โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  เอดส์
  เอดส์กับเด็ก
  หนองในแท้ และหนองในเทียม
  ซิฟิลิส และแผลริมอ่อน
  เริม...พระเอกมาแรง
  หูด และฝี
  อื่นๆ ที่อาจแพร่ทางเพศสัมพันธ์

เอดส์  back to top
โลกของเอดส์ นิตยสารใกล้หมอ
เซ็กซ์กับโรคเอดส์ ศ.นพ.วิทยา นาควัชระ
โรคเอดส์ น.พ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
สถานการณ์ เอดส์ 44 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
สถานการณ์ เอดส์ 47 มัลลิกา
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549
โรคเอดส์ในประเทศโลกที่สาม ตอน ภัยพิบัติโลก นิตยสารใกล้หมอ
เอดส์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ นิตยสารใกล้หมอ
สุรา-บุหรี่-แอมเฟตามีน ปัจจัยคนไทยตาย!! ตังเก...ครองแชมป์เอดส์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
การศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองในคนไทย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ขั้นตอนการวิจัย-ทดสอบวัคซีนเอดส์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ทฤษฏี วี-1 อิมมูนิเตอร์ แก้เอดส์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ นพ.นริศ เจนวิริยะ
จับตา… โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ ระยะที่ 3 "คนไทย ไม่ใช่หนูทดลอง" กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ตรวจเลือดเอดส์ เขาถามอะไรกันบ้าง นพ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
ใบยินยอมการตรวจเชื้อเอดส์ สรรพสาร วงการแพทย์
อย่างนี้...จะติดเอดส์ไหม นพ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
ผู้หญิงเสี่ยงติดเอดส์มากกว่าชาย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
อย่าวางใจคน (และตนเอง) ม่านมุ้ง
ทัศนะคติท้อปฮิต 15 ประการในเรื่องเอดส์ หมอนักข่าว
ทหารอยากรู้เรื่องโรคเอดส์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
เอดส์ ติดต่อทางน้ำลายได้จริงหรือ ? ทญ.ดร.ชมพูนุช จิตรปฏิมา
จูบปากติดเอดส์ พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
การรักษาโรคเอดส์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
ความก้าวหน้าเรื่องยาต้านเอดส์ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
ห้าสูตรค็อกเทล ยาต้านไวรัสเอชไอวี นพ.วีรวุฒ เอกกมลกุล
เชื้อโรคเอดส์ดื้อยา พญ.จันทรา เจณณวาสิน
พบหมอก่อน 24 ช.ม. ลดการติดเอดส์
aids on line กองโรคเอดส์
เอดส์ (AIDS)* Medical Bible
โรคเอดส์คืออะไร* greendoor
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์* สุรพล เกาะเรียนอุดม และคณะ
เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับนักเรียน* โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เรื่องเกี่ยวกับ เอชไอวีหรือโรคเอดส์*
การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ (HIV virus)* Dr. Tanes Puapornpongse
ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี* คณะกรรมการอาหารและยา
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ * Medical Bible
ไวรัสเอดส์และแนวโน้มใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง* ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก
ภาษาปะกิตจ๊ะ The HIV Awareness Ring
เอดส์กับเด็ก  back to top
ติดเอดส์จากแม่ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
ป้องกันภัยเอดส์ให้ลูกในท้อง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ยาป้องกันเอดส์ จากแม่สู่ลูก ครกบด
ป้องกันลูกแรกเกิดจาก เอดส์ ความหวังที่ไม่เลือนลาง เซเฮราซาด
โรคติดเชื้อ HIV ของเด็ก พ.ญ.ลำดวน นำศิริกุล
ป้องกันการติดเชื้อในครรภ์และระหว่างคลอด นิตยสารใกล้หมอ
เด็กกำพร้าเพราะโรคเอดส์ พญ.จันทรา เจณณวาสิน
Collections โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หนองในแท้ และหนองในเทียม  back to top
หนองในแท้ (Gonorrhea) นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
หนองในเทียม นพ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
โรคหนองใน หรือโกโนเรีย(Gonorrhea) * สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
โรคหนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis) * สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ซิฟิลิส และแผลริมอ่อน  back to top
ซิฟิลิส (Syphilis)* สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
แผลริมอ่อน (Chanchroid)* สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
เริม...พระเอกมาแรง  back to top
เริมอวัยวะเพศ (Genital Herpes) นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดแผล เริม พญ.จันทรา เจณณวาสิน
โรคเริมซ้ำซาก พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
โรคเริม ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
การใช้ยาในโรคเริม ภก.วิรัตน์ ทองรอด
เริมและงูสวัด ต่างกันอย่างไร พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
เริม (Herpes)* Medical Bible
ไวรัสเฮอร์ปีส์บี ( Herpes B virus)* น.ส.อุมาภรณ์ จันทร์บาง
โรคเริม คณะแพทย์ ดร.สมชาย
ฉันเป็นเริม พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
หูด และฝี  back to top
หูด HPV ผู้ร้ายตัวจริง นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
หูดดอกกะหล่ำหรือหูดหงอนไก่ (Condyloma acuminata) พญ.จันทรา เจณณวาสิน
โรค หงอนไก่ คณะแพทย์ ดร.สมชาย
คุยเฟื่อง เรื่องกามโรค น.พ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ (Granuloma Inguinale) สมาคมแพทย์ผิวหนัง
อื่นๆ ที่อาจแพร่ทางเพศสัมพันธ์  back to top
ผื่นคันจากตัวหิด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
เชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจแพร่ทางเพศสัมพันธ์ พญ.จันทรา เจณณวาสิน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
เที่ยวหญิงบริการ…กลัวติดเอดส์ หมอ ED.
โลน* นพ. ไพรัตน์  สุรีย์พงษ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ของฝากสำหรับท่านที่ชอบ ของนอกบ้านครับ                    หนองในนี้ท่านได้แต่

ใดมา
เอาะเอาะคณิกา
ฝากให้
ไปพลาดท่าไหนมา
วานบอก
ลืมใส่ปลอกกันไว้

จึ่งได้ฉีดยา

EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง