มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอกจากนิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2541]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ชาย

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม


ในอดีตเรามักพบว่า เพศหญิงถูกจำกัดบทบาทต่างๆ มากมาย คิดจะทำอะไร ก็ต้องดูว่าจะถูกติฉินนินทาหรือไม่ เพศหญิงจึงตกเป็นรองเพศชาย มาโดยตลอด เพศชายกลายเป็นผู้นำของครอบครัวและสังคม ส่วนเพศหญิง จะเป็นเพียงผู้ตามเท่านั้น จนถึงกับมีการกล่าวว่า "ชายเป็นช้างเท้าหน้า ส่วนหญิงเป็นช้างเท้าหลัง" แต่ในปัจจุบันที่เป็นยุคของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพศหญิงได้รับการศึกษาสูงขึ้น จึงสามารถยกระดับขึ้นทัดเทียมเพศชาย และเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า เพศหญิงก็ทำงานมีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับเพศชาย ด้วยเหตุนี้เององค์การสหประชาชาติ จึงได้พยายามเน้นให้ทุกประเทศ ได้ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มากขึ้น เราจึงได้พบสตรีดำรงตำแหน่งสูงๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เป็นผู้บริหารประเทศ หรือเป็นผู้บริหารกิจการต่างๆ และเชื่อว่า ในอนาคตจะมีบทบาท มากกว่าเพศชายเสียอีก

สำหรับในวันนี้จะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับเพศชายเล่าสู่กันฟัง 2 เรื่องครับ ได้แก่ การเลือกคู่ครองและการคุมกำเนิดในเพศชาย

การเลือกคู่ครอง

แต่เดิมการเลือกคู่ครองเป็นเรื่องของผู้ชายที่จะไปสืบหาผู้หญิง ที่จะมาเป็นภรรยา แล้วจึงมาทำการสู่ขอและสมรสในที่สุด แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเพศหญิงมาสู่ขอ หรือมาคัดเลือกเพศชาย ไปเป็นสามีกันแล้ว ดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองโสรัธ รัฐพิหาร ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย

ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีชาวอินเดีย ในวรรณะพรหมณ์เชื้อสายมายธิลจากทั่วประเทศอินเดียได้มารวมกัน เพื่อให้บิดามารดาของฝ่ายหญิงได้คัดหาสุภาพบุรุษที่จะไปเป็นคู่ครอง ของบุตรสาว (ซึ่งบุตรสาวไม่ได้มาด้วย) ดังนั้นบิดามารดาของฝ่ายชาย ก็จะนำบุตรชายที่มีอายุจะมีครอบครัวได้ มาให้พิจารณา โดยที่ฝ่ายชาย และหญิงไม่มีโอกาสได้พบกันเลย เพียงแต่บิดามารดาของฝ่ายหญิง จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรสาวของตนเท่านั้น แล้วฝ่ายชายไปตัดสินใจเองว่า จะให้ความสนใจที่จะแต่งงานกันหรือไม่ จึงเป็นการกระทำในลักษณะคลุมถุงชน และเมื่อถูกใจใครก็จะมีการตกลงราคาเรื่องสินสอดกันเลยทีเดียว

ราคาสินสอดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของฝ่ายชาย เช่น ถ้าฝ่ายชายเป็นข้าราชการระดับสูง แพทย์ หรือวิศวกร จะมีค่าสินสอดสูงมาก บางรายเรียกเงินมากถึง 1,00,000 รูปี (800,000 บาท) รวมทั้งต้องมีรถยนต์ บ้านพัก และเครื่องประดับอื่นๆ ถ้าฝ่ายชายเป็นเกษตรกรและมีการศึกษาต่ำ ก็จะมีสินสอดน้อยไปด้วย โดยมากประมาณ 10,000 รูปี (8,000 บาท) เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามการตกลงแล้ว ก็จะเสนอเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ เกี่ยวกับวรรณะ เชื้อสาย รวมทั้งพยาน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรอง การแต่งงานให้ไป เพื่อไปจัดพิธีแต่งงานต่อไป แม้ว่าการกระทำดังกล่าวนี้ จะไม่มีผลตามกฎหมาย แต่ก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติมามากกว่า 400 ปีแล้ว ซึ่งขนเชื้อสายมายธิลทุคนให้การยอมรับ

การเลือกคู่ครองของชาวอินเดียเชื้อสายมายธิลนี้ มีทั้งพวกที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย พวกที่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลว่า การเลือกคู่ครองดังกล่าวนี้ ทำให้วรรณะและเชื้อสายของชาวมายธิลบริสุทธิ์ และทำให้หญิงสาวทุกคน มีคู่ครองเพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์ชาวมายธิลได้ต่อไป ส่วนพวกที่ไม่เห็นด้วยก็หาว่า เป็นวิธีคลุมถุงชน เป็นการหาซื้อผู้ชายไปเป็นคู่ครอง ถ้ายิ่งฝ่ายหญิงร่ำรวย ก็ยิ่งมีโอกาสเลือกคู่ครองได้มาก ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพราะไม่จำเป็น ที่ทุกคู่สมรสจะต้องเป็นในลักษณะนี้ อีกประการหนึ่งก็คือ ขัดต่อสภาพจิตใจ เนื่องจากการเป็นคู่ครอง ย่อมต้องมีความรู้จักและเข้าใจกันหรืออยู่บนพื้นฐาน ของความรักมาก่อน แต่ไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ชาวมายธิลก็คงจะดำรงประเพณีการเลือกคู่ครองแบบนี้ไว้ต่อไป

การคุมกำเนิดในเพศชาย

การคุมกำเนิดเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการวางแผนครอบครัว แต่เดิมมักมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีการต่างๆ ที่ใช้กับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่จะคุมกำเนิดในเพศชายได้แล้ว ด้วยการทำให้อสุจิเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้ ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

  1. การใช้ยา
    มียาชนิดหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า นิฟีดิไพน์ (nifedipine) หรือมีชื่อทางการค้าว่า โปรคาเดีย (procadia) ใช้รักษาโรคความเครียดหรือเจ็บหน้าอก มีคุณสมบัติยับยั้งการลำเลียงแคลเซียมไปใช้ (calcium channel blocker) ที่สามารถทำให้อสุจิผิดปกติไปชั่วคราวได้ จากการศึกษาของ ดร.ซูซาน เบนอฟฟ์ แห่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนอร์ชชอร์ เมืองแมนฮัสเซ็ท รัฐนิวยอกร์ สหรัฐอเมริกาพบว่า ในเพศชายที่รับประทานยาโปรคาเดียเป็นประจำ จะเป็นผู้มีบุตรน้อยกว่าปกติ และเมื่อนำอสุจิไปตรวจจะพบว่า อสุจิที่ขาดแคลเซียมจะไม่สามารถปลดปล่อยเอนไซม์บางชนิด ออกมาเจาะผิวนอกของไข่ได้เลย ทำให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้ แต่ถ้าหากหยุดการรับประทานยาโปรคาเดียประมาณ 3 เดือน จะมีการสร้างอสุจิได้อย่างปกติเหมือนเดิม แสดงว่า ยาดังกล่าว สามารถนำไปใช้คุมกำเนิดในเพศชายได้

    2. การฆ่าอสุจิด้วยไฟฟ้า

    การทำให้อสุจิเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีนี้พบโดยสถาบัน เทคโนโลยีแห่งหนึ่งในเมืองไวล์ไฮม์ ประเทศเยอรมัน โดยการสร้างแคปซูลคุมกำเนิดขนาดจิ๋วขึ้นมา ซึ่งสามารถสอดใส่ ในท่ออสุจิของเพศชายได้ ภายในแคปซูลจะบรรจุสารกัลวาไนซ์อยู่ด้วย เมื่ออสุจิไหลผ่านสารกัลวาไนซ์จะถูกทำให้เปลี่ยนสภาพไป ด้วยอำนาจกระแสไฟฟ้าของสารดังกล่าว จนไม่สามารถผสมกับไข่ได้
    วิธีการดังกล่าวนี้กระทำโดยการสอดใส่แคปซูลลงในท่ออสุจิทั้งสองท่อ ใช้เวลาในการกระทำประมาณ 15-45 นาที แคปซูลมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหลังจากการนำแคปซูลออกมาจากท่ออสุจิแล้วประมาณ 3 วัน จะได้อสุจิที่ปกติตามเดิม คาดว่าวิธีนี้จะได้รับความนิยม ในการคุมกำเนิดจากเพศชายอย่างมาก

เรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับ ใครจะคิดบ้างว่าฝ่ายชายจะต้องถูกเลือกไปเป็นคู่ครองให้กับฝ่ายหญิง หรือการคุมกำเนิดในเพศชาย จะทำได้ด้วยการเปลี่ยนสภาพของอสุจิ นับเป็นความรู้ใหม่ที่ดีนะครับ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม


ขอบคุณนิตยสารใกล้หมอ ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600