มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[คัดลอกจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันที่ 6 มกราคม 2000]


สารคลอเดนวัตถุอันตราย


อย.เตือน
ระวังสารคลอเดนวัตถุอันตราย ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง

อย.เตือนผู้ประกอบ การอย่าใช้สารคลอเดน ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงอื่นๆ ในบ้านเรือน เพราะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถือเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือ มีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด

ภญ.อังกาบ เวสโกสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรม การอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสถานที่ที่มีวัตถุอันตรายประเภทกำจัดปลวกในบ้านเรือนไว้ครอบครอง พบว่ามีการ ใช้สารคลอเดนซึ่งมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น อันตรายต่อมนุษย์ อย่างรุนแรงอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยสารคลอเดนนี้ เดิมทีมีการนำมาใช้เป็นสารเคมี กำจัดแมลงตามไร่ สวนและสนามหญ้า แต่ปัจจุบัน ได้ยกเลิกการใช้งานทุกประเภทแล้ว เนื่องจากตัวสารจะติดแน่นบนผิวดิน สลายตัวช้ามาก ทำให้คงอยู่ในดินนานกว่า 20 ปี

ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ คลอเดนจากดินจะค่อยๆ ระเหยสู่บรรยากาศ และแม้ว่าคลอเดนจะละลายน้ำได้น้อย ไม่ซึมเข้าสู่น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล แต่ก็สามารถสะสมได้ในเนื้อเยื่อของปลา นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ได้จากการรับประทานพืช ผัก ปลา สัตว์น้ำหรือหายใจ เอาอากาศหรือสัมผัสดินที่ปนเปื้อน

ทั้งนี้ มนุษย์ที่รับสารเข้าไปจะมีผลกระทบต่อระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและตับในคนและสัตว์ หากสูดอากาศที่มีคลอเดนเข้าไป ในความเข้มข้นสูงๆ หรือรับประทานจำนวนน้อยๆ จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ระคายเคือง อ่อนเพลีย สับสน ปวดท้อง ท้องเสีย ดีซ่าน และถ้าหากรับประทานเข้าไป ในปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดอาการชักและถึงตายได้

ดังนั้น อย.จึงได้ควบคุมสารเคมี คลอเดน โดยจัดให้เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง และจะไม่รับขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกในบ้านเรือนที่มีส่วนผสมของคลอเดนเป็นอันขาด

"เราขอเตือนมายังผู้ประกอบการว่าอย่าได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และต้องใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางการสาธารณสุข อนุญาตและได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วเท่านั้น รวมทั้งต้องใช้วัตถุอันตรายตรงตามวัตถุประสงค์ ของวัตถุอันตรายชนิดนั้นๆ ซึ่งหากตรวจพบการกระทำความผิด จะถูกดำเนิน คดีตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ทันที ซึ่งในกรณีของการผลิต นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง ผู้กระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 74 คือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

"สำหรับผู้บริโภคขอให้งดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคลอเดน ไปใช้กำจัดปลวกในบ้านเรือนเพื่อความ ปลอดภัยของตัวท่านเอง และบุคคลอื่นๆ รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" ภญ.อังกาบกล่าว


ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600