มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyam

[คัดลอกจากจดหมายข่าวสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2540]


สมรรถภาพทางเพศที่ควรรู้

นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
นายเสมอ ประทีปแก้ว


เพศเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยคำว่า เพศ มีความหมายถึง การสืบทอดเผ่าพันธ์ให้ดำรงอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของความสุข ความพึงพอใจ ในลักษณะกามารมณ์ และมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย ไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ

ธรรมชาติเองได้กำหนดลักษณะบ่งบอกเพศ ตั้งแต่แรกปฏิสนธิโดยมีพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดความเป็นเพศชาย เพศหญิงอย่างแน่นอน หลังจากนั้นการตั้งครรภ์ผ่านไปก็มีการพัฒนา ไปตามเพศชนิดที่ถูกกำหนดจนครบกำหนดคลอด เจริญเติบโตจนเข้าสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และเข้าสู่วัยชรา ตามลำดับ

ในแต่ละช่วงอายุดังกล่าวพบว่า ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านโครงสร้างและพฤติกรรมที่บ่งอบอกเอกลักษณ์ทางเพศเช่น ตอนเข้าสู่วัยรุ่น เพศชายมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายใหญ่ขึ้น มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ เสียงเปลี่ยนเป็นห้าวและสูงขึ้น มีขนบริเวณที่ลับและสามารถหลั่งน้ำอสุจิได้ ส่วนวัยรุ่นหญิง การเปลี่ยนแปลงจะเด่นชัดโดยมีสะโพกผาย เต้านมขยายโตขึ้น เสียงเล็กและแหลม มีขนบริเวณที่ลับและมีประจำเดือน (ระดู)

โดยการเข้าสู่วัยรุ่นนี้ เริ่มเมื่ออายุประมาณ 9-10 ปี เพศชายจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าเพศหญิง 1-2 ปี

การพัฒนาทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีปัจจัยด้านต่างๆ เช่น เรื่องพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรม สังคม การที่ปัจจัยต่างๆ เป็นไปอย่างสมดุลชีวิตก็จะเป็นสุข มีปัญหาน้อย แต่ถ้าเสียสมดุลหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดจากปกติไป ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตามมาได้

ปัญหาที่พบบ่อยและพบได้ทุกสังคมก็คือ เรื่องระดับความต้องการทางเพศที่ไม่สมดุล เช่น น้อยกว่าปกติหรือถึงขั้นรังเกียจเรื่องเกี่ยวกับเพศไปเลย เรื่องอวัยวะเพศไม่สู้ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามะเขือเผาในผู้ชาย และปัญหาเย็นชาไร้อารมณ์ แข็งเป็นท่อนไม้ในผู้หญิง ปัญหาเรื่องการหลั่งอสุจิ ความรู้สึกเสียวสุดยอด ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หรือภาวะหดรัดเกร็งของช่องคลอด ปัญหาดังกล่าว ถ้าไม่ได้รับการดูแลแก้ไข จะเป็นสาเหตุให้เกิดความชินชา และเบื่อหน่ายในเรื่องเพศในที่สุด

  • ปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อวัยวะเพศไม่สู้ จะพบได้ทุกอายุและพบบ่อยเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่ตอนปลายจนถึงวัยชราพบว่าร้อยละ 20-50 มีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพทางกาย เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง (ไข่แดง) แกงกะทิ เนื้อ หนังที่ติดมัน) การสูบบุหรี่จัด การดื่มสุรา และยาบางชนิดอีกประมาณร้อยละ 50 จะมีสาเหตุจากเรื่องจิตใจและอารมณ์ โดยเกิดขึ้นในช่วงพัฒนาการทางเพศวัยเด็ก มีความขัดแย้งหรือถูกอบรมเลี้ยงดูในแนวทางเข้มงวด กวดขัน และมีความรู้สึกว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดี สกปรก หรือเคยมีความฝังใจ กลัวถูกทำร้ายทารุณกรรมต่ออวัยวะเพศ หรือมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่า ไม่สามารถจะปฏิบัติกิจทางเพศได้ ไม่สามารถสอดใส่ หรือกลัวว่าให้ความสุขต่อคู่นอนไม่ได้ กลัวถูกดูถูกเยาะเย้ยในเรื่องเพศ

  • ปัญหาเรื่องความเย็นชาหรือกามตายด้านในผู้หญิง

จะเป็นเรื่องที่มีการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู โดยจะพบปมขัดแย้ง กับบทบาททางเพศของบิดา หรือมีความรู้สึกอิจฉาคนที่เป็นเพศชาย หรือมาจากครอบครัวที่มีความเข้มงวดเรื่องเพศ นอกจากนี้ปัญหาอื่นๆ เช่น ระดับฮอร์โมนเพศ การรับประทานยาคุมกำเนิดนานๆ และยาอื่นๆ ที่มีผลต่อการหลั่งสารหล่อลื่นของช่องคลอด ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอาการกามตายด้านได้

  • ภาวะร่วมเพศแล้วไม่ถึงจุดสุดยอด (เสียว)

มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ ระยะเวลาที่ใช้ ในการเล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์ อาจสั้นเกินไป ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ เทคนิคในการร่วมเพศ อาจเป็นสถานที่และรูปแบบซ้ำซาก นอกจากนี้ ประสบการณ์ทางเพศและพัฒนาทางเพศที่ผ่านมาในอดีต ก็มีส่วนสำคัญและการรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยากล่อมประสาท ยากระตุ้นประสาท และยาทางจิตเวช ส่วนปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่า การที่มีปมขัดแย้งเรื่องเพศในวัยเด็ก หรือถูกอบรมกดดัน จากครอบครัวที่เคร่งครัด ก็จะเป็นผลให้เกิดภาวะนี้ได้ ความวิตกกังวลและความกลัวว่าจะติดเชื้อจากการร่วมเพศ กลัวการตั้งครรภ์ กลัวว่าจะทำให้คู่นอนของตนไม่มีความสุข เป็นต้น

  • การหลังอสุจิเร็วกว่าปกติ

ปัญหาที่ผู้ชายกลัวและกังวลมากก็คือ การหลังอสุจิเร็วกว่าปกติ หมายถึง หลั่งก่อนมีการสอดใส่ (เสียบ) อวัยวะเพศ หรือหลังจากมีการสอดใส่แล้ว ผู้หญิงขยับสะโพกไม่ถึง 10 ครั้ง แล้วหลั่ง หรือร่วมเพศแล้วเสร็จก่อนผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 50 ถือว่ามีการหลั่งเร็วกว่าปกติ สาเหตุทางสุขภาพกาย คือภาวะการติดเชื้อท่อทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อของต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ภาวะวิตกกังวล หรือมีอดีตที่ฝังจำเรื่อง การเร่งรีบกลัวคนเห็น (แอบลักลอบ) หรือชอบคุมกำเนิด วิธีธรรมชาติ คือ ปล่อยอสุจิภายนอกเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงปัจจุบันได้

  • ภาวะร่วมเพศแล้วไม่สามารถหลั่งน้ำอสุจิได้

เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อย เมื่อสอบถามดูปรากฏว่า มีสาเหตุจากการอบรมเลี้ยงดูช่วงวัยเด็ก ในลักษณะเข้มงวดเรื่องเพศ หรือมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างแรงเช่น ถูกจับได้ว่าแอบร่วมเพศ แอบสำเร็จความใคร่หรือจับได้ว่าคบชู้ นอกจากนี้ การทะเลาะมีปากเสียกับคู่นอนของตน ก็เป็นสาเหตุให้หมดอารมณ์ได้

ความเจ็บปวดเมื่อมีการร่วมเพศ พบได้ในผู้หญิง พอจะแยกออกได้เป็นสองลักษณะคือ

1. การเจ็บปวดขณะร่วมเพศ (Dyspareunia) ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะการติดเชื้อของช่องคลอด ความผิดปกติของนรีเวชหรือหลังการผ่าตัดช่องเชิงกราน นอกจากนี้ปัญหากระทบกระเทือนจิตใจในอดีต เช่น เคยถูกลวนลามหรือข่มขืน หรือฝังใจกลัวอวัยวะเพศชาย เป็นอาวุธชนิดหนึ่ง หรือทะเลาะกับคู่นอนของตน

2. ภาวะหดเกร็งของช่องคลอดขณะร่วมเพศ (Vaginismus) โดยอาจพบมีเยื่อพรหมจารีย์ที่เหนียว หรือมีเนื้องอกของช่องคลอด และภาวะขัดแย้งทางจิตใจในวัยเด็ก เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นต้น

จะเห็นว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่บางครั้งการจะสอบถามหรือปรึกษาผู้รู้ค่อนข้างเป็นเรื่องยาก ในสังคมของเราเพราะเกิดความอาย แต่อย่างไรก็ตาม การได้รับรู้ปัญหาและสาเหตุโดยสังเขป จะเป็นแนวทางให้แก้ไข และป้องกันได้ระดับหนึ่ง และถ้ายังมีปัญหาอยู่อีก การพบแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้มา ก็จะได้แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนขึ้น


เอกสารประกอบการเรียบเรียง

  1. อุดมศิลป์ ศรีแสนงาม เพศศึกษาที่น่ารู้ หจก.สไตล์
  2. สุวัทนา อารีพรรค ความผิดปกติทางเพศ ในตำราจิตเวชศาสตร์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2536
  3. Nc Cary JL, Mc Cafys Human Sexuality, 3 ed. New Yourk : D Van Nostrand, 1978 Sadock BJ, Kaplan HI, Freedman AM eds. The Sexual Experience. Baltimoer : Williams & Wikins, 1976


ขอบบรรณาธิการคุณจดหมายข่าวสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600