ภาพตัวอย่างนิตยสาร นิตยสาร ดวงใจพ่อแม่
คู่มือเลี้ยงลูกคุณภาพ สำหรับครอบครัวยุคใหม่
เป็นนิตยสารรายเดือน
เจ้าของ : บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด
สำนักงาน : 1532/40-43 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 36 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 911-4211 โทรสาร 911-4948
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ ราคา 540 บาท สั่งจ่าย ปทจ บางซื่อ 10800
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 45 บาท