มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอก จากนิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2541 ]

คนกรุงเทพฯ กับอาหารเสริมสุขภาพ

กองบก.ใกล้หมอ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ ของคนกรุงเทพฯ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,100 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่เคยบริโภค อาหารเสริมสุขภาพ 579 คน

ครั้งแรก
แม้ว่าคนกรุงเทพฯ จะยอมรับว่าที่เลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพในครั้งแรกนั้น ก็เพราะอยากทดลอง หลังจากได้รับอิทธิพลของการโฆษณา แต่การจะซื้อมารับประทาน ในครั้งต่อ ๆ ไปนั้น จะพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของอาหารเสริมสุขภาพนั้น ๆ ว่าดีจริงหรือไม่

ทำไมไม่....
ส่วนผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ ให้เหตุผลว่าเนื่องจากส่วนใหญ่ มีราคาแพง เหมาะกับผู้ป่ว ยหรือผู้ที่เพิ่งฟื้นไข้ ร่างกายยังอ่อนแอ ส่วนผู้ที่แข็งแรงอยู่แล้ว รับประทาน อาหารได้ครบตามหลักโภชนาการ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

จุดหนึ่งซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันของทั้งผู้ที่เคยกับไม่เคยบริโภคอาหารเสริมสุขภาพก็คือ ทั้งสองกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมสุขภาพบางประเภท มีน้อยกว่าที่โฆษณาไว้ ซึ่งเท่ากับว่าอาหารเสริมสุขภาพประเภทนั้นมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น

เรื่องของความแพง จึงยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักโภชนาการ ซึ่งคงต้องหาข้อมูล มายืนยันถึงคุณค่าของอาหารเสริมสุขภาพแต่ละชนิด เพื่อให้ได้ข้อยุติ แต่ในทางปฏิบัติ อาจทำยาก เพราะข้อมูลจะออกไปในแง่ลบและแง่บวก

ด้วยเหตุนี้ อาหารเสริมสุขภาพในเมืองไทย จึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ จะตกต่ำ แต่คนก็ยังห่วงสุขภาพ เมื่อผสมผสานกับแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจจะทำให้ราคาของอาหารเสริมสุขภาพลดลง เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงมากขึ้น

คนกรุงเทพฯ บริโภคอาหารเสริมสุขภาพประเภทใดบ่อยที่สุด

อาหารเสริมชายหญิงเฉลี่ย
ซุปไก่สกัด41.6%26.7%33.4%
รังนก 19.2%19.2%19.2%
โสม5.2%4.6%5.0%
สาหร่ายอัดเม็ด1.2%1.4%1.3%
เขากวางอ่อน---
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง4.0%10.0%7.0%
เห็ดหลินจือ6.8%5.7%6.3%
วิตามินต่าง ๆ 16.4%27.0%22.5%
อื่น ๆ 5.6% 5.3%5.4%

สาเหตุที่คนกรุงเทพฯ เลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพครั้งแรก

เหตุผลชายหญิงเฉลี่ย
คนขายแนะนำ5.6%6.4% 6.1%
เห็นโฆษณา 17.7%18.7%18.2%
อยากทดลอง 39.8% 32.9% 36.1%
ฟื้นจากป่วย22.9%22.3%22.3%
อื่น ๆ 14.1% 19.8% 17.3%

สาเหตุที่คนกรุงเทพฯ เลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพครั้งต่อไป

เหตุผลชายหญิงเฉลี่ย
เห็นว่ามีประโยน์ 71.2% 65.1% 68.3%
เชื่อถือคนขาย 0.4% 1.4% 0.9%
ได้ผลจึงทานต่อ 21.6% 24.9% 23.1%
อื่น ๆ 6.8% 8.5% 7.7%

ปัจจัยที่อิทธิพลกับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในการเลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ

เหตุผลชายหญิงเฉลี่ย
ชื่อเสียงของบริษัท18.1%20.1%18.8%
โฆษณา35.9% 39.8%37.9%
ความน่าเชื่อถือของคนขาย 13.3% 8.8% 10.9%
อืน ๆ 22.7% 31.4% 32.5%

คนกรุงเทพฯ เชื่อหรือไม่ว่า ถ้ารับประทานอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับ ประทานอาหารเสริมสุขภาพ

คำตอบชายหญิงเฉลี่ย
เชื่อ65.5%67.6%66.5%
ไม่เชื่อ34.5% 32.4%33.5%


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600