พัฒนาการเด็ก  |  โรงเรียน  |  โรคภัยไข้เจ็บ  |  ทันตกรรม  |  อาหารการกิน  |  เรื่องยา |  หลับนอน ขับถ่าย  |
 จิตเวชเด็ก  |  วัยรุ่น  |  เพศศึกษา  |  ปัญหาทั่วไป

ปัญหาพัฒนาการเด็ก  back to top

 • สองขวบแล้ว ยังไม่พูดเลย
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ลูกพูดไม่เก่ง อยากทราบวิธีกระตุ้น
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกพูดน้อยเกินไป
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ขวบกว่าแล้วแต่ยังพูดและเดินไม่ได้ !
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • 2 ขวบแล้ว แต่พูดได้แค่ จ๊ะ จ๋า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ฝึกพัฒนาการการพูดของลูกอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • แก้อาการน้ำลายไหล พูดไม่ชัดของลูกอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • กลัวลูกพูดไม่ชัด
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกพูดไม่ชัด…เข้าโรงเรียนได้ไหม
 • ดร.อรชา ตุลานันท์
 • โกหก พูดไม่เพราะ เอาแต่ใจ
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • อยู่กับแม่พูดเพราะ...ออกนอกบ้านก้าวร้าว
 • ศ.เกียรติคุณวันเพ็ญ บุญประกอบ
 • อีคิวที่เหมาะสม สร้างอย่างไร
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • สงสัยเรื่อง IQ, EQ, LQ
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • สร้าง EQ ให้ลูกคนกลาง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ช่วยลูกพัฒนาการช้า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ชอบเหม่อ สมาธิสั้นหรือเปล่า
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • กลัวลูกเป็นสมาธิสั้น
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • จินตคณิตทำให้เด็กมีสมาธิจริงหรือ
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • อยากให้ลูกมีวุฒิภาวะ
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • 9 เดือน ยังไม่ยอมตั้งไข่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • คลานและนั่งได้ช้าเพราะนอนน้อยหรือเปล่า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • จับยืนก่อนวัย ลูกจะขาโก่งหรือไม่
 • น.พ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
 • ดัดขาให้ลูกกลัวลูกขาโก่ง
 • น.พ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
 • ดัดขาลูกให้ตรงได้ไหม
 • นพ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
 • ลูกสาวไม่ยอมคว่ำ
 • ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ
 • เปลี่ยนลูกถนัดซ้ายให้ถนัดขวาทำให้ติดอ่างจริงหรือ…
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกถนัดซ้าย ส่งผลอะไรกับการเรียนรู้
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกเขียนมือซ้าย จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ?
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • 3 ขวบ สอนเรื่องซ้ายขวาได้หรือยัง
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ทีวีทำลูกพูดช้า…หรือเปล่า
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ตัวการ์ตูนในการ์ตูนแอ็กชั่นมีผลให้ลูกก้าวร้าวหรือไม่
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • สื่อต่างๆ มีผลต่อการเลียนแบบในวัยเด็กหรือเปล่า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ติดทีวีมีผลต่อพัฒนาการอย่างไร
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ถ้าลูกกลัวฉากการต่อสู้ในทีวี…
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ดูหนังแปลงร่างแผลงฤทธิ์
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ฟังเพลงบ่อยๆ มีผลอย่างไรกับเด็ก
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • เพลงกล่อมเด็กจะช่วยพัฒนาจิตใจได้จริงหรือ
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ฐานะไม่ดีสร้าง Enriched Environment ให้ลูกได้ไหม
 • นพ.อุดม เพชรสังหาร
 • เล่นอย่างไรให้เสริมการเรียนลูก
 • อ.เกศินี วัฒนสมบัติ
 • ลูกชอบพูด “กลัว” แบบไม่มีสาเหตุ
 • รศ.รัจนี นพเกตุ

  ปัญหาเรื่องเรียน และโรงเรียน  back to top

 • ลูกมีปัญหาเมื่อไปเนิร์สเซอรี่
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • เนิร์สเซอรี่ จำเป็นต่อลูกหรือไม่
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ลูกวัยอนุบาล เรียนภาษากับครูต่างชาติได้ไหม
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • อยากให้ลูกฝึกภาษาอังกฤษ
 • ดร.อรชา ตุลานันท์
 • ส่งลูก 2 ขวบเข้าโรงเรียน...ดีไหมคะ?
 • อ.อรชา ตุลานันท์
 • โรงเรียนอนุบาลดีต้องแพงหรือเปล่า?
 • อ.รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • โรงเรียนอนุบาลอย่างเดียวหรือมีประถมด้วย
 • ครูเมย์ เมทินี กวีกิจประเสริฐ
 • โรงเรียนเตรียมอนุบาลจำเป็นไหม และจะเลือกโรงเรียนอย่างไรดี
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • อนุบาล…สอนเด็ก 2 ขวบอย่างไร
 • อ.รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • โฮมสคูลคืออะไร และควรเริ่มอย่างไร
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • Home School ดีไหมเอ่ย
 • ครูเมย์ เมทินี กวีกิจประเสริฐ
 • โรงเรียนแคบ ไม่ที่วิ่งเล่น มีผลดี ผลเสียอย่างไร
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • จำนวนเด็กกับจำนวนครู มีผลต่อพัฒนาการไหม
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • โรงเรียนแบบบูรณาการมีการบ้านน้อย เด็กจะมีคุณภาพจริงหรือ ?
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • แนวการสอนต่างกัน เด็กจบแล้วเหมือนหรือต่าง?
 • อ.อรชา ตุลานันท์
 • งอแงเวลาไปเรียน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกไปโรงเรียนแล้วงอแง
 • รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
 • ลูกร้องกรี๊ดๆ ไปไม่โรงเรียน ทำอย่างไรดี
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • ไปโรงเรียนทีไรออกอาการทุกที
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ขอเข้าห้องน้ำทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ขอวิธีแก้ปัญหาการเรียนให้ลูก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • อยู่โรงเรียนไม่ยอมทำงาน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกไม่สนใจทำการบ้าน
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกวัยอนุบาล ทำการบ้านวันละกี่ชั่วโมง
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • กลัวลูกเครียดเรื่องเรียน
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • เครียดเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้
 • นพ.อุดม เพชรสังหาร
 • อยากช่วยครูสอนลูก
 • อ.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
 • อยากให้ใช้ E.Q. มาเกณฑ์กับรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • ขอกิจกรรมเรียกความสนใจเด็ก
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ภาษาที่สองเริ่มเมื่อไหร่ดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกไม่ชอบภาษาอังกฤษ จะสอดแทรกอย่างไรดี
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • รักเรียน รักอ่าน ต้องสร้างอย่างไร
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • ไม่สนใจคณิต-วิทย์
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • ลูก ม.1 อ่อนคณิตศาสตร์ ถึงขั้นตก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกอยากเรียน sound engineer
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • นิสัยที่แตกต่างระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • อยู่โรงเรียนกับอยู่บ้านไม่เหมือนกัน
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • เรียนเก่ง แต่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • หนักใจลูกถูกเพื่อนแกล้งจนไม่ยอมไปเรียน
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • หยุดหลายวัน เลยไม่ยอมไปโรงเรียน
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • อยากเปลี่ยนพฤติกรรมลูก ต้องเปลี่ยนโรงเรียนไหม
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • ลูกติดเกม มีปัญหาการเรียน
 • น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • ลูกสนใจการเรียนน้อยลง
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • ลูกอ่านเขียนไม่ได้ ไม่ยอมสนใจต้องหลอกล่อ
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • ลูกเรียนไม่เก่ง กลัวเอาตัวไม่รอด
 • รศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • คุณครูชอบเปรียบเทียบ จนลูกไม่มั่นใจ..ควรคุยกับคุณครูไหม
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • อยากให้ลูกเรียนดีไปจนโต ต้องทำอย่างไร
 • น.พ.ดุสิต ลิขณะพิชิตกุล
 • โรงเรียนสาธิตทำเด็กสอบเข้าเรียนเครียดหรือเปล่า
 • ครูเมย์ เมทินี กวีกิจประเสริฐ
 • ลูกชายฝาแฝดอยู่อนุบาลสอง แยกห้องเรียนดีไหม
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน

  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ  back to top

 • ปัญหาสุขภาพของหนูวัย 9 เดือน
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • อยากให้ฉีดวัคซีนแบบไม่มีไข้
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • แผลเป็นจากการฉีดวัคซีน
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมยังเป็นหัดอีก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ก้อนแข็งหลังฉีดวัคซีน อันตรายหรือเปล่า
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ต้องฉีดวัคซีนใหม่หรือไม่
 • รศ.นพ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เข้าตู้อบเพราะตัวเหลือง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกตัวเหลือง
 • ศ.(คลินิก) น.พ.จิรศักดิ์ มนัสสากร
 • ตัวเหลืองแก้ไขอย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • สารพัดเรื่องหวัดกับเจ้าตัวเล็ก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกเป็นหวัดและเสียงแหบเกิดจากอาการภูมิแพ้หรือไม่
 • พ.ญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
 • ภูมิแพ้...รักษาให้หายขาดได้มั้ย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ไข้หวัดเรื้อรังหรือเปล่า
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ขอวิธีแก้ลูกเป็นหวัดเรื้อรัง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ส่าไข้หรือเปล่านะ
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกสาวเป็น G6PD ดูแลอย่างไรดี
 • รศ.นพ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เป็นหวัดบ่อยเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒนวณิชย์
 • อีสุกอีใส
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • หอบถ่ายทอดถึงลูกได้หรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • น้ำหนักน้อยเพราะออกหัด
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกหายใจครืดคราดเป็นเพราะอะไร
 • พญ.สิรินันท์ บุญยะลีพันธ์
 • ขี้ตาเยอะเหลือเกิน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • เหมือนๆ จะตาเหล่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • เรื่องของตาเหล่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • ตาขาวลูกขุ่น
 • ศ.น.พ.จิรศักดิ์ มนัสสากร
 • สงสัยลูกชายจะตาไม่สามัคคีกัน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • เด็กเล็กใส่แว่นได้มั้ย
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • ทำเลสิกตั้งแต่เด็กได้ไหม
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • คลอดก่อนกำหนดมีผลกับสายตาหรือไม่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • ไซนัสเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่า
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • หูอักเสบสามารถเกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้หรือเปล่า
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ขอวิธีดูแลรักษาหูอักเสบ
 • รศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกเป็นแผลในปาก
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • แผลในปากลูกอันตรายมั้ย
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกเป็นไส้เลื่อนจะมีโอกาสหายเองมั้ยคะ
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • 2 ขวบกว่าเป็นโรคกระเพาะได้หรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ติดเชื้อที่ลำไส้ ทำไมขึ้นผื่นเต็มตัว
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ทานยาฆ่าเชื้อที่ไร ท้องเสียทุกที
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ร่องหน้าอกบุ๋มตอนหายใจเข้า ผิดปกติไหม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ช่วยด้วย ลูกหายใจครืดคราด
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ไตติดเชื้อ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ไตลูกโตข้างเดียว ทำอย่างไรดี
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เอ๊ะ…อะไร โรคเลือดทางพันธุกรรม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ปอดบวม…เป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เหนื่อยก็อาเจียน หัวเราะก็อาเจียน
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ไหลตายในเด็ก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • เป็นซีสต์ที่เต้านม อันตรายไหม ?
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เกาอวัยวะเพศเป็นพยาธิหรือไม่
 • พญ.วิมล เสกธีระ

  ปัญหาทางทันตกรรม  back to top

 • ทำไมฟันซี่ต่อไปขึ้นช้า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • พอฟันขึ้นก็กินน้อย ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ฟันขึ้นผิดลำดับ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันขึ้นไม่เหมือนเด็กอื่น
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ทำไมฟันขึ้นช้าแล้วยังเกยกันอีก
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันขึ้นเร็วไปหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันลูกขึ้นเร็วเพราะแม่กินแคลเซียมหรือเปล่าคะ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • 10 เดือนฟันขึ้น 2 ซี่ เพราะแม่ไม่กินแคลเซียมตอนท้องหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลำดับฟันน้ำนม
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันจะขึ้นต้องปวดทุกซี่หรือ...
 • ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์
 • 2 ขวบ ยังต้องทานฟลูออไรด์เม็ดหรือไม่
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกไม่ยอมแปรงฟัน
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • อยากรู้เรื่องยาสีฟันเด็ก
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกกลืนยาสีฟัน อันตรายมากไหม
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลืนยาสีฟันบ่อยๆ อันตรายหรือไม่
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ขวบแรกใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่ได้มั้ย
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันแท้กับฟันน้ำนมอันไหนต้องการฟลูออไรด์มากกว่ากัน
 • ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์
 • กลัวฟันผุ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันแท้จะเกตามฟันน้ำนมหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กัดของแข็งทำฟันเก…จริงอ้ะ
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลัวลูกฟันเกเพราะชอบแทะ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลัวลูกฟันยื่น
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันหน้าหัก
 • ท.ญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
 • ฟันลูกหายไปไหน
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกสาวเป็นฟันจอบ ปลอบยังไงดี
 • ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์
 • กัดฟันเพราะมันเขี้ยว
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกกัดฟัน…ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกชอบนอนกัดฟัน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • แก้ไขนิสัยกัดฟันของลูก
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันมีคราบ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • คราบขาวที่ฟันลูก
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันมีสีขาวขุ่นเพราะอะไร
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • จัดฟันรักษานอนกรนได้จริงหรือไม่
 • ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์
 • กลัวลูกดื่มนมขวดแล้วฟันยื่น
 • ทพญ.จิราภรณ์ แต้วีระพิชัย

  ปัญหาด้านอาหารการกิน  back to top

 • ขวบกว่ายังกินแต่นม มีผลเสียไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกจะเป็นอันตรายไหมถ้าได้นมไม่ตรงตามสูตร
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • เด็ก 1 ขวบ 5 เดือน กินนมวันละกี่ออนซ์คะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • นมเจือจางลูกจะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกกินนมน้อยไปไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำไมลูกติดขวดนมตอนอยู่บ้าน
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ทำอย่างไรให้ลูกเลิกติดขวดนม
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • นมสำหรับลูกวัยพ้นขวบควรเป็นแบบไหน
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ไม่ยอมกินนมขวดจะทำอย่างไรดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เริ่มนมกระป๋องเมื่อไหร่ดีนะ
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • เปลี่ยนยี่ห้อนมให้ลูกบ่อย มีผลเสียอย่างไร
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • นมผสมควรเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมวัว
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • นมแบบไหนใช่เลย
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • สงสัยเรื่องนมอกไก่มีขายที่ไหนบ้างคะ
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • ลูกติดนมเปรี้ยว
 • นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ทอรีนในนมผสมทำอย่างไรให้เท่านมแม่
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • ร้องกินนมแม่ตอนกลางคืน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • อุ่นนมชงเหลือให้ลูกทานได้มั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • หนูไม่กินนมขวด
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • นมยูเอชทีกับนมกระป๋อง อย่างไหนดีกว่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ช่วงเวลาให้นมเด็ก 2 เดือนแบบไหนจึงเหมาะสม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 3 ขวบ แล้วต้องเปลี่ยนชนิดนมหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • สำลักนมบ่อย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกสำรอกนม
 • น.พ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
 • แม่ท้องเสียให้นมลูก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • กาแฟของแม่มีผลต่อนมของลูกหรือไม่
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • อายุ 4 เดือน ทานนมเปรี้ยวได้มั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินโยเกิร์ตแก้ท้องผูกได้ไหม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • โยเกิร์ตมีคุณค่าทางอาหารแค่ไหนสำหรับลูกวัย 1 ขวบ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ให้นมแม่กินโยเกิรต์ได้ไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • นมเปรี้ยวของหนู
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูก 3 เดือน ไม่ยอมกินนม ทำยังไงดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ฝึกลูกอย่างไรไม่ให้ตื่นกินนมกลางดึก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • 1 ขวบ ให้นมอื่นเสริมอีกได้หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อยากเลือกนมผสมคุณภาพดีราคาถูก
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ขวบ 8 เดือนฝึกให้ดื่มนมจากแก้วดีมั้ย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวท
 • ลูกกินจุ แต่ไม่อ้วนเพราะอะไร
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • กินน้ำผสมกลูโคสอันตรายหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ให้ลูกดื่มน้ำแร่มีผลดีผลเสียอย่างไร
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กรองน้ำโดยวิธี Reverse Osmosis
  จะทำให้ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่ทานผลไม้ กินน้ำผลไม้กระป๋องแทนได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • น้ำส้มคั้น น้ำหวานขวดผสมน้ำ ให้ลูกวัย 3 เดือนได้หรือยัง
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกชอบกินน้ำอัดลม...อันตรายไหม
 • เครื่องดื่มที่ดื่มแล้วสดชื่นอันตรายกับเด็กๆ หรือเปล่านะ
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • 2 เดือน ให้น้ำส้มได้หรือยัง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกพรุนชนิดเข้มข้นต้องเจือจางก่อนให้ลูกกินหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • น้ำส้มช่วยแก้อาการท้องผูกให้ลูกได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่ทานผลไม้สด ทานน้ำผลไม้กระป๋องแทนได้มั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินแต่กล้วยหรือส้มเพราะติดรสหวานหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 2 เดือน กินกล้วยครูดได้จริงหรือ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกกินแต่กล้วยสุก จะขาดอาหารหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อยู่ๆ ก็ไม่หม่ำผลไม้
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ผลไม้แก้ท้องเสียมีไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ม่าย…ย…กินผักค่ะ ม่ายกินผัก
 • พ.ญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
 • ลูกไม่ชอบกินผักทำอย่างไรดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ใช้ไฟแรงต้มผัก สารอาหารลดลงไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ผักที่ผ่านการปรุงหลายขั้นตอน จะเสียคุณค่าหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กินข้าวที่แม่เคี้ยวให้…ได้ไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 7 เดือน ให้ข้าวกล้องและเห็ดได้หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • 7 เดือนกินข้าวสวยเป็นเม็ดได้ไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ข้าวปั้นมีประโยชน์หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกไม่กินข้าว เนื้อสัตว์ จะน้ำหนักน้อยไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ปัญหาหนักใจเมื่อลูกไม่ค่อยกินข้าว
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กลัวลูกขาดสารอาหาร เพราะกินแต่ข้าวคลุกน้ำปลา
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เด็กๆ กินก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ขอวิธีฝึกลูกไม่อมข้าว
 • นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ขอทางออกลูกกินข้าวยาก
 • รศ.ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เพราะไข่และตับหมูหรือเปล่าทำให้ถ่ายบ่อย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ไข่ ทดแทนโปรตีนชนิดอื่นได้หรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • คุณค่าของไข่นกกระทามากกว่า ไข่ไก่ ไข่เป็ดจริงหรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกอายุ 10 เดือน ทานไข่ขาวได้หรือยัง
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ปลาทูน่าในน้ำมัน VS ปลาทูน่าในน้ำเกลือ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่ทานเนื้อสัตว์ ควรทานอะไรทดแทน
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • สงสัยเรื่องโอเมก้า 3
 • คุณกฤษฎี โพธิทัต
 • กินขนมที่มีชูรสมากไป จะเป็นอะไรหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เยลลี่ เครื่องดื่มช็อกโกแลตให้หม่ำวัยไหนถึงเหมาะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกกินเก่งมาก
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • กินมากไปมั้ย
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • อยากให้ลูกกินง่าย ทำไงดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินแค่ไหนไม่ทำให้ลูกอ้วน
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะได้อาหารไม่ครบถ้วนหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • น้ำหนักลูกเกินมาตรฐานมั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • กังวลเรื่องน้ำหนักลูก
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • จะลดน้ำหนักลูกวัย 4 เดือน ยังไงดี
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • น้ำหนักตกกราฟ กระทบพัฒนาการหรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกเติบโตสมวัยหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กลัวลูกได้สารอาหารไม่พอ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อาเจียนทุกครั้งหลังทานนม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • แย่จัง…ทั้งแหวะนม ทั้งสะอึก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกไม่ยอมกินนม ให้อะไรแทนดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • นมวัวทำให้ผื่นขึ้น
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • งดนมวัว ช่วยลดตุ่มได้จริงหรือ
 • รศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ท้องเสียเพราะดื่มนมเปรี้ยวมากไปหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • สงสัยเรื่องแพ้อาหารทะเลของลูก
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกแพ้ปลาหรือเปล่านะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เด็กแพ้อาหารจะหายเมื่ออายุเท่าไหร่คะ
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • จะมีวิธีให้ลูกกินอาหารเสริมอย่างไรคะ
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • 4 เดือน ให้อาหารเสริมสำเร็จรูปได้ไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ทำไมลูกกินอาหารเสริมแล้วร้อง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เพราะอาหารเสริมหรือเปล่าทำให้ลูกกินนมน้อยลง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ใช้น้ำผึ้งผสมอาหารเสริมดีหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ให้อาหารเสริมสำเร็จรูปรสผลไม้แทนข้าวกับผลไม้ดีมั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่ยอมทานอาหารเสริม จะขาดสารอาหารมั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • รสชาติอาหารเสริม ควรเป็นแบบใด
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกกินแต่อาหารเสริมสำเร็จรูป
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • พอเริ่มอาหารเสริมก็ทานนมน้อยลง จะทำอย่างไร
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ซุปไก่สกัด…อาหารเสริมสำเร็จรูป ให้สารอาหารเพียงพอไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • อาหารเสริมกับโจ๊ก อย่างไรดีกว่ากัน
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เวลาป่วยจะกินน้อยลง ให้วิตามินรวมดีไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • วิตามินสำหรับเด็กกินได้นานแค่ไหน
 • รศ.ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูก 10 เดือน ไม่ยอมทานอาหารเสริม
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • อาหารเสริมที่ทานแล้วสมองดีมีจริงหรือเปล่า
 • พญ.วันดี วราวิทย์
 • ลูก 3 ขวบ ติดหวาน
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อาหารลูกต้องเติมน้ำมันด้วยหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินเผ็ดเก่ง ตั้งแต่ 2 ขวบ อันตรายไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ทำอย่างไรดี กลัวลูกติดรสชาติอาหารเดิมๆ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • สูตรอาหารสำหรับลูกกินยาก
 • คุณกฤษฎี โพธิทัต
 • ลูกไม่กินอาหารเช้า มีผลเสียต่อสุขภาพมั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ไม่ทานมื้อเช้ามีผลต่อสุขภาพลูกหรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กลัวลูกขาดสารอาหาร
 • คุณกฤษฎี โพธิทัต
 • ให้ลูกกินงาดำป่นตั้งแต่ 4 เดือนได้หรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • งาขาว งาดำ แค่ไหนเหมาะกับลูก
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ใช้เครื่องบดอาหาร สูญเสียคุณค่าหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อาหารเหลือ อุ่นรวมกันมีผลต่อคุณค่าอาหารมั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ฝึกนิสัยการกินให้ลูก
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • เพราะอยากกินด้วยหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เคี้ยวไม่ละเอียด
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • รังนก มีคุณค่าสารอาหารเพียงพอกับลูกหรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เด็กทานอาหารกระป๋องเยอะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
 • พญ.วันดี วราวิทย์

  ปัญหาเรื่องยา  back to top

 • ลูกกินยายาก...จะทำอย่างไรดี
 • ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
 • ผลข้างเคียงของยาแก้แพ้
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกกินยายากทำอย่างไรดี
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูก 4 เดือน ให้ทานยาระบายดีมั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาระบายกับลูกวัย 2 เดือน
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกกินยายาก
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ยาที่มีสาร PPA
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • กินยาแก้ภูมิแพ้นานๆ มีผลอย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาซางเด็กอ้วน กินแล้วลูกไม่กินข้าว
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • วิตามินช่วยให้ลูกอ้วนได้ไหม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • กินยาติดต่อกัน มีผลต่อกระดูกหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาทาสมานแผลอันตรายไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ป้อนยาแล้วไหลหกออกมาต้องป้อนเพิ่มอีกหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาของลูก เก็บอย่างไรให้ถูกต้อง
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ยาแก้ไอปลอดภัยกับเด็กเล็กหรือเปล่า
 • พญ.วันดี วราวิทย์

  ปัญหาการหลับนอนและการขับถ่าย  back to top

 • ห่วงเรื่องขับถ่ายวัยเบบี้
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ฉี่ ทีไรไม่ยอมเข้าห้องน้ำ
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกชอบกลั้นปัสสาวะ แก้อย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • วัยแค่นี้เลิกฉี่รดที่นอนได้หรือยัง
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • 8 ขวบแล้ว ยังฉี่รดที่นอน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำไม…ลูกฉี่ อึ มีฟองปน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ขอวิธีฝึกขับถ่ายลูกวัยขวบแรก
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ขับถ่ายเวลากลางคืนฝึกอย่างไรให้เหมาะกับวัย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกท้องผูก เพราะเริ่มอาหารเสริมเร็ว…หรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ไม่ยอมนั่งถ่าย
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ชอบยืนถ่าย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • โตแล้วยังอึรดกระโปรงอยู่เลย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • เทคนิคฝึกนั่งกระโถน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกท้องผูกมากเลยค่ะ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • อย่างนี้ท้องผูกหรือเปล่านะ
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • แก้อาการท้องผูกอย่างไรดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • สวนทวารให้ลูกวัย 3 เดือน อันตรายมั้ย
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • คำถามจากหนุ่ม 13
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ลูกถ่ายท้องบ่อย ยืดตัวรึเปล่า
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • สารพันปัญหาเรื่องอาบน้ำของลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกนอนดึก
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำยังไงเพื่อไม่ให้ลูกนอนดึก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกนอนกระสับกระส่าย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • พฤติกรรมแปลกๆ ก่อนนอนของลูก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • แก้นิสัยนอนละเมอได้อย่างไร
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • นอนผวาตอนกลางคืน
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกนอนกรนเพราะพันธุกรรมหรือเปล่า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ปรับตารางการนอนของลูกอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกไม่ยอมนอนกลางคืน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกบอกว่าฝันถึงชาติที่แล้ว
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

  ปัญหาด้านจิตเวชเด็ก  back to top

 • ลูกชายอยู่ห่างพ่อ
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • กลัวลูกมีอคติกับพ่อ
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกสาวหวงพ่อ
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกขาดพ่อ ทำอย่างไรไม่มีปมด้อย
 • พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล
 • อ้อนมากเพราะเก็บกดหรือพ่อตามใจ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • กลัวลูกติดจากสามีจะมีปัญหา
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • สามี-พี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงลูก กลัวมีปัญหา
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ติดเล่นผมแม่ ไม่ยอมแยกห้อง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกติดดึงผมก่อนนอนเป็นเพราะอะไร
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ทำไมลูกชอบจับหน้าอกแม่
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • กังวลลูกติดต้องนอนกับแม่
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ปาท่องโก๋แม่ลูก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำอย่างไรเมื่อแม่เป็นคนช่างหงุดหงิด
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกติดพ่อแม่
 • พ.ญ.นงพะงา ลิ้มสุวรรณ
 • ฝากลูกไว้ข้างบ้านดีมั้ย
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกอ้อนขึ้นเพราะพี่เลี้ยงอุ้มทั้งวันหรือเปล่า
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • เลี้ยงลูกทางโทรศัพท์ได้ไหม
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ลูกมีปัญหาเพราะว่าเลี้ยงไม่ดี ?
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • กลุ้มใจไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ตามใจมาก กลัวลูกเสียเด็ก
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ตามใจลูกมากไปไหม
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ส่งเสริมลูกอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • หัดให้ลูกเข้าสังคม
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • จะบอกลูกเรื่องหย่าตอนไหนดี
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • อธิบายอย่างไร ให้ลูกเข้าใจเรื่องการหย่าร้าง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกไม่เชื่อฟังพ่อทำอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • เป็นเพื่อนกับลูกจนลูกไม่เคารพ ?
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • มั่นใจตัวเองมาก ไม่แคร์แม่
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ฝึกให้ลูกรู้จักรอทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • สอนอะไรไม่สนใจเลย
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • บอกลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ห้ามด้วยการตีดีหรือไม่
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ตีลูกเกเร จะเป็นอะไรมั้ย
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • เตรียมตัวลูกเมื่อมีน้องใหม่
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกสาวรบเร้าอยากมีน้อง
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • มีน้องแล้วทำตัวห่างเหิน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • พฤติกรรมถดถอย เพราะมีน้องใหม่
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • สอนลูกให้รักน้อง
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • อยากให้พี่รักน้อง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • คุณพี่ขี้อิจฉา (รึเปล่านะ)
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • พี่อิจฉาน้อง
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • อิจฉาน้องหรือเปล่านะ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • อิจฉา ก้าวร้าว แย่งของน้อง ต้องแก้อย่างไร
 • พญ.เพียงทิพย์ พรหมพันธ์
 • ทีก็ตีน้อง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกชายชอบแกล้ง แย่งของเล่นน้อง
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • 2 ขวบ ร้องจะดูดขวดนมของน้อง ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ไม่ค่อยสนใจลูกคนโต
 • น.พ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
 • ลูกชอบเล่นของเล่นของเด็กที่โตกว่าผิดปกติไหม
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ร้องกลั้นหายใจ เพราะเลียนแบบ
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกชอบกลั้นร้องจะทำอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกนอนร้องไห้เกือบทุกคืน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ยังไง…ขอกรี๊ดไว้ก่อน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกชอบเกร็งมือเกร็งเท้า
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกร้องไห้ทุกวันย้ายโรงเรียนกลางเทอมดีไหม
 • อาจารย์วันทนีย์ รัตนบุรี
 • เม้มปาก กำมือ ส่งเสียงดัง ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวหรืออยากได้อะไร
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ดูแลอารมณ์ลูกอย่างไรดี
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • อารมณ์แรงเหลือเกิน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • หงุดหงิดง่าย
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • อารมณ์รุนแรง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำร้ายตัวเองทุกครั้งที่มีอารมณ์
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกชอบตีหัวตัวเอง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เอาหัวโขกพื้นเป็นอันตรายต่อสมองมั้ย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • โกรธทีไร ฉี่รดกางเกงทุกที
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • วัยหัวใจอ่อนไหว
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ขี้โมโหมีผลกับพัฒนาการหรือเปล่า
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • เด็กใจร้อน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กเจ้าอารมณ์
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • เรียกร้องความสนใจ (หรือเปล่า)
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกชายจอมซ่าชอบทำสงครามเย็น
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกสาวอารมณ์แปรปรวน!
 • ศ.เกียรติคุณวันเพ็ญ บุญประกอบ
 • ขี้กลัว ตกใจง่าย ทำอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกกลัวเสียงดัง
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • เมื่อลูกกลายเป็นเด็กขี้กลัว
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกอืดอาด ขาดความมั่นใจ
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ขาดความมั่นใจหรือเปล่า
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกไม่มั่นใจอย่างแรง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกกลัวการแพ้
 • พ.ญ.เญจพร ปัญญายง
 • ลูกกลัวการสระผม
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • กลัวโดนสระผม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกชอบเก็บตัวแก้ไขอย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกไม่ชอบเข้าสังคมกับเพื่อนในห้อง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • sensitive ถูกเพื่อนทำลายความมั่นใจ
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • เก็บตัว กลัวอ้วน ขี้อาย ไม่รับผิดชอบ
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ลูกขี้อายจะเข้าสังคมลำบากไหม ทำอย่างไรดี
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • ลูกถูกล้อว่า "ตัวดำ" จะเรียกความมั่นใจให้ลูกอย่างไร
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ตัดสินใจเองไม่ได้
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เอะอะก็เอาแต่ใจ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เด็กเอาแต่ใจ…แก้อย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ร้องกรี๊ดเอาแต่ใจ จะแก้อย่างไร
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • แก้นิสัยเอาแต่ใจยังไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • 4 ขวบขี้งอน แม่ต้องตามง้ออยู่เรื่อยไป
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกเกรี้ยวกราดเพราะแม่เกรี้ยวกราด
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ขอวิธีดัดนิสัยหลานสาว
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ชอบเล่นรุนแรง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • เกเร ก้าวร้าว
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ขว้างปา ใช่ก้าวร้าวหรือเปล่านะ
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ชอบขู่
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ชอบอุลตร้าแมน ชอบใช้ความรุนแรง
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ลูกเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกก้าวร้าว พ่อกับแม่ความเห็นไม่ตรงกัน
 • รศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • ยี่ลูกสาวติดหมอนเน่า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ทำไมดูดนิ้วอีกแล้ว
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ติดดูดนิ้วเหลือเกินทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • นอนดูดนิ้วมีผลต่อการขึ้นของฟันมั้ย
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกสาวชอบกัดเล็บ
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ช่วยด้วย!...ลูกติดหนึบผ้าขนหนู
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ
 • เล่นกับกิน อะไรสำคัญกว่า
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • จะหยุดเจ้าจอมรื้ออย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • จอมซนคนชอบรื้อ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • 3 ขวบ ก็ชอบแต่งหน้าทาปากแล้ว !
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • อยากมีแบบเพื่อนไปเสียทุกอย่าง
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • อยากเล่นของเล่นคนอื่น
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกโดนเพื่อนแกล้ง ไม่กล้าสู้
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • หนูแค่อยากแกล้งเฉยๆ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • สงครามเสื้อผ้า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ปรับตัวเขากับเพื่อนไม่ได้
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • แก้นิสัยพูดคำหยาบอย่างไร
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • จ๊วบๆ ตลอดเวลา
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ไม่ยอมถือขวดนมเองทั้งที่เคยทำได้
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ล้วงคอให้อาเจียน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกชอบสะสมของ
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ชอบหยิบของคนอื่น
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ชัยชนะ เท่านั้นที่หนูต้องการ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • แม่หนูหูไว
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกไม่ยอมนอน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ส่ายหัวตลอด…ผิดปกติที่หูหรือเป็นพฤติกรรมต่อต้าน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • กลุ้มใจนิสัยลูกวัย 2 ขวบ
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกถนัดซ้ายหรือขวาดีกว่ากัน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • อยากช่วยลูก แต่ช่วยไม่ได้ เพราะ…
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • ทำการบ้าน 4 ชั่วโมง
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ซุ่มซ่าม
 • ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • 7 ขวบ ซุ่มซ่ามจัง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ์
 • ชักช้า อืดอาด
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • ลูกไปโรงเรียนสายประจำเพราะทำอะไรช้ามาก ขาดความกระตือรือร้น
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • หนีออกจากบ้าน
 • ดร.สมบัติ ตาปัญญา
 • ปัญหาของ 2 ลูกชาย
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • หัวเราะพร่ำเพรื่อผิดปกติหรือเปล่า
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกหยิบของคนอื่น ทำอย่างไรดี?
 • อ.อรชา ตุลานันท์

  ปัญหาวัยรุ่น  back to top

 • ลูกวัยรุ่นไร้ระเบียบ
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • ติดเกม ใช้เงินเกินตัว
 • นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • เป็นวัยรุ่นแต่ยังชอบเล่นกับน้องอยู่
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกสาววัยรุ่น คุยกันไม่รู้เรื่อง
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์
 • ลูกใช้โทรศัพท์นาน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกคบเพื่อนวัยเฮ้ว
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกติดเพื่อน คบเพื่อนไม่ดี
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • สอนลูกชายให้ช่วยงานบ้าน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • จะเอนท์อะไรดี เครียดจัง
 • พ.ญ.อัมพร เบญจผลพิทักษ์
 • หนุ่มป.6 กับสาวทางเน็ต
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • ไม่มีอินเตอร์เน็ตได้ไหม
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • อยากให้ลูกร้องเพลงเก่ง
 • ผสุชา โทณะวณิก
 • อยากเข้าวงการบันเทิง
 • นิติพงษ์ ห่อนาค   
 • กลัวลูกยอมรับค่านิยม กิ๊ก
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

  ปัญหาเพศศึกษา  back to top

 • ลูกอยากรู้เรื่องเพศ จะตอบลูกอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • บทเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเพศ
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • อยากเห็นพ่อกอด หอมแม่
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • เมนส์มาไม่หยุด
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกถามความหมาย 'ล่วงละเมิดทางเพศ'
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ของผมมีขนาดเล็ก ?!?
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • อัณฑะไม่เท่ากัน
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ขลิบเจ้าจำปี…ดีไหมหนอ
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกชายชอบเล่นจู๋
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกชอบจับจู๋
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกชอบเล่นอวัยวะเพศ…ทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกมีปัญหาช่องคลอดตั้งแต่เล็ก
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ลูกอวัยวะเพศเล็กมีโอกาสเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกสาวชอบเล่นเหมือนเด็กผู้ชายเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • แม่น้องพลอย/ยะลา
 • ลูกชายชอบเลียนแบบ จะเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • กลัวลูกชายเป็นกะเทย
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • 4 ขวบ อาบน้ำแล้วอายแม่ จะเบี่ยงเบนไหม
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกชายชอบสีชมพู กลัวเบี่ยงเบน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เลี้ยงลูกให้เป็นแมน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • โป๊ต่อหน้าลูก
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกชายแอบซื้อซีดีโป๊
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกแอบดูหนังสือโป๊
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกสาวแอบอ่านการ์ตูนโป๊
 • นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • ลูกชอบแอบดูคนอื่นอาบน้ำ ทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • รู้ได้ยังไงว่า ลูก 'ช่วยตัวเอง'
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกสาวอยากมีแฟนเหมือนเพื่อน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทิกษ์
 • ลูกสาวคุยกับผู้ชายหน้าบ้าน
 • ผุสชา โทณะวณิก
 • พี่ชายมีความสัมพันธ์กับน้องสาว
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกชายไปค้างคืนกับสาว
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • เรื่องรักของครูกับศิษย์
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

  ปัญหาทั่วไป  back to top

 • ขวบกว่าแล้ว ทำไมยังไม่ปิด
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกหัวไม่ทุย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เครื่องดุดสุญญากาศ ทำลูกคอเอียง
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ตื่นบ่อยมีผลต่อสมองหรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • กระหม่อมบุ๋ม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • รอยนูนที่กระหม่อม...จะอันตรายหรือเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • หัวกระแทกพื้นบ่อยๆ มีผลต่อสมองหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกตกเตียงกระทบกระเทือนสมองไหม
 • นพ.อุดม เพชรสังหาร
 • เส้นผมกระด้าง
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ชอบขยี้ตา
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • คราบไขที่ใบหู
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • แคะหูจนเป็นแผล...แก้อย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ทำไม ลูกชอบเกาหูแรงๆ
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ทำไมลูกมีเสียงครืดคราดในลำคอ
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • จะขวดหรือจะหลอดก็สำลัก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • สะอึกหลังดูดนม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • สะอึกทุกครั้งที่คุยและหัวเราะเป็นเพราะอะไร
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวท
 • หลังเป็นผื่นแดง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทารกมีผิวแห้งคันเป็นผื่น จะแก้อย่างไร
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ปานแดงบนพุงกลม
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ช่วยด้วย! ลูกสาวแพ้ยุง
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ยุงกัดรักษาอย่างไร
 • รศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ตุ่มอะไร ? ขึ้นที่คอลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • มีตุ่มเล็กๆ รอบปากเพราะลูกชอบเอามือเข้าปากหรือเปล่า
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกเป็นกลากจริงหรือเปล่า
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • กำจัดผดผื่นให้ผิวลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ติดใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปมีผลเสียหรือไม่
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ครีมกันแดดของลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกเท้าแบ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกปลายเท้าบิด
 • พญ.สุดา เย็นบำรุง
 • กระดูกขาอ่อน แก้ไขอย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกเดินช้าหรือเปล่า
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เดินเขย่งเพราะรถเข็นหรือเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • เดินไม่มั่นคง เป็นเพราะกินน้อยหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ข้อเสียของรถหัดเดิน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกดูดนิ้วและลิ้นเป็นฝ้า
 • พญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกท้องโตหลังทานนม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • อุ้มลูกโยนสูงๆ เป็นอันตรายไหม
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูก 5 เดือนแล้ว แต่สะดือไม่แห้งเสียที
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกแฝดนิสัยต่าง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • จริงมั้ย…อาบน้ำนานแล้วปอดบวม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • บุหรี่และไทรอยด์ทำให้ลูกตัวเล็กรึเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • หัวนมหลอกดีต่อลูกมั้ย
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ไม่อยากให้ลูกหลับคานมแม่ ต้องทำอย่างไร
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • คนแก่เลี้ยงเด็กทำให้พัฒนาการช้าหรือเปล่าคะ
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พี่ชายคนโตมักฉลาดกว่าน้องชายคนเล็กจริงหรือเปล่า
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • นวดเด็กมีประโยชน์อย่างไร
 • นพ.พงศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
 • เลี้ยงลูกในกรุงเทพดีกว่าหรือไม่
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกเล็กใช้โทรศัพท์มือถืออันตราย
 • ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ
 • ขอวิธีดูแลจำปีน้อยของลูกชาย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • พาลูกเล็กไปเที่ยวต่างประเทศช่วยพัฒนาการมั้ย?
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก…จำเป็นแค่ไหน
 • น.พ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ back to top

  [ BACK TO LIST]

  main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

  มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB

  Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
  วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง