มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyam



ชาววัย 40-49 ปีครองแชมป์เที่ยวอีหนู

สกว. เผยงาน วิจัยเรื่อง "พฤติกรรมทางเพศ" พบชายวัย 40-49 ปี ครองแชมป์เที่ยวซ่องมากที่สุด รองลงมาเป็นหนุ่มวัย 30-39 ปี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยการศึกษาของนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสกว. เรื่อง " พฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็น ต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ" โดยศึกษาชีวิตของหญิงกลุ่มหนึ่ง ที่จำเป็นต้องอยู่ในวงจรของการบริการทางเพศ ที่มาใช้บริการตรวจรักษาโรค ณ โรงพยาบาลบางรัก เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ตัวอย่าง 81 รายจากการศึกษาพบว่า
สตรีขายบริการ กลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ย 30.8 ปี
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 17.7 ปี
ผู้ที่ร่วมเพศด้วยครั้งแรกร้อยละ 74.1 คือ คู่รักหรือสามี
ร้อยละ 11.1 เป็นลูกค้าผู้ซื้อบริการประสบการณ์ทางเพศ
ครั้งแรกของสตรีเหล่านี้มีจำนวนสูงถึงร้อยละ 20 ที่ไม่เต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อยู่ในอาชีพบริการทางเพศมาแล้วโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ทั้งนี้ บางคนทำงานมาแล้วนับสิบปี สตรีผู้ให้บริการ ร้อยละ 85 เคยผ่านการสมรสอยู่กินกับชายมาก่อน และล้มเหลวในชีวิตคู่ มีลูกเป็นภาระต้องเลี้ยงดู ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องหันเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ

กลุ่มสตรีที่ศึกษานี้มีจำนวน 9 คน ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายมาก่อนเลย จนเข้าสู่อาชีพขายบริการ มีรายหนึ่งที่ถูกข่มขืนส่งผลให้ไม่เคยมีความสุขในการร่วมเพศอีกเลยในเวลาต่อมา นอกจากนั้น กลุ่มสตรีที่ศึกษาเป็นหญิงบริการทางเพศที่คิดค่าตอบแทนน้อยไป จนถึงระดับปานกลาง บริการลูกค้าตั้งแต่ระดับคนงานกรรมกร ลูกจ้างไปจนถึงระดับพ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ หรือผู้ทำงานที่แต่งตัวผูกเนคไท

ลักษณะการให้บริการทางเพศมีหลายรูปแบบ จากการร่วมเพศธรรมดา ไปจนถึงการร่วมเพศแบบต่างๆ และพิสดารตามความต้องการของลูกค้า

สตรีกลุ่มดังกล่าวก่อนหน้าที่จะประกอบอาชีพบริการทางเพศ ส่วนใหญ่เคยทำงานโรงงานงานก่อสร้าง งานบ้าน หรืองานการเกษตรมาก่อน
รองลงมาเป็นผู้ที่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับอาชีพบริการทางเพศ เช่น งานร้านอาหาร งานต้อนรับแขก ซึ่งน่าจะเป็นช่วงระยะปรับตัวเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ ในกลุ่มตัวอย่างนี้มีจำนวน 9 ราย ที่ประกอบอาชีพบริการทางเพศนี้เป็นอาชีพแรก

ส่วนสาเหตุจูงใจที่เด่นชัดคือ ความต้องการเงิน อันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น ต้องการรายได้ ส่งเสียลูกเนื่องจากหย่าขาดจากสามีแล้ว รายได้จากงานอื่นไม่มีหรือไม่เพียงพอ ต้องการเงิน เพื่อส่งเสียให้แม่หรือพ่อที่เจ็บป่วย ส่งเงินให้น้องเรียนหนังสือ หรือไม่สามารถ หางานอื่นได้ เป็นต้น

ประกอบกับสาเหตุอื่นๆ เช่น มีผู้ชักชวนแนะนำ หรือเปรียบเทียบชีวิตตนเอง กับผู้ที่ทำอาชีพให้บริการทางเพศอยู่ก่อน ซึ่งมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ ที่ดีกว่าสตรีบริการทางเพศเหล่านี้มีสถานที่ทำงานหลากหลายไปตามลักษณะธุรกิจทางเพศ ที่มีในตลาดได้แก่ บาร์ ไนต์คลับ ผับ และแม้กระทั่งเร่ร่อนตามที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกรณีการมีเพศสัมพันธ์ หรือร่วมเพศครั้งแรกโดยเฉลี่ยอายุ 16-18 ปี ผู้ที่สตรีเหล่านี้ มีเพศสัมพันธ์ด้วยส่วนมากคือคู่รักหรือผู้ที่เป็นสามีในเวลาต่อมา แต่มี 9 คน ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จากการให้บริการทางเพศนี้ และ 56 รายเต็มใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ขณะที่มี 16 ราย หรือร้อยละ 19.8 ไม่เต็มใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ถูกบังคับข่มขืนส่งผลต่อชีวิตของสตรีเหล่านี้อย่างชัดเจน

สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการทางเพศ มีหลากหลายทุกกลุ่มอายุ อาชีพ ทั้งกรรมกร ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างคนงาน พ่อค้า คนงาน นักธุรกิจ พนักงานบริษัท ข้าราชการ และชาวต่างประเทศ ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งนักทัศนาจร

พบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน อายุระหว่าง 40-49 ปี รองลงมาคือ 30-39 ปี ส่วนวัยรุ่นและผู้สูงอายุพอๆ กัน ซึ่งหญิงบริการ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าวัยรุ่นคือ ผู้ที่อายุ 19-21 ปี ส่วนผู้สูงอายุ 60-69 ปี
หญิงบริการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้ชายไม่ทุกคนที่เคยใช้บริการทางเพศ แต่ร้อยละ 26 เชื่อว่า ผู้ชายเกือบทุกคนหรือทุกคนเคยใช้บริการทางเพศ

ลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เที่ยวเป็นประจำ ลูกค้ามักต้องการเพียงร่วมเพศ ในขณะที่อยู่ในสถานบันเทิงในที่สาธารณะลูกค้าชอบใช้มือจับและลูบคลำส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สตรีเหล่านี้ไม่ชอบ
ลูกค้าเหล่านี้มักจะดื่มสุราและไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย ชายแม้อายุจะมากเท่าใด ก็ยังมาใช้บริการทางเพศ บางรายเดินแทบไม่ไหวก็มีคนมาส่ง ขณะที่บางรายไม่สามารถร่วมเพศได้แล้ว ก็ยังมาใช้บริการทางเพศ

ความคิดเห็นของหญิงบริการส่วนหนึ่งเชื่อว่า ลูกค้าของตนที่แต่งงานแล้วมีวิธีการใช้บริการทางเพศ โดยไม่ให้ภรรยารู้ ได้แก่ โกหกภรรยาว่าไปงานเลี้ยง เพื่อนชวนไปเลี้ยง หรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการต่างๆ โดยลูกค้ากลุ่มนี้มักระวังตัวในเรื่องอื่นๆ เช่น ไม่ใช้สบู่ กลบเกลื่อนรอยลิปสติก

สตรีผู้ให้บริการกล่าวถึงสาเหตุที่ว่า ทำไมผู้ชายถึงชอบมาเที่ยวและใช้บริการทางเพศ ในหลากหลายแง่มุมที่สำคัญๆ คือ ด้านร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการทางเพศโดยธรรมชาติ สตรีที่ให้บริการหลายคนเชื่อว่า ผู้ชายมีความต้องการทางเพศ ต้องการระบายความใคร่ ป่วย หรือมีปัญหาทางเพศ

สตรีหลายคนหรือกว่าร้อยละ 20 ระบุว่า สาเหตุที่ชายมาใช้บริการทางเพศเป็นนิสัยของผู้ชายเอง และเป็นผู้ที่ไม่รู้จักคิดแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด ควรหรือไม่ควร เปลี่ยว เหงาต้องการเปลี่ยนรสชาติ ต้องการความแปลกใหม่ เป็นต้น

ขณะที่หญิงบริการกว่าร้อยละ 75 ระบุว่าลูกค้าเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยา และเครียดจากการทำงาน

(update 6 มีนาคม 2001)


[ ที่มา... หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน   วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544]

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600