มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอกจากนิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 ตุลาคม 2541]

สวยๆ งามๆ บนพื้นฐานของสุขภาพดี

นพ.วิทวัส วัณนวิบูล


ความสวยงามเป็นสิ่งปรารถนาของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ นับแต่โบราณกาล แต่ความเข้าใจ ทัศนคติและการแสวงหา เพื่อให้เกิดความสวยงาม ของแต่ละผู้คนแตกต่างกัน และมักมีอิทธิพล ของค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคม เงื่อนไขเศรษฐกิจ วิถีชีวิต อาชีพ รวมทั้งทัศนะของปัจเจกชนเข้ามามีส่วนกำหนดด้วย

แนวคิดการแพทย์แผนจีนมีข้อเหมือนและข้อต่าง กับแนวคิดการแพทย์สมัยใหม่ หรือการดูแลความสวยงามตามยุคสมัย ดังจะได้กล่าวเล่าสู่กันฟัง

ความสวยงามตามยุคสมัยที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ไม่ค่อยได้เชื่อมโยง เรื่องของสุขภาพร่างกาย จิตใจเข้าด้วยกัน เห็นแต่มุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษา และการใช้เครื่องสำอางเพื่อการตบแต่งและการทำศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น แก้รอยแผลเป็น ทำตาสองชั้น เสริมจมูก ดึงหน้า ดูดไขมัน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับความสวยงามจะเน้นไปที่ การหาสิ่งจากภายนอกเพื่อมาบำรุงรักษาหรือตบแต่งเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ตามที่ต้องการ โดยเน้นเฉพาะตรงส่วนที่มีปัญหา

แพทย์แผนจีน ถึงแม้ว่าไม่มีการบันทึกศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างเสริม ความงามอย่างชัดเจน แต่ความรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแลถนอมสุขภาพที่แข็งแรงทำให้ดูสดใส มีราศี หน้าตาดูออ่น เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ และการชะลอความแก่มีเนื้อหาที่อุดมสมบูรณ์มาก สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมานับพันๆ ปี

การที่จะทำให้เกิความสวยงามที่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพเข้าด้วยกัน จึงเป็นจุดเด่นของการแพทย์แผนจีนที่มองปัญหาในลักษณะองค์รวม และครอบคลุมถึงวิธีการฝึกฝนร่างกาย อาหาร ยาสมุนไพร การควบคุมอารมณ์ทั้ง 7 การบำรุงรักษาร่างกายเพื่อไม่ให้แก่เร็ว โดยหลักคิดแบบนี้ คือ เอาการปรับสมดุลของอวัยวะภายใน ทำให้มีการทำงานของระบบต่างๆ อย่างมีดุลยภาพ ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดและพลังอย่างไม่ติดขัด ทำให้สุขภาพดีและเกิดความสวยงามจากพื้นฐานของร่างกายที่ดี

หลักเกณฑ์ 7 ช่วงปีของหญิงและ 8 ช่วงปีของชาย

การเกิด การเติบโต การพัฒนาถึงจุดสูงสุด การเสื่อมถอย การตาย เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ในหนังสือ "คัมภีร์หวงตี้ไน่จิง" ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของเพศหญิงและเพศชาย ต่างช่วงอายุกัน

เพศหญิงใช้หลัก 7 ช่วงปี

อายุ 7 ปี พลังไตแกร่ง ฟันแท้เริ่มงอก ผมงอก (ไตควบคุมผม กระดูก และฟัน ซึ่งเป็นส่วนเกินของกระดูก
อายุ 14 ปี เป็นวัยเจริญพันธุ์ เส้นลมปราณม่าย (วิ่งผ่านและ ควบคุมเกี่ยวกับอัวยวะเพศ การสืบพันธุ์) เส้นลมปราณเยิ่นเยิ่น (วิ่งผ่านแนวกลางตัวด้านหน้า) แกร่ง ทำให้มีประจำเดือน และสามารถมีบุตรได้
อายุ 21 ปี พลังไตเริ่มคงที่ ฟันแท้ก็งอกจนครบเต็มที่
อายุ 28 ปี กระดูก เอ็นแข็งแรง ผมงอกยาวเต็มที่ ร่างกายแข็งแรงที่สุด
อายุ 35 ปี เส้นลมปราณหยางหมิง (มาเลี้ยงบริเวณใบหน้า) จะอ่อนแอลง ผิวหน้าจะเริ่มมีจุดดำ ผมเริ่มจะหลุดร่วง
อายุ 42 ปี เส้นลมปราณหยางทั้ง 3 (มาเลี้ยงที่ใบหน้าศีรษะทั้งหมด) จะอ่อนแอลง ทำให้ผิวหน้ามีจุดดำไปทั่วทั้งใบหน้า ขณะเดียวกันผมเริ่มมีสีขาว
อายุ 49 ปี เส้นลมปราณเยิ่น และเส้นลมปราณชง (ควบคุมเกี่ยวกับ ประจำเดือน) อ่อนแอเสื่อมถอย ทำให้ขาดประจำเดือน หมดวัยเจริญพันธุ์ ไม่มีลูก

เพศชายใช้หลัก 8 ช่วงปี

อายุ 8 ปี พลังไตแกร่ง ฟันแท้เริ่มงอก ผมงอกได้ดี
อายุ 16 ปี พลังไตยิ่งเพิ่มมาก สามารถผลิตน้ำเชื้อ เป็นวัยเจริญพันธุ์ สามารถมีบุตรได้
อายุ 24 ปี พลังไตเริ่มคงที่ กระดูก เอ็นแข็งแรง ฟันแท้งอกเต็มที่
อายุ 32 ปี กระดูก เอ็น กล้ามเนื้อแข็งแรงเต็มที่ ร่างกายแข็งแรงที่สุด
อายุ 40 ปี พลังไตเสื่อมถอย ผมร่วง ฟันแท้เสื่อม
อายุ 48 ปี พลังหยางเริ่มถดถอย ปรากฎจุดดำบนใบหน้า
อายุ 56 ปี พลังตับเสื่อมถอย เอ็น กระดูกไม่แข็งแรง มีการผลิตน้ำเชื้อน้อย พลังไตอ่อน เริ่มหมดวัยเจริญพันธุ์
อายุ 64 ปี ฟันและผมเริ่มร่วง เนื่องจากพลังไตเสื่อมถอยมากขึ้น

ที่กล่าวมาคือข้อสรุปถึงกฎเกณฑ์ การเกิด พัฒนา เสื่อมถอยของร่างกายตามกฎเกณฑ์ของอายุ เมื่อความรู้สมัยใหม่ และกระบวนการทางสรีระมาอธิบาย จะเห็นว่าหลังจากวัย 28 ปี ในผู้หญิง หรือ 32 ปี ในผู้ชาย กลไกการทำงานของร่างกายสูงสุด และขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาของการเสื่อมถอยผิวพรรณ และลักษณะแสดงออกบนใบหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง สีสัน ความเต่งตึงเริ่มลดลง ผิวหนังเริ่มมีรอยย่น ในวัยที่ร่างกายกำลังเติบโตเต็มที่ ถ้าทำงานมากเกินควร ชีวิตสับสนวุ่นวาย ไม่ทะนุถนอมร่างกายให้ดี ก็จะสูญเสียพลังร่างกายและจิตใจมากเกินไป จะทำให้ร่างกายเสื่อมถอยได้ และแก่ง่าย

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่า โดยธรรมชาติ คนเราสามารถมีอายุยืนยาวได้นานถึง 120 ปี แม้ว่าเราจะมีความเจริญ ทางวิทยาศาสตร์ถึงขั้นเดินทางไปอวกาศ และสร้างสิ่งมหัศจรรย์ จากเทคโนโลยีมากมาย แต่ปรากฏว่าคนในยุคนี้จะมีอายุอย่างมาก อยู่ในช่วง 70 ปีเท่านั้นสาเหตุที่คนอายุสั้นลง ทั้งทีมีความเจริญ ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางการแพทย์มากกว่าสมัยก่อน คำตอบก็คือคนเราไม่รู้จักวิธีการดูแลร่างกายให้ถูกต้อง ตามหลักธรรมชาตินั้นเอง

ความสวยงามจากภายในเป็นหลักเดียวกับการชะลอความแก่ และสัมพันธ์กับการมีสุขภาพกายและใจที่ดี จึงควรสร้างความสวยงาม ที่ปรากฏที่ผิวพรรณและใบหน้าด้วยการสร้างพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการแก้ด้วยการสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ของร่างกาย ความสวยงามที่มาเสริมจากภายในก็จะช่วยทำให้ความสวยงามภายนอกเด่นขึ้น ได้ผลดี และสวยยิ่งขึ้น มิฉะนั้นอาจจะกลายเป็นคนสวยอมโรค ครั้นเมื่อเอาเครื่องสำอางหรือสิ่งปกปิดออกจะกลายเป็นคนขี้เหร่อมโรคไปก็ได้ การสร้างความสวยงามจึงควรสร้างจากภายในมองแบบองค์รวม ควบคู่กับการแก้จากภายนอกและมองปัญหาเฉพาะส่วนร่วมกัน

นพ.วิทวัส วัณนวิบูล


ขอบคุณนิตยสารหมอชาวบ้าน ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600