ภาพตัวอย่างนิตยสาร นิตยสาร fitness เติมความคิด.... ชีวิตมีไฟ
นิตยสารดีเด่นประจำปี 2540 จาก สยช
เป็นนิตยสารรายเดือน
เจ้าของ : บริษัท สาระทรรศน์ จำกัด
สำนักงาน : 69/50-51 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 653-9594, 653-8025-6 FAX 653-9387
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ ราคา 500 บาท สั่งจ่าย ปณ. ราชเทวี 10401
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 50 บาท