มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[คัดลอกจากจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2542]


เลี้ยงลูกให้เก่งและดี มีความสุขยุค 2000 ต้องให้ความรักก่อนอายุ 6 ขวบ


คุณหมอเด็กย้ำเลี้ยงลูกยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญกับวัยก่อน 6 ขวบมากที่สุด เพื่อสร้างให้เด็กเก่ง ดีและมีความสุข แนะนำวิธีการให้แบ่งออกเป็น วัยเด็กอ่อน วัย 2-3 ขวบ และอนุบาล แต่ทุกช่วงต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่รวมทั้งต้องไม่ลืมปัจจัยเสริมทั้งด้านอาหาร ของเล่นและสิ่งแวดล้อม

พ.ญ. พิกุล อาศิรวาท กุมารแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดเผยว่า
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กวัยก่อน 6 ขวบ เนื่องจากในวัยนี้เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองอยู่ตลอดเวลา หากได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่ดีจะทำให้เข้าสู่วุฒิภาวะได้ในช่วง 6 ขวบขึ้นไป ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์จิตใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกว่า ในการพัฒนาเด็ก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ ช่วงอายุขวบปีแรก, ช่วง 2-3 ขวบ และวัยอนุบาล

ช่วงขวบปีแรกจะมีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่เซลล์สมองมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว การเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ จะใช้การสัมผัสเป็นหลัก และอยู่ในช่วงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงต้องการการดูแลใกล้ชิด และความอบอุ่นอย่างเต็มที่เพื่อเป็นฐานให้รักผู้อื่นต่อไป หากในวัยนี้เด็กไม่ได้รับความรักที่เพียงพอ จะทำให้กลายเป็นคนก้าวร้าวเก็บตัวหรือแยกจากผู้อื่น

ส่วนในช่วงก่อนวัยอนุบาลหรือ 2-3 ขวบ จะมีความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา และปรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบ เป็นตัวของตัวเองสูง มีการแสดงความต่อต้านตลอดเวลา ลักษณะของพัฒนาการทางภาษาอาจอาจบ่งบอกความสามารถ ทางการเรียนต่อไปได้ ในวัยนี้ควรได้รับความอบอุ่นทางจิตใจ เพื่อให้หายวิตกกังวลต่อการพลัดพรากจากพ่อแม่ เมื่อต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลและเด็กเรียนรู้ว่า มีความใกล้ชิดไม่ได้จากไปไหนหรือมีปัญหาในการปรับตัว เข้ากับคนอื่นไม่ได้

ในวัยอนุบาล เด็กจะพัฒนาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิ ควรส่งเสริมให้มีการแสดงออกในขอบเขต ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักรอและควรเลือกโรงเรียนอนุบาล ที่เอื้อต่อเด็กในวัยนี้ เพื่อเตรีมเข้าสู่วัยประถมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบคือเด็กจะดื้อและซน อยู่ไม่นิ่งและไม่ค่อยมีสมาธิ มักทำตามใจตัวเอง

พ.ญ.พิกุล ให้คำแนะนำอีกว่า นอกจากการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเรื่องอาหารเพื่อเสริมสมองและร่างกาย รวมทั้งอาหารสดย่อมดีกว่าอาหารสำเร็จรูป

องค์ประกอบที่ทำให้เด็กฉลาดยังไม่แก่กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ทารกในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ที่สำคัญที่สุดคือ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งความฉลาดทางปัญญา และอารมณ์ควบคู่กัน จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยการเลือกของเล่นให้เด็กแต่ละวัย ต้องเข้าใจพัฒนาการวัย และอาจเลือกของเล่นที่เหมาะกับความต่อเนื่องของวัย มีความยากขึ้นเล็กน้อยเพื่อท้าทายสมองเด็ก ของเล่นควรมีทั้งสำเร็จรูป และที่ประดิษฐ์ประยุกต์จากธรรมชาติเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการรวมทั้งต้องมีความปลอดภัยด้วย

" หมอคิดว่าพ่อแม่ยุคนี้ต้องให้ความสนใจ ในการพัฒนาการของลูกให้มาก โดยเฉพาะความรักความอบอุ่น เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูก ต่อไปโครงสร้างครอบครัวจะเล็กลง ความเหงาเกิดขึ้นง่าย ขณะเดียวกันสื่อต่างๆ มีอิทธิมากขึ้นเด็กที่มีความมั่นคงทางจิตใจ จะเลือกรับแต่สิ่งดีๆ หรืออย่างน้อยมีความมั่นใจว่า มีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ เมื่อเขาไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เด็กในยุค 2000 ต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สมองและอารมณ์ เพื่อเป็นเด็กที่ทั้งเก่งดีและมีความสุขนั่นเอง " พ.ญ.พิกุล กล่าวในที่สุด


ขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600