ทำไมเด็กเชื่อว่าโกงได้ ?


เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดูรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งพยายามทำงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ ว่า "โกง" แล้วก็สะท้อนใจ

สะท้อนใจในความเป็นไปของสังคมไทยที่มี ค่านิยมเลวร้าย ลงไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะค่านิยมของเด็กไทยที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เห็นแล้วน่าเป็นห่วง
เพราะเด็กไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ

ถ้าเด็กเชื่อว่าการโกงเป็นเรื่องปกติก็แสดงว่าสังคมนี้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว
เป็นความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเริ่มกระวนกระวายใจว่าจะเลี้ยงดูลูกกันอย่างไรดี ไม่ให้ลูกมีความคิดว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ
เพราะคงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่เพื่อไปคดโกง

แต่เมื่อดูผลวิจัยที่ ดร.สุเมธ นำมาเปิดเผยแล้วคุณพ่อคุณแม่คงต้องคิดหนัก
ดร.สุเมธ ได้นำผลการศึกษาวิจัยเด็กนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ 2,304 คน จาก 38 โรงเรียนที่มาเปิดเผยว่า
เด็ก 34% เชื่อว่าการโกงแก้ไม่ได้
เด็ก 39% เชื่อว่าถ้าทำธุรกิจตรงไปตรงมาจะเสียเปรียบ
เด็ก 45% เชื่อว่าให้สินบนที่เรียกว่า สินน้ำใจหรือค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อซื้อความสะดวกสบาย ไม่เสียหาย
เด็ก 51% เชื่อว่าโกงได้แต่ให้มีผลงานบ้าง

จากตัวเลขส่วนหนึ่งของการทำวิจัยนี้ คงชี้ให้เห็นความเป็นไปในสังคมไทย ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของพวกเราได้ดีว่า จะมีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรในอนาคตข้างหน้า

แน่นอนที่สุดความคิดความเห็น ความเชื่อ ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่เกิดขึ้นจาก การสั่งสมข้อมูล ทั้งข้อมูลทางตรงและข้อมูลทางอ้อมที่เป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งพร้อมจะให้เราซึมซับรับมาเป็นความคิด ความเห็น ความเชื่อ

เด็กก็เช่นเดียวกัน การที่เด็กส่วนหนึ่งเชื่อว่าโกงได้ เพราะเขาได้รับข้อมูลทั้งทางตรงทางอ้อม สะสมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขา

เป็นข้อมูลที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังวันแล้ววันเล่า จนเด็กเข้าใจไปโดยปริยายว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลที่เด็กได้รับอาจเป็นข้อมูลที่เกิดจากภายนอกบ้านและภายในบ้าน
ข้อมูลที่เกิดจากภายนอกบ้านก็คงเป็นเรื่องราวข่าวคราว การทุจริตคอร์รัปชันที่มีให้ได้ยินได้ฟังกันเกือบทุกวัน โดยเฉพาะระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ รู้สึกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ

เป็นการทุจริตรูปแบบใหม่ๆ ที่เด็กไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน
เด็กจะได้ยินได้ฟังเรื่องการทุจริตเยอะแยะแต่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องการจับคนทุจริตมาลงโทษ
เมื่อเด็กได้ยินได้ฟังได้รับรู้เรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามากๆ แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ย่อมทำให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องการโกงหรือการทุจริตเป็นเรื่องปกติ

นอกจากนั้นเด็กก็ได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งจากภายในบ้าน เป็นข้อมูลที่เด็กซึมซับโดยไม่รู้ตัวจากการพูดคุย หรือการกระทำของสมาชิกในครอบครัว ที่มีคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆ น้องๆ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของครอบครัว

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุจริตเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกเห็น เช่น เอาเงินยัดใส่มือตำรวจเมื่อทำผิดกฎจราจร ลูกก็จะค่อยๆ ซึมซับการกระทำที่ลูกเห็นเป็นความคิดความเชื่อไปโดยปริยาย
หรือแม้แต่การพูดคุยกันภายในบ้านก็อาจสร้างความคิดความเชื่อให้เกิดขึ้นกับลูกได้

ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนทนากันถึงเรื่องราวของบ้านเมืองทำนองว่า ใครที่ขึ้นมาบริหารประเทศโกงได้แต่ขอให้มีผลงานบ้าง

ลูกก็จะซึมซับความคิดความเห็นทำนองนี้ของคุณพ่อคุณแม่เป็นความคิดความเชื่อของตนเองไปโดยปริยาย

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อายที่จะยอมรับความจริงก็ต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีความคิดความเชื่อ ไม่ต่างจากลูกตามที่ปรากฏในผลวิจัยที่ ดร.สุเมธ นำมาเปิดเผย ทั้งๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนมากย่อมรู้ดีว่า การโกงแม้แต่น้อยก็เป็นเรื่องไม่ดี และก็คงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สอนลูกให้โกงเล็กๆ น้อยๆ มีแต่จะสั่งสอนลูกว่า การโกง การทุจริต เป็นเรื่องไม่ดีและไม่ควรโกงใครเลยแม้แต่บาทเดียว

มาถึงวันนี้ ก่อนที่จะสั่งสอนลูกไม่ให้โกงใคร คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นก่อน
คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่โกง ไม่ติดสินบนใครให้ลูกเห็น
คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่สนทนากันเชิงส่งเสริมให้ลูกเห็นว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ
คุณพ่อคุณแม่ทำเรื่องง่ายๆ แค่นี้ก่อน ก็จะผ่อนความเชื่อของลูกว่าการโกงเป็นเรื่องปกติลงได้
ถ้าเราช่วยกัน ปรับแก้วิถีชีวิต ภายในบ้านเรา ก็จะมีส่วนช่วย บรรเทาการโกง ได้ ตามสมควร

ส่วนการแก้ปัญหาภายนอกบ้าน ปล่อยให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทำกันไป
ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งภายนอกและภายในบ้าน สังคมไทยอาจจะสะอาดสะอ้านขึ้นบ้างก็ได้
ดีกว่าปล่อยให้เด็กเชื่อว่าโกงได้กันไปตามยถากรรม
ช่วยทำฝันให้เป็นจริงกันไวๆ หน่อยก็ดี ก่อนที่เด็กจะเชื่อว่าการโกงเป็นเรื่องดี!


(update 5 ตุลาคม 2004)
[ ที่มา... กรุงเทพวันอาทิตย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5945 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600