มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/
จำสั้นๆ i.am/thaidoc
EKG

ความรู้เรื่องยาเสพติด


วันนี้ มี update อะไรใหม่บ้าง ดูที่นี่ครับ
ปรอทวัดไข้

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่องทั่วไป
บำบัดยาบ้าแนวใหม่ของรพ.ธัญญารักษ์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ยาเสพติด มหันตภัย ทำลายชีวิต* คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
JUST SAY NO (จัสต์ เซย์ โน) * นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
ยาอี ยาเค ยาบ้า คืออะไร ร้ายแรงแค่ไหน? * เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
พฤติกรรมการใช้ยาและสังคม * เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
เฉลย...ปัญหายาบ้า ยิ่งขายดีเมื่อมีชื่อบ้า สกู๊ปหน้า 1 ไทยรัฐ
ครอบครัวแตก ก่อปัญหายาเสพย์ติด นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
การเลี้ยงลูกให้พ้นภัยยาเสพติด ท.ญ.ดร.ชมพูนุช จิตรปฏิมา
พ่อแม่ควรทำอย่างไรเมื่อลูกติดยาเสพติด ? นิตยสารใกล้หมอ
ปัญหายาเสพติดในเด็กวัยเรียนและเยาวชน* พญ.รัชนี ณ ระนอง
วัยรุ่น วุ่นยา* นพ.ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง.
ปัญหายาเสพติด นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
ยิ้มสู้ เรียนรู้ ยาเสพติด* นันทา แก้วสนิท และคณะฯ
ยาเสพติดดับทุกข์ได้จริงหรือ* 1667
สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด * SushiKirl
ทำไมความโกรธ จึงมาเกี่ยวข้องกับ การใช้ยาเสพติดได้อย่างไร ? จริยา วัฒนโสภณ
สุรา-ยาบ้า กองสุขศึกษา สธ.
รายงานด้านการปราบปรามยาเสพติด * สำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทย
กระบวนการพิจารณารับรองประเทศ ซึ่งให้ร่วมมือกับสหรัฐ ในการปราบปรามการค้ายาเสพติด* สำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทย
International Narcotics Control Strategy Report (1997)* สำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทย
The National Drug Control Strategy: 1997 * สำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทย
ยาเสพติด
ยาเค
ยาเค มหันตภัยของนักเที่ยวกลางคืน สุวพักตร์ พนมวัน ณ อยุธยา
ยาเค(Ketamine) * กองวัตถุเสพติด
Ketamine* สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
KETAVA OR KETARA  - - ยาเค* SushiKirl
ยาอี ยาเลิฟ
ยาอี Ecstasy * กองวัตถุเสพติด
ยา "อี"* นายแพทย์วีรพล อุณหรัศมี
ECSTACY ยาอี หรือ ยาเลิฟ* สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
จากยาบ้าสู่ยาอีและยาเลิฟ* ทรงเกียรติ ปิยะกะ พ.บ.และคณะ
ECSTACY - - ยาอี หรือ ยาเลิฟ* SushiKirl
ยาบ้า ยาม้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาบ้าในปัจจุบัน * กองวัตถุเสพติด
ยาบ้าลดอ้วนระบาดหนัก ผู้จัดการรายวัน
มหันตภัยของยาบ้า * Assumption University
AMPHETAMINES - - ยาม้า หรือ ยาบ้า* SushiKirl
Amphetamine และ Methamphetamine * กองวัตถุเสพติด
ยาบ้า* สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
แอมเฟตามีน* kularbnon
โฮมเพจเรื่องยาบ้า* นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาบ้าของนักเรียน* วาสนา พัฒนกำจร พ.บ.
ยาเสพติดอื่นๆ
เฮโรอีน* kularbnon
การถอนพิษผู้ป่วยติดเฮโรอีนในปัจจุบัน* พ.ต. พิชัย แสงชาญชัย พ.บ.
ฝิ่น* kularbnon
MORPHINE - - มอร์ฟีน* SushiKirl
กัญชา หรือ เนื้อ* SushiKirl
กัญชา* kularbnon
กัญชา* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
วงการแพทย์เริ่มนำกัญชามาใช้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น นิตยสารใกล้หมอ
กระท่อม* kularbnon
COCAINE - - โคเคน หรือ โค๊ก* SushiKirl
LSD - - แอลเอสดี* SushiKirl
แอล เอส ดี (LSD) …กระดาษเมา นายรุ่งอนันต์ เดชผ่อง
สารระเหย* kularbnon
สารระเหย [inhalants]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
สารกระตุ้น/หลอนประสาท* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
โฮมเพจยาเสพติด
ยาบ้า ยาม้า คืออะไร?* Assumption University
โฮมเพจ ต่อต้านยาเสพติด* SushiKirl
โฮมเพจความรู้เรื่องยาเสพติด* นางสาวศิวพร กุลตรีรัตนารมย์
โฮมเพจเรื่องยาบ้า* นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เยาวชน กับยาเสพติด* student.chula
NARCOTICS SUPPRESSION BUREAU* กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพย์ติด..ติดหรือไม่...อยู่ที่คุณจะเลือกเอง!!* วีระพงษ์ คำทะริ
สารเสพติด* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
บุหรี่ ยาสูบ ซิกก้าร์ ยาเส้น ไป๊บ์
บุหรี่มีผลร้ายทั้งชายหญิง น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
คำเตือนบนซองบุหรี่ เพื่อคนสูบหรือไม่สูบ มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่
บุหรี่กับสุขภาพ* วารสารการแพทย์ ฉบับอิเล็คทรอนิคส์
ยาสูบ (บุหรี่) * เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
โรคที่เกิดจากบุหรี่* โรงพยาบาล สมิติเวช
บุหรี่* โรงพยาบาล กรุงเทพ
การเลิกบุหรี่ * พญ.อรชุมา ยังกิจจา
มูลนิธืรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ * ศ.น.พ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
การสูบบุหรี่มือสอง* โลกกว้างการแพทย์
เมื่อลูกริเป็นสิงห์อมควัน หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
อุ สุรา สาโท และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ [ethanol]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ทำอย่างไรที่จะลดการดื่มของคุณ* ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิษสุราเรื้อรัง* ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปัญหาผู้ติดสุรา นพ.วีรวุฒิ เอกกมลกุล
อาการขาดเหล้า นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรม
The Hangover Page* by The Virtual Bar.com
Cool Drink* SWAAT HOME สมาคมวงเหล้า และเขียนบท
แห่งประเทศไทย (ส.ว.า.ท.)
โฮมเพจฝรั่ง
Stop Smoking Stop Smoking Ring
Narcotics Narcotics Anonymous Way Webring
Marijuana Medical Marijuana

* (ดอกจันทร์) คือบทความที่ link ไปยังโฮมเพจอื่นครับ


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง