( เรื่องนี้คัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับ วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2541 )


SPAM MAIL
คำถาม spam mail และ chain mail คืออะไร และมีผลเสียอย่างไร
คำตอบ ลักษณะของ mail ที่สร้างความเสียหายแก่เครือข่ายอินเตอร์เนต และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้อินเตอร์เนตนั้นแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้สองประเภท คือ Chain Mail หรือจดหมายลูกโซ่ และ Spam Mail หรือการโจมตีด้วย Email
Chain Mail นั้นจะมีข้อความเหมือนจดหมายลูกโซ่ที่เราเคยได้รับโดยทั่วไป เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องคำเตือนเกี่ยวกับไวรัส หรือเรื่องอื่น ๆ แต่ที่สำคัญคือ บอกว่าให้ส่งข้อความนี้ไให้กับคนที่รุ้จัก Chain Mail จะสร้างความเสียหายกับตัว mail server ของผู้ให้บริการอินเตอร์เนตทำให้ server down หรือทำงานช้าลง ถ้ามีคนเชื่อและส่งต่อกันไปมา นอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวการให้ traffic ของเครือข่าย อินเตอร์เนตเกิดอาการติดขัด ในส่วนของผู้ใช้งานอินเตอร์เนตเองก็คงจะรำคาญถ้ามี mail ประเภทนี้เข้ามาบ่อย ๆ วิธีที่คุณจะช่วยได้คือคุณต้องหยุดวงจรลูกโซ่ โดยไม่ส่งต่อ mail นั้นต่อไป
Spam Mail คือการส่ง mail จำนวนมาก ๆ ในครั้งหนึ่ง หรือการทยอยส่ง แต่ส่งจำนวนมากฉบับ สำหรับวัตถุประสงค์นั้นมีหลายหลาก ตั้งแต่โฆษณาสินค้า การโจมตีระบบ การแก้แค้นส่วนตัว การกลั่นแกล้งฯลฯ วิธีการป้องกันและแก้ไขคือ
1. ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอยู่ เลิกเสียเถอะครับ เพราะยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่จะโฆษณาสินค้า เช่น ทำโฮมเพจ ไม่เดือดร้อนใคร
2. พยายามไม่ทิ้ง email address ของคุณไว้ในที่ไหน ๆ
3. ใช้ mail filering ช่วย ซึ่งปัจจุบันโปรแกรม email ใหม่ ๆ จะมี function เกี่ยวกับ mail filtering ซึ่งสามารถตั้งได้ว่า เมื่อมีจดหมายมาจาก address นี้จะทำอย่างไร เช่น ตอบอัตโนมัติ หรือลบออกไปเลยจากระบบ
4. กรณีที่เป็นจดหมายที่ออกมาจาก mailling list robot ใน mail จะระบุว่าถ้าต้องการจะยกเลิกจะต้องทำอย่างไร เช่น ให้ตอบกลับ โดยเปลี่ยน subject เป็น unsubscribe หรือเข้าไปที่หน้า web page ตามที่ระบุไว้เพื่อเข้าไปยกเลิก 5. ถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้ปรึกษา ISP ของท่าน
ผมเพิ่งได้รับ mail spam จาก email address ของบุคคลหนึ่ง จากมหาวิทยาลัย มีชื่อแห่งหนึ่ง จำนวนประมาณ 50 ฉบับ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ทราบแน่ชัด แต่ผู้ส่งได้ทำการ ปลอม email address และ domain เพื่อตบตาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ แต่ผู้ที่ทำเช่นนี้ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผิดรัฐธรรมนูญครับ.

ภูรินท์ ผสม phurint@loxinfo.co.thบริษัท ล็อกซ์เลย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด


[BACK TO INTERNET]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด