มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอก จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2541 ]

กินยาไม่ครบ DOSE ไม่เพียงแค่ดื้อยา

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา


ตามปกติไข้หวัดมักเป็นโรคที่หายเองได้ และไม่ถือว่าเป็นโรคอันตรายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทย และเอเชีย กล่าวว่า ในเด็กเล็กที่ภูมิต้านทานต่ำ มักเกิดโรคติดเชื้อแทรกซ้อน ตามมาได้ง่าย เช่น หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น โรคติดเชื้อเหล่านี้จัดเป็นเชื้อในกลุ่ม เอ - สเต็ป จำเป็นต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ ในการบำบัด รักษาอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปได้

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่าผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ยาปฏิชีวนะแก่ลูก ทำให้เด็กได้รับยาไม่ครบขนาดตามที่แพทย์กำหนด ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การไม่เขย่าขวดก่อนกินยา ทำให้ได้รับปริมาณยาไม่คงที่ รวมทั้งการลืมป้อนยาลูกน้อย หรือแม้กระทั่งครูป้อนยาผิด เนื่องจากสับสนกับขวดยาของเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งก็สลับขวดยานั้นกลับมาบ้านด้วย

ซึ่งผลของการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบขนาดตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพียงแต่ทำให้เชื้อดื้อยาเท่านั้น ยังมีผลให้เชื้อพัฒนาไปเป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่า นั่นคือโรคหัวใจรูมาติค หรือโรคไตได้

ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยง ในการที่เด็ก ได้รับยาไม่ครบขนาด ทางเลือกหนึ่งที่กุมารแพทย์ใช้ในปัจจุบันคือ เปลี่ยนจากการใช้ยา ชนิดกินวันละ 3-4 มื้อ เป็นยาชนิดที่ออกฤทธิ์นานขึ้น และกินวันละ 2 มื้อแทน โดยไม่ต้องนำยาไปกินที่โรงเรียน อย่างไรก็ตาม กรณีที่จำเป็นต้องนำยา ไปรับประทาน มื้อเที่ยงที่โรงเรียนจริง ๆ ก็ควรอธิบายและกำชับครูประจำชั้นให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษ หากมีปัญหาในการใช้ยา ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่าลองผิดลองถูกใช้ยาเอง เพราะอาจนำความสูญเสียมาสู่ชีวิตน้อย ๆ ที่ไม่อาจเรียกกลับคืนได้ตลอดชีวิต

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600