มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyamกามวิปริตแบบอื่นๆ

  • การมีความต้องการทางเพศ กับคนสูงอายุ

การที่คนอายุน้อยมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุ เป็นความผิดปกติทางเพศอย่างหนึ่ง ความผิดปกตินี้อาจเป็น ผลมาจากความผูกพันทางอารมณ์กับปู่ย่าตายาย หรือเกิดจาก การมีบิดามารดาเป็นคนสูงอายุ อย่างไรก็ดีการแต่งงานระหว่าง คนสูงอายุกับคนอายุน้อยอาจไม่ใช่ความวิปริตทางเพศ แต่เกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างผู้ป่วย

ตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้ได้จากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง
ฝ่ายชายเป็นหนุ่มวัย 23 ปี ฝ่ายหญิงอายุ 79 ปี ทั้งคู่ได้ ฉลองการสมรสครบรอบ 2 ปี ฝ่ายชายมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในนครแองเจลีส ได้ซื้อแหวนซึ่งประดับ ด้วยเพชร 5 เม็ด พร้อมทั้งสร้อยข้อมือทองคำเป็นของขวัญแก่ภรรยาของเขา ทั้งคู่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "มีความสุขที่สุดในโลก"

  • การมีความสัมพันธ์กับสัตว์

ความพอใจทางเพศของคนบางคนอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ ซึ่งอาจเป็นการร่วมเพศ ด้วยองคชาตและช่องคลอดตามปกติ การร่วมเพศทางทวารหนัก การดูดอมอวัยวะเพศผู้ หรือการเลียอวัยวะเพศเมีย รวมทั้งอาจมีความสุขทางเพศจากการถูกสัตว์ (ที่ฝึกไว้สำหรับการนี้) เลีย หรือถูอวัยวะเพศของตนก็ได้

การสมสู่กับสัตว์เพศผู้หรือเพศเมียเป็นการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมาย ความวิปริตชนิดนี้ มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ในบางยุคเชื่อกันว่าการร่วมประเวณีกับสัตว์จะทำให้ได้รับอำนาจวิเศษ แต่ในบางยุคการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

คินเซ่ย์รายงานว่า พฤติกรรมทางเพศชนิดนี้พบน้อยที่สุดในบรรดากามวิปริตทั้งหลาย แต่บางคนคิดว่า อุบัติการมีมากกว่าที่เราทราบกัน

ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์แบ่งออกเป็น 2 จำพวก คนจำพวกแรกที่นิยมทำเช่นนี้คือ พวกที่ทำงานเกี่ยวกับปศุสัตว์หรือผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ใคร่มีโอกาสร่วมเพศกับผู้หญิง คนพวกนี้เคยชินกับการดูแลสัตว์และกำจัดมูลสัตว์ จึงอาจฉวยโอกาสผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศของตน กับสัตว์ที่ตนเลี้ยง พฤติกรรมนี้เกิดบ่อยในระยะเข้าสู่วัยรุ่น คินเซ่ย์รายงานว่า ร้อยละ 17 ของผู้ชาย ที่เติบโตขึ้นมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เคยได้รับความสุขสุดยอดกับการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ การศึกษาอื่นๆ พบว่า ในการร่วมประเวณีได้แก่ ลูกวัว ลา หมู และแกะ นอกจากนี้อาจใช้สุนัขตัวเมีย ม้าตัวเมีย และแพะบ้าง แต่เป็นจำนวนน้อย

บุคคลจำพวกที่สองเป็นผู้ที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูง ซึ่งส่วนมากจะเป็นสตรี คนพวกนี้จะใช้สุนัขขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการฝึกหัดให้ร่วมเพศโดยใช้ปากกับอวัยวะเพศ หรือใช้สุนัขตัวผู้ขนาดใหญ่ เช่น อัลเซเชียน และสแปนเนียลให้ร่วมเพศกับเจ้านาย โดยทั่วไปการกระทำดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตราย สัตว์บางตัวอาจเพียงข่วนหรือกัดในขณะบรรลุจุดสุดยอด แต่มักไม่ทำให้บาดเจ็บรุนแรง และการติดเชื้อแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

สาเหตุของความผิดปกติชนิดนี้เชื่อว่าอาจเกิดจากความกลัวการล้มเหลวในการร่วมเพศกับเพศตรงข้าม หรือเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางอารมณ์จากการร่วมเพศกับผู้หญิง ซึ่งในจิตไร้สำนึก คิดว่าเป็นการร่วมเพศกับแม่ สำหรับผู้ป่วยบางคนการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกของความก้าวร้าว หรือการดูถูกผู้หญิง โดยเปรียบเธอเสมอกับสัตว์ หรือโดยการเลือกสัตว์แทนที่จะเลือกเธอ และบางคนพฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากการขาดคู่ร่วมเพศ หรือเป็นความต้องการที่จะทำอะไร ให้แปลกไปจากธรรมดา

ในวัยรุ่น ความผิดปกติชนิดนี้จะหายไปเองเมื่อเขาสามารถมีความสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามได้ แต่ถ้าอาการนี้ยังอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ ควรจะต้องรักษาความผิดปกติทางจิตที่อยู่ภายใต้อาการนี้

ตัวอย่างผู้ป่วย

ประวัติผู้ป่วยรายนี้ได้มาจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง
ผู้ป่วยเป็นชายหนุ่ม ทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ถูกตำรวจจับเนื่องจากสมสู่กับสุนัข ในย่านหนึ่งแถวฝั่งธนบุรีเป็นประจำ โดยสมสู่กับสุนัขตัวเมียหลายตัว แต่มีคู่ขาประจำอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งให้ความร่วมมือกับผู้ป่วยรายนี้เป็นอย่างดี สาเหตุหนึ่งของการที่ผู้ป่วยเลือกร่วมเพศกับสุนัข เพราะรู้สึกว่าผู้หญิงสกปรกมากกว่าสุนัข โดยเฉพาะผู้หญิงบาร์ และการร่วมเพศกับสุนัขให้ความสุขทางเพศมากกว่า

  • การมีความต้องการทางเพศกับศพ

การร่วมเพศกับศพเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้กล่าวว่า เหตุผลประการหนึ่งของการเผาศพหรือฝังศพไว้ในหลุมซึ่งทำด้วยหินแข็งและปิดผนึกอย่างแน่นหนา ก็เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าว ชนบางเผ่าพยายามเก็บศพไว้เป็นเวลานานโดยไม่ทำลาย และมีหลักฐานว่าพวกเขามีพิธีสมสู่กับซากศพด้วย

ผู้ที่มีความต้องการทางเพศกับศพมักเป็นผู้ชาย และเขาเหล่านี้มักมีชีวิตทางเพศแบบธรรมดาด้วย ความวิปริตทางเพศชนิดนี้พบได้น้อยมาก และบางคนจะมีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงขนาดเป็นโรคจิต ผู้ที่วิปริตอย่างหนักอาจแสวงหาศพอย่างเปิดเผย หรือพยายามปกปิดการตายของสมาชิกในครอบครัว ไว้เป็นความลับ การกระทำเช่นนี้เรียกว่า "การคลั่งศพ" (Necromania) ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คนบางคนทำร้ายร่างกายของศพจนยับเยินเพื่อแสดงการดูถูกดูหมิ่นอย่างรุนแรง หรือตัดแขนขา และเฉือนศพอย่างป่าเถื่อนเพื่อแสดงว่าตนมีอำนาจเหนือคนอื่น แม้ว่าคนๆ นั้นจะเสียชีวิตแล้ว

  • การชอบถูกอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงข้าม

สภาวะนี้หมายถึง การมีความสุขทางเพศจากการถูกหรือกดอวัยวะเพศของตนกับส่วนของร่างกาย เพศตรงกันข้ามซึ่งมีเสื้อผ้าปกปิดอยู่ การกระทำนี้อาจไม่เป็นที่สังเกตเพราะมักทำในที่ๆ มีคนหนาแน่น เช่น ในรถประจำทาง หรือในงานที่คนเบียดเสียดเยียดยัดกัน มักเป็นกับผู้ชาย

สาเหตุของการเกิดปัญหานี้คล้ายการชอบอวดอวัยวะเพศ แต่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือ ชายพวกนี้ด้อยทั้งด้านรูปร่างหน้าตาและความสามารถทางเพศ จึงทำให้เขากลัวการร่วมเพศ ตามปกติกับผู้หญิงสาวที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและทางเพศ

  • การมีความสุขทางเพศกับปัสสาวะ

ผู้มีจิตวิปริตบางคนมีความสุขทางเพศกับน้ำปัสสาวะและการปัสสาวะของคู่นอน วิธีปฏิบัติของคนพวกนี้ก็เหมือนพวกที่วิปริตอย่างอื่นๆ คือมีขอบเขตกว้างขวางตั้งแต่ขั้นเบาจนถึงขั้นรุนแรง คนเหล่านี้มักพยายามอยู่ในที่ที่ผู้อื่นปัสสาวะ อาจพยายามเอามือรองรับน้ำปัสสาวะ และทำให้เสื้อผ้าของตนชื้น หรือมีกลิ่นปัสสาวะ เพื่อจะสูดดมกลิ่นของมันในขณะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การมีความสุขทางเพศกับปัสสาวะชนิดรุนแรง ได้แก่ การขอให้คู่นอนปัสสาวะในท่าที่มองเห็นได้ชัด ปัสสาวะใส่คู่นอนหรือให้คู่นอนปัสสาวะรด และอาจดื่มน้ำปัสสาวะของคู่นอนก็ได้

การพอใจในปัสสาวะอาจมาจากรากฐานที่ว่า การถ่ายปัสสาวะเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ และเป็นการกระทำที่เป็นส่วนตัว ดังนั้นการกระทำดังกล่าวของคู่นอนจึงอาจทำให้ตื่นเต้นทางเพศ หรือมิฉะนั้นก็อาจเกี่ยวข้องกับชีวเคมีเช่นเดียวกับในสัตว์ กล่าวคือ กลิ่นน้ำปัสสาวะของสัตว์ จะดึงดูดคู่ของมันให้มาหา อีกประการหนึ่งปัญหานี้อาจเป็นผลของการติดแน่นอยู่กับการพัฒนา ทางบุคลิกภาพในวัยเด็ก ซึ่งมีช่วงอายุหนึ่งที่เด็กจะพอใจการเล่นเกมส์ที่เกี่ยวกับปัสสาวะ เช่น เด็กชายอาจแข่งขันกันว่าใครจะปัสสาวะได้สูงหรือไกลที่สุด และอาจพอใจที่สามารถแอบดูผู้หญิงปัสสาวะได้ หรือเกิดจากความพอใจในจิตไร้สำนึกที่จะทำให้ตัวเองต่ำทรามเหมือนกับพวกเมโซคิส์ม

  • การมีความสุขทางเพศกับอุจจาระ

การมีความสุขทางเพศกับอุจจาระเป็นความวิปริตทางเพศที่ยังไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าอาจมีรากฐานมาจากการที่ทวารหนักเป็นช่องที่อยู่ใกล้กับอวัยวะเพศ และมีประสาทที่ไวต่อการสัมผัส จึงอาจดึงดูดใจทางเพศ และสำหรับคนบางคนส่งที่ออกมาจากทวารหนัก ก็พลอยดึงดูดใจทางเพศไปด้วย เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ อุจจาระของคนถือว่าเป็นสิ่งสกปรก และการล้างอุจจาระเป็นหน้าที่ของคนที่ต่ำกว่า ดังนั้นคนที่ชอบทำร้ายตนเองหรือให้ผู้อื่นทำร้าย เพื่อความสุขทางเพศอาจพอใจที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ การชำระล้างอุจจาระหรือทาร่างกายด้วยอุจจาระ จะทำให้คนพวกนี้รู้สึกว่าตนเองต่ำและอัปยศพร้อมกับมีความสุขทางเพศ

คนที่จิตวิปริตมากๆ อาจกินหรือกลืนอุจจาระของผู้ที่ตนมีความรู้สึกทางเพศด้วยความรู้สึกบูชานับถือ การกระทำเช่นนี้มีอันตรายต่อสุขภาพกายด้วย

  • โทรศัพท์ลามก

โทรศัพท์สามกเป็นความวิปริตทางเพศที่ก่อให้เกิดความตกใจหรือรำคาญแก่ผู้ประสบ มากกว่าจะเป็นอันตราย และเป็นการก่อกวนทางเพศที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง บางครั้งผู้โทรศัพท์จะเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่กระทำเพื่อความสนุกสนาน แต่ที่กระทำโดยความจงใจ เพราะความกดดันทางเพศส่วนมากจะเป็นผู้ชาย การได้รับโทรศัพท์ลามกอาจทำให้ตกใจและรำคาญ แต่ผู้กระทำก็มักใช้วิธีโทรศัพท์อย่างเดียวโดยไม่ติดต่อกับผู้รับด้วยวิธีอื่น

ผู้ชายบางคนไม่กล้าพูดคุยกับผู้หญิง เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีความสามารถ ที่จะทำให้ผู้หญิงคนใดสนใจในตัวเขา ดังนั้นเขาจึงอาจใช้วิธีพูดโทรศัพท์ลามกกับผู้หญิงที่เขาสนใจ ซึ่งอาจเป็นผู้หญิงที่ทำงานแห่งเดียวกันหรือคนที่เห็นกันบ่อยๆ เช่น เพื่อนบ้าน แต่ถ้าไม่มีผู้หญิงคนใด ที่เขาสนใจเป็นพิเศษ เขาอาจโทรศัพท์ถึงผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่เขาค้นพบเลขหมายจากสมุดโทรศัพท์

จุดประสงค์สำคัญของการโทรศัพท์คือ ต้องการทำให้ผู้ฟังตกใจอันจะทำให้ผู้พูดตื่นเต้น คนพูดอาจแสร้งทำเสียงหายใจหอบคล้ายเสียงที่แสดงความตื่นเต้นในเวลาร่วมเพศ และบางคนก็อาจรู้สึกตื่นเต้นจนอวัยวะเพศแข็งตัวขณะพูดโทรศัพท์ บางคนสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง ขณะพูดโทรศัพท์ และบางคนอาจหลั่งน้ำกามใส่กระบอกโทรศัพท์ตัวอย่างคำพูดลามากที่คนพวกนี้กล่าวได้แก่ การถามถึงสีของกางเกงใน ขนาดของเต้านม หรือกลิ่นของอวัยวะเพศ รวมทั้งอาจจะบรรยายว่า เขาอยากทำสิ่งใดบ้างกับผู้ฟัง ผู้ชายเหล่านี้อาจบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมผู้ฟัง แต่มักจะพูดเฉยๆ แม้จะได้รับคำเชื้อเชิญก็ไม่กล้ามา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กลัวผู้หญิง

ถ้าผู้หญิงคนใดได้รับโทรศัพท์ลามกบ่อยๆ วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ รับฟังโดยสงบและพยายามพูดกับเขา ด้วยน้ำเสียงที่ปกติว่า ถ้าเขาสนใจเธอก็ควรติดต่อกับเธอโดยตรงหรือจะมาพบที่บ้านก็ได้ หรือแสดงความเห็นใจเขาที่มีความวิปริตทางเพศและแนะนำให้เขาไปรับการรักษากับจิตแพทย์ ถ้ากระทำโดยวิธีนี้แล้วไม่ได้ผล วิธีหนึ่งที่มีผู้แนะนำคือหานกหวีดไว้ใกล้ๆ โทรศัพท์ เสียงนกหวีด จะทำให้ผู้โทรศัพท์ตกใจและแสบแก้วหู เป็นการให้บทเรียนที่ดีแก่คนจำพวกนี้

  • เพศสัมพันธ์หมู่

แม้เรื่องเพศจะถูกจัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะต้องกระทำกันอย่างมิดชิด แต่สำหรับคนบางกลุ่ม เพศสัมพันธ์หมู่เป็นเรื่องสนุกสนานมาก เพราะความแปลกใหม่และความโลดโผนช่วยเพิ่มความตื่นเต้นทางเพศ นอกจากนั้นยังมีความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นเปลือยกายและร่วมเพศกัน ทั้งยังสามารถร่วมเพศกับพวกเขาได้ โดยทั่วไปเพศสัมพันธ์หมู่เป็นที่นิยมของพวกผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงบางคนก็อาจต้องจำใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางเพศเพื่อเอาใจคู่รักเพราะกลัวว่าเขาจะทิ้งเธอไปหรือไม่อยากให้ฝ่ายชายคิดว่าตนน่าเบื่อ และไม่ชอบการผจญภัยเสียเลย

เพศสัมพันธ์หมู่ไม่ใช่การที่สามีภรรยาตั้งแต่สองคู่ขึ้นไปตกลงสับเปลี่ยนคู่นอนกันชั่วคราว แต่หมายถึงการที่หมู่ชายหญิงมีกิจกรรมทางเพศร่วมกัน

เพศสัมพันธ์หมู่มีหลายแบบ แบบหนึ่งคือแบบลูกโซ่ หมายถึงการที่ชายหญิงร่วมกิจกรรมกี่คู่ก็ได้ จำนวนไม่จำกัด ใครจะคิดทำให้แหวกแนวโลดโผนอย่างไรกับใครก็ได้ตามใจชอบ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคนแรกนอนหงายให้ผู้ชายคนแรกทำการร่วมเพศอย่างธรรมดา ในขณะเดียวกัน เธอก็ใช้ปากกับอวัยวะเพศของผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งใช้ปากกับอวัยวะเพศของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง และผู้หญิงคนนี้กำลังจูบกับชายคนแรก เป็นต้น อีกแบบหนึ่งคือแบบที่หมู่ชายหรือหญิง (ตามธรรมดาหมายถึงชาย) ผลัดกันร่วมเพศกับเพศตรงกันข้ามเพียงคนเดียวแต่ไม่ใช่การบังคับขืนใจ

แม้ว่าหญิงชายทั้งหลายจะสมัครใจเข้าร่วมเพศสัมพันธ์หมู่ แต่การกระทำเช่นนี้ก็มักก่อให้เกิดปัญหา และปัญหาสำคัญที่สุดคือการแพร่กามโรค ผู้หญิงที่เป็นโรคนี้เพียงคนเดียวสามารถทำให้คนอื่นๆ ที่ร่วมกิจกรรมทางเพศเป็นโรคนี้กันทั่วหน้า เมื่อคนเหล่านี้ไปร่วมเพศหมู่กับคนกลุ่มอื่น ก็จะทำให้โรคแพร่ขยายกว้างออกไป นอกจากนี้เมื่อคนบางคนเห็นคู่ของตนร่วมเพศกับคนอื่น อย่างมีความสุขต่อหน้าต่อตา อาจเกิดความหึงหวง ทำให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงได้

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัทนา อารีพรรค

(update 29 พฤศจิกายน 2000)


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600