( เรื่องนี้คัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับ วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2541 )


Pretty Good Privacy (PGP)
คำถามอีเมล์ที่ใช้รับส่งกันปัจจุบันนี้ จะมีคนอื่น สามารถลักลอบอ่าน ได้หรือไม่ แล้วจะมีวิธี ป้องกันอย่างไร
คำตอบ ได้ เพียงแต่รู้ user name และ password หรือสำหรับพวก hacker แล้ว เมื่อสามารถ เจาะระบบได้ ก็สามารถ ที่จะเข้าไปอ่าน อีเมล์ของคุณ ได้เช่นเดียวกัน
ปัญหานี้ได้มีผู้คิดทำการแก้ไข โดยการพัฒนาระบบ PGP หรือ Pretty Good Privacy ซึ่งจะทำการเข้ารหัส (encrypt) อีเมล์ของคุณ ให้อยู่ ในรูปแบบ ของ code ที่ไม่สามารถอ่านได้ สำหรับผู้รับ ก็จะต้องถอดรหัส (decrypt) ออกมาก่อน จึงจะสามารถอ่านได้
หลักการก็คือ คุณจะต้องใช้ PGP software ทำการ generate key ออกมาสองชุด คือ public key (รหัสสาธารณะ) และ private key (รหัสส่วนตัว) จากนั้นส่ง public key ของตนให้กับคนอื่น หรือส่งไปที่ PGP server ผู้ส่งจะทำการ encrypt จดหมาย ที่จะส่งมาถึงคุณ โดยการใช้ public key ที่คุณส่งไปให้ จากนั้น คุณก็จะสามารถ decrypt อีเมล์ได้ โดยใช้ private key ของคุณ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณส่ง จดหมาย ก็ต้องใช้ public key ของบุคคล ที่จะส่งไปให้ ทำการ encrypt อีเมล์ ผู้รับก็จะสามารถเปิดอ่าน email ได้ โดยใช้ private key ของตนเอง
ข้อควรระวังคือ อย่าส่ง private key ของตนให้กับคนอื่น และอย่า encrypt จดหมายส่งไปให้คนอื่นที่ไม่ได้ใช้ PGP ครับ เพราะผู้รับจะเปิดอ่านไม่ได้
ฟังดูอาจจะยุ่งยากเล็กน้อย แต่สำหรับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว เป็นเรื่องที่คุ้มค่าสำหรับความพยายาม.

ภูรินท์ ผสม phurint@loxinfo.co.thบริษัท ล็อกซ์เลย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
E-mail ถึงเดลินิวส์


[BACK TO INTERNET]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด