มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyamไอออนโตโฟเรซิส

สำหรับผู้ที่เดินเข้าออกในสถานพยาบาลบางแห่งจะพบโปสเตอร์ แนะนำให้ทำ ไอออนโต เพื่อทำให้หน้าขาวและลบริ้วรอย บางแห่ง หวังผลถึงการรักษาฝ้าให้จางลงด้วยไอออนโตชื่อเต็มคือ Iontophoresis เป็นวิธีการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากอัลคาไลน์ แบตเตอรี่ความแรงประมาณ 9 โวลท์ผลักดันโมเลกุลของยาเข้าสู่ชั้น หนังแท้ของเราวิธีการนั้นไม่ยากเพราะ Iontophoresis เป็นเครื่องมือ ขนาดเล็กๆ พกพาได้สะดวกที่ปลายของเครื่องมือจะมี 2 ขั้ว โดยขั้วแรกจะนิยมพัน
ที่ต้นแขน ส่วนขั้วที่สองจะเป็นตำแหน่งที่ใส่ยาและนำมาถูทาบริเวณที่มีรอยดำ พร้อมจากเปิดกระแสจากแบตขนาด 9 โวลท์ด้วย ส่วนตัวยาที่ใช้ก็ต้องเป็นยามีคุณสมบัติยินยอม ที่จะถูกผลักโดยกระแสไฟฟ้าให้เข้าสู่ผิวพรรณตรงนั้นได้ ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ วิตามินซี ฟอร์มที่ไม่สลายง่าย โดยหวังว่าวิตามินซีจะช่วยลบรอยดำบนใบหน้าได้ ปฏิบัติการนี้นิยมทำสัปดาห์ละครั้งส่วนตัวยาวิตามินซีละลายในน้ำกลั่นดังนั้นสิ่งที่ทาบนผิวหน้าจะประกอบด้วย วิตามินซี น้ำกลั่นและกระแสไฟฟ้า 9 โวลท์ ทำครั้งละ 10-15 นาทีสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 2-3 เดือน

ผลการรักษา

ที่ว่าทำให้หน้าขาวนั้นเป็นที่เคลือบแคลงว่าได้ผลจริงหรือไม่ในคนไทย ส่วนเครื่องมือนี้ผลิตมาจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่นและคนไทยเริ่มผลิตเองได้ด้วยราคาไม่แพงมาก ผลงานในต่างประเทศด้านการรักษานั้นตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ใคร่มีชื่อเสียง แจ้งว่าได้ผลแพทย์ผิวหนังไทยบางส่วนเชื่อว่าไม่ได้ผล ดังนั้นวิธีการนี้ยังต้องได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันอีก หน่วยโรคผิวหนังจากโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งจึงได้ทำการศึกษาถึงการทำไอออนโต เพื่อการรักษาฝ้าในคนไทยประมาณ 40 คน โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 20 คนแรก ให้ทายาฝ้ามาตรฐานอย่างเดียวที่สองข้างของใบหน้าตลอดการทดลอง ส่วน 20 คนหลัง ให้ยาฝ้ามาตรฐานชนิดเดียวกับกลุ่มแรกแต่ใบหน้าครึ่งซ้าย ทำการรักษาด้วยไอออนโตร่วมด้วย ครั้งละ 10-15 นาที สัปดาห์ละครั้ง ประมาณ 2-3 เดือน แล้วทำการประเมินผล ปรากฏผลลัพธ์ คือ ครึ่งหน้าขาวที่มิได้รับการทำไอออนโต นั้นมีอัตราการหายเท่ากับครึ่งซ้ายที่รับการทำไอออนโต ส่วนกลุ่มแรกที่รักษาโดยยาทาโดยไม่ทำไอออนโต ก็มีการหายดีเท่ากัน จากผลการศึกษานี้ จึงสามารถนำมาสรุปได้ว่า ไอออนโตซึ่งใช้วิตามินซีน่าจะไม่ช่วยอะไรในการรักษาฝ้า ผลงานนี้รายงานต่อที่ประชุมแพทย์ผิวหนังในการประชุมประจำปี ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรี เมื่อเดือนมีนาคม 43 นี้เอง

อย่างไรก็ตาม ไอออนโตเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตขนาด 9 โวลท์ และแต่ละครั้งจะใช้กระแสไฟฟ้าสัมผัสกับผิวครั้งละประมาณ 10-15 นาที ขนาด 0.5-1.5 มิลลิแอมแปร์วัตถุประสงค์ของการผลิตเพื่อใส่ยาในรูปของเกลือ หรือรูปน้ำเข้าสู่ผิวแทนการฉีด เนื่องจากไม่มีอาการเจ็บแต่อย่างใด

ข้อห้ามใช้

เนื่องจาก ไอออนโต เป็นเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้าด้วยจึงห้าใช้ในผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้า (Pacemaker) ผู้แพ้ยาหรือผู้ที่มีบาดแผลที่ผิวตรงที่จะทำไอออนโต การมีแผลเป็นระยะแรกๆ ก็ไม่ควรทำเช่นกัน และที่บริเวณรอบดวงตาจะมีผิวสีอ่อนและบางมากอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้าได้ง่าย จึงควรหลีกเลี่ยงที่จะทำบริเวณนี้เช่นกัน เพราะอาจทำให้ตามองไม่เห็นชั่วขณะ

ข้อควรระวัง

เครื่องมือนี้ควรใช้โดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากในการใส่ยาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผลข้างเคียงก็มีได้บ้าง เช่น เกิดการระคายเคืองที่ผิว แสบร้อน จุดแดงๆ ขนาดเล็กกระจายตรงบริเวณที่ขั้วไฟฟ้าสัมผัส แต่มักจะหายเองภายใน 2-3 วัน ถ้ามีอาการแสบร้อนตรงผิวขณะทำควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเพื่อแก้ไข

ภายหลังการทำสักครู่จะมีผิวพรรณผ่องใสสัก 2-3 วัน คาดว่าเกิดจากเซลล์ผิวหนังเกิดอาการพองโต เนื่องจากบวมน้ำ ทำให้สีดำจากฝ้าถูกบดบังด้วยน้ำ หลังจากนั้นจะกลับสู่สภาพปกติ เช่นเดียวกับการอาบแช่น้ำนม จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสัก 2-3 วัน ก็คงจะกลับสู่สภาวะเดิม

ไอออนโต น่าจะมีประโยชน์ในการใช้ผลักดันยาบางอย่างเข้าสู่ผิวแทนการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง แต่ยาชนิดนั้นต้องมีคุณสมบัติทางเคมีที่ยอมถูกผลักดันเข้าสู่ผิวโดยใช้กระแสไฟฟ้าตรง ในอนาคตเราอาจจะทราบเพราะวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปเสมอ

พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง[ที่มา..หนังสือ นิตยสารใกล้หมอปีที่ 24 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2543]

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600