โรงเรียนอนุบาลดีต้องแพงหรือเปล่า?


ดิฉันมีบุตร 2 คนค่ะ อายุใกล้จะ 3 ขวบ และ 1 ขวบ มีปัญหาอยากปรึกษาว่า

1. มีหลักอย่างไร ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก เพราะปัจจุบันนี้มีสถานศึกษาให้เลือกมากมาย ทั้งของรัฐที่ค่าเทอมไม่แพงมากนัก และของเอกชนที่ค่าเทอมแพงเหลือเกิน

2. พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้รับการดูแลดีที่สุด จำเป็นไหมคะ ที่พ่อแม่ต้องพยายามตะเกียกตะกาย เพื่อให้ลูกได้เรียนที่โรงเรียนเอกชนที่มีค่าเทอมเป็นหมื่น (มีคนบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีกว่าของรัฐบาล)

คุณรุ่งรัตน์/สงขลา
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลทุกวันนี้มีมากจริงๆ ค่ะ มีหลายหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ แต่ละโรงเรียนมีหลักการและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กไม่แตกต่างกันมากหรอกค่ะ เพราะมีระบบการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทั้งภายในโรงเรียนและในหน่วยงานที่สังกัด

ครูหมูขอนำเสนอหลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาล จากข้อมูลเอกสารทางวิชาการและจากประสบการณ์ดังนี้ค่ะ
1. หลักการและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก ต้องสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา

2. กิจกรรมที่จัดให้เด็กควรคำนึงถึง การให้เด็กได้เรียนจากประสบการณ์ทีได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เล่นเพื่อการเรียนรู้ ได้เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อน ผู้ใหญ่ เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน

3. การเก็บข้อมูลในการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการบันทึก เก็บผลงานของเด็กมีการสังเกตเป็นหลัก ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ควรได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะ

4. เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ที่วัยของเด็กสามารถทำได้ได้รับผิดชอบดูแลช่วยเหลืองานในห้องเรียนตามความสามารถ

5. สถานที่ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีแหล่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น มีบริเวณให้เด็กได้วิ่งเล่นออกกำลังกาย มีสวนธรรมชาติ มีมุมเลี้ยงสัตว์ในห้องเรียน จัดมุมเรียนรู้ มุมเครื่องเล่น มีรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย เครื่องเล่นและบริเวณโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย

6. คุณครูหรือผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กและจัดการเรียนการสอน มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมในการอยู่กับเด็ก อัตราส่วนระหว่างเด็กกับครูมีจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7. มีระบบการดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็ก ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม การพักผ่อนของเด็ก การป้องกันโรคติดต่อ
จากหลักการนี้ บางโรงเรียนอาจปฏิบัติไม่เหมือนกัน การเลือกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโรงเรียนที่ดีมีทั้งที่เก็ยค่าเล่าเรียนแพง และไม่แพงนัก คุณแม่เลือกโรงเรียนตามหลักการเป็นบางข้อก็ได้ แต่ไม่ควรเกิดปัญหาเรื่องการเดินทาง รายจ่ายของค่าเล่าเรียนไม่ทำให้เดือดร้อน ที่สำคัญ คือ ลูกมีความสุขเมื่อได้ไปโรงเรียน มีพัฒนาการดีขึ้น

การติดตามข้อมูลว่าโรงเรียนใดดีหรือไม่ดีนั้น ควรศึกษาจากหลายๆ วิธีนะคะ เช่น จากเอกสาร การบอกเล่า จากนั้นเด็กที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนั้นๆ ฯลฯ

ในความคิดเห็นของครูหมูนะคะ การที่เราเลี้ยงลูกในวัย 1-3 ปี ด้วยตนเองหรือมีคนเลี้ยงที่ดี บ้านจะเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกที่ดีที่สุดสำหรับลูก พอ 4 ขวบค่อยพาลูกไปเรียนรู้ในสังคมโรงเรียน แต่ก็พึงระลึกไว้เสมอค่ะ ผู้ที่จะพัฒนาลูกได้ดีคือพ่อแม่ครูหมูอวยพรให้คุณแม่ได้พาลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลที่ดีและเหมาะกับลูกทั้ง 2 คนค่ะ

อ.รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี


(update 11 เมษายน 2008)
[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 300 มกราคม 2551]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600