มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

ไวอากร้าจะได้คู่แข่งแล้ว

หมอ 5024


มองในแง่ของธุรกิจแล้ว คงไม่มีใครปล่อยให้บริษัทผู้ผลิตยาไวอากร้า รวยเอารวยเอาอยู่ฝ่ายเดียว เพราะเรื่องของยานั้นสามารถพัฒนาและวิจัย จนได้ขนานใหม่ที่ดีเท่าหรือดีกว่าขนานเดิมได้ในเวลาไม่ช้าก็เร็ว

ในกรณีของการแสวงหายาปลุกนกเขา (ED) ก็เช่นกัน บริษัทไบเออร์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายยาระดับยักษ์ได้ซุ่มค้นคว้ายารักษาภาวะ ED ที่มีชื่อว่า วาร์เดนาฟิล (vardenafil) มาหลายปีแล้ว พอมีการประชุมประจำปี ของสมาคมแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะแห่งอเมริกันครั้งที่ 96 ที่ รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะนักวิจัยทำโดยหมอเจย์ เอ็ม ยัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์แห่งเซาท์โอเรนจ์ เคาน์ตี และเป็นหัวหน้า คณะวิจัยยาวาร์เดนาฟิล จึงนำผลการศึกษายาระยะที่ 2 ครอบคลุมผู้ชายเกือบ 500 คนไปเสนอให้ที่ประชุมฟัง เขากล่าวว่า วาร์เดนาฟิลแสดงถึงความสามารถ ในการทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการแข็งตัวขององคชาติ การบรรลุจุดสูงสุดของการร่วมเพศ และความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งประเด็นการแข็งตัวขององคชาติมีความสำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ให้ถึงที่สุด

จากการสำรวจผู้ชาย 100 คน ที่มีภาวะ ED เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ร้อยละ 83 บอกว่าพวกเขาสนใจยารักษาใหม่ที่ช่วยบำบัด ED จนได้มาซึ่งองคชาติที่แข็ง และประกอบกิจกรรมทางเพศจนถึงที่สุดได้ 76% ให้ความสนใจยารักษาใหม่ ถ้าพบว่าเชื้อใจได้

ในการสำรวจแพทย์ 100 คน ก็ปรากฏว่า 93% เห็นด้วยกับยารักษาใหม่ ที่ช่วยแก้ไข ED และ 96% บอกว่ายินดีช่วยสั่งยารักษาขนานใหม่ ที่ให้ความเชื่อมั่นทุกครั้งที่ใช้

งานวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว ทำในผู้ชายอายุ 21-70 ปีที่มี ED ขนาดเบาจนถึงขั้นรุนแรง 489 คน จาก 7 ประเทศ โดยสุ่มผู้ชายเหล่านี้ออกเป็น 4 กลุ่ม 3 กลุ่มแรกจะได้รับยาวาร์เดนาฟิลขนาด 5, 10 และ 15 มิลลิกรัมตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 4 จะได้ยาหลอก จากนั้นเขาขอให้ผู้ร่วมโครงการบันทึการตอบสนองไว้ในสมุดบันทึกประจำวัน โดยขอให้จดจำนวนครั้งของการร่วมเพศที่ประสบความสำเร็จ

ปรากฏว่าก่อนเริ่มใช้ยา มีผู้ชายกลุ่มนี้เพียง 25% ที่สามารถบรรลุความสำเร็จได้ แต่พอใช้ยาไป 12 สัปดาห์ ก็พบว่าอัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้น 3 เท่า (เป็น 75%)

นอกจากบันทึกประจำวันแล้ว ผู้ร่วมโครงการยังประเมิน สมรรถภาพในการแข็งตัว ขององคชาติโดยใช้ดัชนี IIEF (International Index of Erectile Function) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรฐานสำหรับวัดสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ชายกลุ่มใหญ่นี้ตอบแบบสอบถามเป็นระยะๆ ที่ 4, 8 และ 12 สัปดาห์ แต่ละคำถามมีคะแนนให้สูงสุดถึง 30 คะแนน ผู้ที่ได้ 20-30 คะแนนจะถือว่า มีสมรรถภาพทางเพศปกติ ปรากฏว่าคะแนนก่อนเริ่มรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 14

พอเริ่มยาไปได้ 4 สัปดาห์ คะแนนในกลุ่มที่ได้ยาขนาด 5, 10 และ 15 มิลลิกรัม ก็ได้คะแนนเพิ่มเป็น 20.3, 21.5 และ 23.2 ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มที่ได้ยาหลอก ทำคะแนนได้เพียง 15.9 พอครบ 12 สัปดาห์ปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ยาจริงจะมีองคชาติแข็ง จนใช้การได้มากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอก

ในอีกงานวิจัยหนึ่ง วาร์เดนาฟิลทำให้สมรรถภาพการแข็งตัวขององคชาติดีขึ้น ในผู้ชายทุกอายุ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดหรือรุนแรงขนาดไหนก็ตาม

ขณะนี้วาร์เดนาฟิล อยู่ในระหว่างการทดลองเพื่อช่วยแก้ไข ED ของผู้ชาย และทางบริษัทคาดว่าจะนำเสนอขออนุมัติการจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ต่อองค์กรอาหารและยา (FDA) ภายในปีนี้


(update 3 ธันวาคม 2001)
[ ที่มา..หนังสือ นิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 กันยายน 2544


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600