มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam


สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ในจังหวัดเชียงใหม่

ดร.ท.พ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่


สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี 2542 ผมได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัยรุ่น ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ
1. วัยรุ่นจำนวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันตนเอง จากการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
2. บางคนที่พอมีความรู้แต่ก็รู้อย่างไม่ถูกต้อง
3. บางคนบังไม่มีความรู้
4. หลายคนอยู่อย่างเป็นคู่ๆ
5. หลายคนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
6. การเก็บข้อมูลพบว่านักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อทางด้านอาชีวะศึกษา เป็นระดับที่เสี่ยงต่อปัญหามาก
กิจกรรมที่ทำมีชื่อว่า Friend Corner ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากวัยรุ่นช่วยกันตั้งให้ โดยพยายามตั้งชื่อที่ไม่สื่อว่า คืออะไร ทำอะไร

Friend Corner คือ
  • สถานที่ที่วัยรุ่นสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาตนเองได้
  • ไม่อยู่ในอาคารสถานที่ราชการ
  • เปิดนอกเวลาราชการ
  • ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสถานที่ที่ใครๆ เข้าได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกต
บริการที่ให้ มีดังนี้
  • ให้คำปรึกษาในสถานที่และทางโทรศัพท์
  • ให้ความรู้เรื่องวางแผนครอบครัว โรคเอดส์ กามโรค อนามัยสตรี
  • ตรวจการตั้งครรภ์
เวลาปิดบริการ 17.00-18.30 น. วันอังคาร พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ตอนบ่าย มีเด็กเข้ามารับบริการพอสมควร เปิดบริการได้ประมาณ 6 เดือน มีเด็กเข้ามารับบริการ 400 คน ขอนำเสนอวงจรที่น่าสนใจ ขอเรียกว่า วงจรชีวิตของผีเสื้อ (Life Cycle of Millennium Butterfly) เปรียบเสมือนเด็กน้อยน่ารักเป็นผีเสื้อ โดยเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นเด็กที่เปรียบเสมือนเด็กน้อยน่ารักเป็นผีเสื้อ โดยเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนดักแด้ ตัวอ่อน ระยะที่ 2 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นวัยรุ่น ข้อจำกัดที่ว่า ทำไมไม่เข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษา คือบางแห่งผู้บริหารไม่เห็นด้วย และเด็กบางส่วนเป็นเด็กดี ไม่มีปัญหา ที่อยากรู้อยากทดลองเป็นเหมือนผีเสื้อน้อย ถ้าเผื่อเด็กนั้นโชคดีมีเครือข่ายทางสังคมที่ดี มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่พ่อแม่ใส่ให้เด็กดี เด็กจะรอดเป็นผีเสื้อที่อิสระที่ยังเสี่ยงต่อไป แต่ในอีกกลุ่มเป็นผีเสื้อที่ผ่านไฟแดงมา เป็นวัยรุ่นรักสนุกแต่งตัวสวยงาม เที่ยวสนุกสนานมีคู่เมื่อพอใจ เด็กพวกนี้ไม่คิดเรื่องเงิน เพราะมีเงินมากพอสมควร เที่ยว ดื่มสุรา เด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นผู้ขายบริการทางเพศชั้นสูง (High class sex worker) พอเงินขาดหรือต้องการเงินจะขายตัว ถ้าลูกค้าถูกใจก็จ่ายเงิน บางครั้งเจอลูกค้าแล้วได้คู่ครองมีคนเลี้ยงดู ถ้าเลิกคบเลิกเลี้ยงดูก็จะกลับมาขายตัวอีก พอมีเงินมากก็จะไปเที่ยวสนุกสนาน กลุ่มนี้จะวนไปวานมา ในวงจรผีเสื้อน้อยๆ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เริ่มแรกคิดว่าปัญหาไม่ใหญ่ เมื่อศึกษาจึงทราบว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก

ขอยกตัวอย่างให้ฟัง น้องเบ๊นซ์ อายุ 14 ปี ตัวเล็กนิดเดียว เข้ามาที่ Friend Corner มีแฟนแล้ว แฟนอยู่ ม.4 น้องเบ๊นซ์มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่ ม.2 ไม่มีการป้องกันอะไร ผมถามเรื่องยาคุมกำเนิด ก็ไม่รู้อะไร ที่มาเพราะประจำเดือนขาดไป 2 เดือน ไปทำแท้งที่คลินิก และมีภาวะแทรกซ้อน ติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องรักษาในโรงพยาบาลหลายวัน

น้องออม เรียนอยู่ ปวส. มีเพศสัมพันธ์มา 2 ปี กินยาคุมแล้วคลื่นไส้เลยเลิกกิน แล้วท้องพร้อมกับติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

น้องแอน มีแฟนหลายคน และจัดอยู่ประเภทขายบริการทางเพศชั้นสูง มีความรู้เรื่องคุมกำเนิดไม่ดีนัก มีเพศสัมพันธ์กับผู้อุปการะโดยไม่ป้องกัน จึงตั้งท้องและจบลงที่ทำแท้ง

สรุปปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ถือว่ารุนแรงมาก พบได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้น บางโรงเรียนนักเรียนบอกว่าประมาณ 90% ของนักเรียนในห้อง เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว และพบมากในกลุ่มที่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นและเรียนต่อสายอาชีพ เมื่อตั้งครรภ์แล้วบางกลุ่มไปทำแท้งตามคลินิค ซึ่งค่าบริการค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับ ยาทำแท้งชนิดหนึ่ง จึงพบว่ายานี้เป็นที่นิยมใช้มาก เป็นปัญหามาก ถ้าประมาณว่า มีการทำแท้งเท่าไหร่ในเชียงใหม่ บางคลนิค 8 โมงเช้า มีคนมารอทำแท้งแล้วเกือบ 10 คน วันหนึ่งจะเท่าไหร่ เดือนหนึ่งจะมีเท่าไหร่ ถ้าจับกุมคลินิคเหล่านี้ เด็กก็ไม่มีที่ทำแท้งที่ปลอดภัย ต้องไปทำแท้งกับหมอเถื่อน


ความคิดเห็น และคำถามจากผู้เข้าประชุมที่มีต่อการบรรยายของ ดร.ท.พ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์


ศ.น.พ.สุนทร   -    ข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ นพ.สุรสิงห์ ได้นำเสนอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สะท้อนถึงปัญหาสังคมเรื่องการทำแท้งเป็นอย่างดี Friend Corner เห็นควรที่จะขยายงานออกไปเป็นจุดที่ช่วยวัยรุ่นได้ ปัญหาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าไปในสถาบันการศึกษาได้ เพราะบางสถาบันจะมีปฏิกิริยากลัวจะเสียชื่อเสียง หรือบอกว่าโรงเรียนเขาไม่มีปัญหา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตต้องพยายามเข้าถึงให้ดีๆ แล้วจะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งยอมรับ เมื่อเขายอมรับแล้วการเข้าไปบรรยาย หรือสอนอาจได้ผลแต่ไม่มาก วิธีที่จะได้ผลดีคือ ให้คนวัยเดียวกันพูดคุยกัน เพราะคนที่มีประสบการณ์กับวัยรุ่นจะรู้ว่าวัยรุ่นด้วยกันสามารถคุยกันรู้เรื่อง และจะสอนกันเองได้ดีกว่า ซึ่งกรมอนามัยเคยทำโครงการฯ นี้มาแล้ว อาศัยเด็กเป็นอาสาสมัครช่วย โดยสอนเด็กพวกนี้ให้เข้าใจทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องเพศศึกษา การให้คำปรึกษา และให้อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer counselor) เขาจะนำความรู้ต่างๆ ที่เราให้กับเขาไปให้เพื่อนโดยวิธีการของเขาเอง จัดนิทรรศการ ในศูนย์การค้าก็ได้ผลเหมือนกัน จะได้ผลมากในด้านการป้องกันคนที่มาที่ Friend Corner (FC) มักเจอปัญหามาแล้ว FC เข้าไปทำในสถานบันการศึกษา หรือโรงงานอุตสาหกรรมก็น่าจะทำได้ คลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษามีปัญหาให้ peer counselor พามา อาจดีกว่ามี FC อย่างเดียว เท่าที่ทำตอนนั้นได้ผล เพราะได้รับเงินสนับสนุนจาก UNFPA ที่สำคัญคือจ้างอาสาสมัครเข้ามาทำงาน มีการเข้าถึงวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำงานด้านนี้มีจำนวนไม่พอ งานเลยจืดจาง ถ้าทางเชียงใหม่มีปัญหานี้มาก น่าจะกลับมาทำใหม่ เพราะวิทยาลัยหลายแห่งเห็นด้วย

ดร.ท.พ.สุรสิงห์   -    ผมได้นำวิธีของอาจารย์สุพรมาใช้ โดยใช้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นอาสาสมัครในเรื่องการป้องกันโดยใช้วิธีเดียว กับระบบขายตรง (Direct Sell) วันอาทิตย์จัดให้มีคลินิกสูตินรีเวชเชื่อมกับศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 10 โดยเชิญ น.พ.อร่ามมาตอบปัญหาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ถ้าเป็นวันพฤหัส จะส่งผู้รับบริการไปศูนย์ฯ เขต 10 การทำงานต้องมีเครือข่ายจึงจะประสบความสำเร็จ

ศ.น.พ.สุพร   -    ผมขอสนับสนุนให้ขยายงานต่อไป โดยใช้ผู้นำอาสาสมัคร

น.พ.สมชาย   -    รูปแบบของความคิดริเริ่มนี้ ผมรู้สึกกังวลว่าจะขยายต่อไปอย่างไร ใครจะให้ทุนต่อ ใครจะรับไปทำ

ดร.ท.พ.สุรสิงห์   -    คนทำงานนี้ต้องใจถึงเข้าใจเด็ก งานนี้ทำนอกเวลาราชการ จ่ายให้เจ้าหน้าที่วันละ 100 บาท การเช่าสถานที่ที่ไหนก็ได้ให้ดี และเหมาะสม งบประมาณเป็นเรื่องเล็ก ผู้ทำต้องหาปัญหาในพื้นที่ก่อน กำลังหาวิธีประเมิน ความต่อเนื่องของบริการขึ้นอยู่กับปัญหา


(update 29 สิงหาคม 2001)
[ ที่มา...เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ปัญหายุติการตั้งครรภ์"
6 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600