มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyamIshihara Test for Color Blindness
What numbers do you see revealed in the patterns of dots below ?
Normal Color Vision Red-Green Color Blind

LEFT RIGHT
LEFT RIGHT
TOP
25
29
TOP
25
SPOT
MIDDLE
45
56
MIDDLE
SPOT
56
BOTTOM
6
8
BOTTOM
SPOT
SPOT
Another interesting color blindness test is below
The test to the left is simpler.
The individual with normal color vision
will see a 5 revealed in the dot pattern.
An individual with Red/Green
(the most common) color blindness
will see a 2 revealed in the dots.


(update 19 พฤศจิกายน 2001)


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600