มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyam

โรงพยาบาลที่รับปรึกษาทางจิตเวช

ในกรุงเทพมหานคร


ชื่อ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ เวลาราชการ 437-7061
นอกเวลาราชการ 437-0200-9
เวลาให้บริการ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด


ชื่อ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ตั้ง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ เวลาราชการ 525-0981-5, 525-2333-5 ต่อ 1655
นอกเวลาราชการ 5263342
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกระบบประสาท ให้คำปรึกษาทางจิตเวช และ ปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกนิติจิตเวช คลินิกบำบัดผู้ติดสาร เสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลราชานุกูล
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 245-4696
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวช และ ปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด


ชื่อ ศูนย์สุขวิทยาจิต
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 245-7798,245-7833,246-1195,246-0117
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ เวลา 08.30-12.00 : 4419029
เวลา 13.00-16.30 : 441-0084-93 ต่อ 1305
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน คลินิกนิติจิตเวช ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ คลินิกคลายเครียด คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ตึกฉุกเฉิน ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 2011235, 2011245, 2011726
เวลาให้บริการ 08.00-12.00 น.
คลินิกพิเศษ 16.30-19.30 น. (จันทร์-พฤหัสบดี)
จิตเวชเด็ก (เฉพาะวันพุธ) เวลา 16.30 น.-19.30 น. บริการพิเศษ ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา10.00-12.00 น.
ประเภทการรักษา ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น เด็ก รักษาแบบ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
การบริการพิเศษ เด็กออทิสซึ่ม


ชื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ตึก ภปร ชั้น.12
หมายเลขโทรศัพท์ 256-5180, 256-5182
เวลาให้บริการ เวลาปกติ 8.00 น.-16.00 น. (ผู้ป่วยนอก)
คลินิกพิเศษ 16.30-20.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
ประเภทการรักษา จิตเวชสูงอายุ จิตเวชผู้ใหญ่ จิตเวชวัยรุ่น จิตเวชเด็ก


ชื่อ โรงพยาบาลศิริราช
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 411-0241
เวลาให้บริการ จิตเวชทั่วไป   จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น   พุธ 9.00-12.00 น. ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6
คลินิกพิเศษ   จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
ประเภทการรักษา จิตเวชผู้ใหญ่ และจิตเวชเด็ก


ชื่อ โรงพยาบาลวชิระ
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 2430151-79 ต่อ 2121
เวลาให้บริการ ผู้ป่วยนอก เวลา 8.00-12.00 น.
คลินิกพิเศษ วันอังคาร เวลา 16.00 - 20.00 น.
ประเภทการรักษา จิตเวชผู้ใหญ่ และจิตเวชเด็ก


ต่างจังหวัด


ชื่อ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ที่ตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ 394-1846
เวลาให้บริการ 13.00-16.00 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลีนิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน


ชื่อ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ (077) 311-455
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกคลายเคลียด คลินิกนิติจิตเวช คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลสวนปรุง
ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ (053) 276-750
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกระบบประสาท คลินิกคลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน


ชื่อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่ตั้ง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส
หมายเลขโทรศัพท์ (053)945755
เวลาให้บริการ เวลาราชการ 08.30-12.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ( ยกเว้นวันพุธ )
นอกเวลาราชการ รับคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน
ประเภทการรักษา จิตเวชสูงอายุ จิตเวชผู้ใหญ่ จิตเวชวัยรุ่น จิตเวชเด็กและอื่น ๆ ( ยาเสพติด )


ชื่อ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 312-550
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลีนิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด คลินิกนิติจิตเวช คลินิกบำบัดผู้ ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ (044)245-292 242-611 ต่อ 30
เวลาให้บริการ 08.30-15.00 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลีนิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด คลินิกนิติจิตเวช คลินิกบำบัดผู้ ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ (043)411-268
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลีนิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด คลินิกนิติจิตเวช คลินิกบำบัดผู้ ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ : (043)348384
ห้องตรวจจิตเวช (OPD 7) : (043)348360-9 ต่อ 3001
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา 1. จิตเวชทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
2. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น อังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
3. คลินิกคลายเครียด อังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
4. คลินิกครอบครัว พุธ เวลา 08.30-12.00 น.
5. คลินิกโรคจิตเภท จันทร์ เวลา 13.00-16.30 น.
6. คลินิกรักษาความผิดปกติของอารมณ์ เวลา 13.00-16.30 น.
7. คลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่น เวลา 13.00-16.30 น.
8. คลินิกบำบัดความผิดปกติจากสุราและสารเสพติด ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.


ชื่อ ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท
ที่ตั้ง จังหวัดชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ (056) 411-268
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน คลินิกนิติจิตเวช คลินิกคลายเครียด ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด


ชื่อ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ (053)890-245
เวลาให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลีนิกระบบประสาท คลินิกผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว คลินิกคลายเครียด คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด


ชื่อ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ที่ตั้ง จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ (042)513-259
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
ประเภทการรักษา คลินิกระบบประสาท คลินิกคลายเครียด คลินิกนิติจิตเวช[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600