ เราเห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยทุกๆคน ยกเว้นในหน้าที่คัดลอกมา ซึ่งได้แจ้งไว้ด้านล่างของบทความนั้นๆ ซึ่งท่านต้องขออนุญาตจากเจ้าของบทความเอง ตามแหล่งที่มาที่ได้แจ้งไว้


  ทีมงานห้องสมุด E-Lib ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลหรือไฟล์ที่รับไปจาก เวปไซด์นี่จะไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนั้น ทางทีมงานห้องสมุด E-Lib จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดจาก Website ต่างๆที่ถูก link ออกไปจาก website นี้main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600