มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[คัดลอกจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันที่ 30 ธันวาคม 2542]


ชายวัยทองไทยไม่รู้สาเหตุสุขภาพทางเพศที่ลดลง


นายแพทย์หะทัย เทพพิสัย อาจารย์พิเศษโรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่า

ปี 2000 ปัญหาชาย วัยทองที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ยังวิตกกังวลอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นลำดับแรก เพราะธรรมชาติของผู้ชายทุกยุคสมัย ชอบเอาความสามารถทางเพศ เป็นค่านิยมบ่งชี้ความเป็นชาย เนื่องจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลง จากอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงทำให้ขาดความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่น แต่มักไปกล่าวโทษสังขาร แล้วพยายามเสาะแสวงหาทางบำบัดในทางที่ผิด เช่น การหายาโด๊ปหรือรักษาในวิธีการที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ชายวัยทองเมื่อตรวจร่างกายมักพบว่า มีความพร่องของฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งอัณฑะที่ทำหน้าที่ผลิตลดปริมาณการผลิตลง

ตามรายงานทางการแพทย์ล่าสุดพบว่า ชายอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป ระดับฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ปีละประมาณ 15% และเมื่ออายุประมาณ 65 ปี ระดับฮอร์โมนเพศชายจะต่ำกว่าวัยหนุ่มถึง 25%

โดยผลที่ตามมาที่สังเกตเห็นจากภายนอก เช่น กล้ามเนื้อลีบหรือแฟบลง ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นนอนกลางคืนแล้วหลับยาก เบื่อ อาหาร ปวดเมื่อยโดยไม่รู้สาเหตุ

ขณะที่ด้านจิตใจผู้อยู่ในวัยทอง จะรู้สึกถึงความจำ และสมาธิแย่ลง หงุด หงิด กลัว ตกใจอย่างไม่มีเหตุผล อาการไม่ใส่ใจสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอารมณ์ และความต้องการทางเพศที่ลดลง ซึ่งผู้ประสบปัญหาจำเป็นจะต้องสังเกตลักษณะอาการของตนเอง ได้แก่ การขาดความสนใจทางเพศ ขาดความตื่นเต้นทางเพศ ตอนเช้าที่ตื่นไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หรือความล้มเหลวในกิจกรรมทางเพศ


ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600