ข้อและกระดูก

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  คอ, ต้นคอ, ปวดคอ, ไหล่ และหลัง
  ข้อ, ขา, เข่า และเท้า
  โรคเท้าในเด็กเล็ก
  กระดูกผุในผู้สูงอายุ
  เรื่องอื่นๆ

คอ, ต้นคอ, ปวดคอ, ไหล่ และหลัง  back to top
อาการปวดคอ นพ.ปิยชาติ  สุทธินาค 
ปวดไหล่ ใครช่วยที นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
ปวดหลัง อย่าละเลย ยศนันต์ ธัญญสุวรรณ์
ปัจจัยเสี่ยงปวดหลัง นพ.ธวัช ประสาทฤทธา
ปวดหลัง กับการทำกิจกรรมด้วยท่าทางที่เหมาะสม มานพ ประภาษานนท์
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กับงานเบาๆ…เป็นไปได้หรือ
ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกับ
การบาดเจ็บจากการทำงาน
ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
ยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันปวดหลัง มานพ ประภาษานนท์
ปวดหลัง ผ่าตัดทางเลือกสุดท้าย น.พ.สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา
โรคปวดหลัง* นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง
นั่งขับรถไม่ถูกวิธี ก็มีสิทธิ์เจ็บตัว วิเชียร
นั่งยืนไม่ถูกหลักก็ปวดหลังได้* ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
การบริหารร่างกายเพื่อรักษาอาการปวดหลัง* นพ.ปิยชาติ  สุทธินาค 
ข้อ, ขา, เข่า และเท้า  back to top
ข้อมือซ้น นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ข้อเท้าและเท้า ตัวเล็ก
เอ็นร้อยหวาย (Achilles Tendon) พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ไขปัญหาเรื่อง ขา ผศ.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์
แพลง คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
ข้อเท้าเคล็ด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
จะรักษาข้อเคล็ดอย่างไรดี นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ก้าวย่างสู่สุขภาพเท้าที่ดี ศ.น.พ.เทพ หิมะทองคำ
รองเท้ากับสุขภาพ หมอพัตร
รองเท้า ใครคิดว่าไม่สำคัญ นายแพทย์ ปิยชาติ  สุทธินาค
รองเท้าส้นสูงกับชีวิตประจำวัน* ผศ. กานดา ใจภักดี
อุ้งเท้าผิดปกติคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวด ศ.น.พ.เทพ หิมะทองคำ
ใส่ใจโรคข้อ ภญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
ร่วมรณรงค์ ชนะทุกข้อ บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก.
ข้ออักเสบ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคสุดฮิตในกลุ่มคนที่ใช้ข้อมือ ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
โรคข้อศอกเทนนิสโรคฮิตของคนไช้ข้อมือและข้อศอกบ่อยๆ ดร.คีรินทร์ เมฆโหรา
ข้อเสื่อมผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย 3 เท่า!!! Coco
ข้อเสื่อม…ซ่อมได้ น.พ.ธวัช ประสาทฤทธา
ข้อเสื่อม...หายได้ นพ.ธวัช ประสาทฤทธา
โรคข้อเสื่อมในไทย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ตอบปัญหาโรคข้อเสื่อม นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ทางเลือกอื่นๆ ในการรักษาโรคข้ออักเสบ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษานานนท์
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม น.พ.สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา
ยารักษาโรคข้ออักเสบ หมอ 5024
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ หมอ 5024
ขิง..ความหวังใหม่ของคนเป็นโรคข้ออักเสบ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
นวัตกรรมร้อนข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษ เสกสรร หวังใจสุข
ไขข้อข้องใจในโรคไขข้อ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทำไมข้ออักเสบจึงทำให้ปวด หมอ 5024 ใกล้หมอ
โรคข้อและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยและยาชุด นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
จะบำบัดข้อเคล็ดด้วยความร้อนหรือความเย็นกันแน่ หมอ 5024
ความเครียดกับการบาดเจ็บ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
ปวดข้อ ข้อเข่าเสื่อม* greendoor
โรคปวดเข่า* นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม* นพ.วีระยุทธ เชาว์ปรีชา
รูมาติสซั่มกับโรครูมาตอยด์ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
รูมาตอยด์...ทำอย่างไรคลายโรค รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ
รูมาตอยด์ โรคข้อที่คุกคามผู้หญิง นพ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์...ที่นักธุรกิจต้องหวั่นกลัว ผู้จัดการรายสัปดาห์
โรคเท้าในเด็กเล็ก  back to top
กระดูกลูก…ก็เป็นโรคได้ นพ.ปริยุทธ์ เจียรพัฒนาคม
ท่าเดินลูกมีปัญหา น.พ.ปุณณะ ปิยะศิลป์
ขายาวไม่เท่ากัน เครือโรงพยาบาลพญาไท
เมื่อเท้าลูกน้อย…ผิดปกติ พญ.วิญญารัตน์ ตันศิร
เท้าบิด ความผิดปกติที่แก้ไขได้ ลูกหวาย
ดูแลเท้าเพื่อพัฒนาการลูกรัก มาชารี
อย่ามองข้าม รองเท้าลูกน้อย อารี เสียงใหญ่
ลูกเล็กขาโก่ง เรื่องไม่ธรรมดาที่(อาจ)ธรรมดา นิตยสารดวงใจพ่อแม่
เมื่อเจ้าตัวเล็กมีปัญหา ขาโก่ง นพ.ปุณณะ ปิยะศิลป์
โรคเท้าแบน* นายแพทย์ อำนวย จิริสิริกุล
โรคเท้าปุก* นายแพทย์ อำนวย จิริสิริกุล
ทำอย่างไร?  เมื่อลูกขาโก่ง* โดย นพ.ปิยชาติ  สุทธินาค 
ลูกขาสั้นกว่าลูกจะเตี้ย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
กระดูกผุในผู้สูงอายุ  back to top
มีสิทธิ์กระดูกพรุน ถ้า… พริบพราย
กระดูกผุกับการออกกำลังกาย ดร.วินัย ดะห์ลัน
แคลเซียมกับกระดูกพรุน ดร.วินัย ดะห์ลัน
แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน นิตยสารใกล้หมอ
อาหารบำรุงกระดูก ดร.วินัย ดะห์ลัน
กระดูกและผู้หญิง นพ.วีระ สุรเศรณีวงศ์
กระดูกผุในผู้สูงอายุ นายเสมอ ประทีปแก้ว
วัยทองของสตรีมีกระดูกพรุน นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
อายุ30 ก็สายเกินไปแล้วสำหรับกระดูกที่แข็งแรง วลัญช์ สุภากร
กระดูกผุ=กระดูกเสื่อม (Osteoporosis) พญ.จันทรา เจณณวาสิน
โรคกระดูกพรุน นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ภาวะกระดูกพรุน OSTEOPOROSIS พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
กระดูกโปร่งบาง (Osteoporosis) พญ.วิมลมาศ สุภาพร
กระดูกบาง มานพ ประภาษานนท์
ว่ากันด้วยเรื่องของ แคลเซี่ยม* น.พ.มานพ  พิทักษ์ภากร 
ภาวะกระดูกพรุน* รศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
โรคกระดูกพรุน* รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสัตชัย
โรคกระดูกพรุน* นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง
เรื่องอื่นๆ  back to top
แม่เหล็กแก้ปวดเคล็ดขัดยอก นพ.นริศ เจนวิริยะ
เบบี้กระดูกหัก ติชิลา
นิ้วล็อก นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
หมอนสุขภาพเป็นอย่างไร ? มานพ ประภาษานนท์
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ท.ญ.ดร.ชมพูนุช จิตรปฏิมา
ดูแลสุขภาพของสรีระง่ายๆ ด้วย "เบรส" นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา
ท่าทางการเคลื่อนไหว ที่ถูกต้อง มานพ ประภาษานนท์
การสร้างนิ้วหัวแม่มือ* นพ.วีระยุทธ เชาว์ปรีชา
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา..... ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง* โดย น.พ. อรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์
โรงพยาบาลที่ให้บริการขาเทียม* สายใจไทย


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง