แรงจูงใจให้อยากเรียนภาษาต่างประเทศ


การเรียนภาษาหนึ่งๆ ต้องใช้เวลามาก จึงต้องหาแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรียนได้อย่างสนุกและมีเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถไปถึงขั้นพัฒนาสติปัญญาของตนได้ การเรียนภาษาจึงคือการพัฒนาตน และยังขยายโอกาสให้กับตนเองสู่โลกกว้าง และย้อนกลับมาที่การเข้าใจในตนเอง ไม่ใช่เพียงการทำมาหากิน...

ระยะนี้เป็นช่วงสอบเอ็นทรานซ์รอบแรก แต่สำหรับเด็กๆ มัธยมปลายที่มีสายตายาวไกล ช่วงเวลาของการเตรียมตัวดูจะเริ่มนับตั้งแต่เปิดเทอมขึ้น ม.4 และค่อยๆ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนปลายภาค ม.6 ต่อด้วยการติวทบทวนรอบสุดท้ายก่อนจะไปสำแดงความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดวัยเด็กและวัยรุ่น เพื่อผ่านเข้าสู่การเรียนขั้นที่ต้องคิดวิเคราะห์ ซับซ้อนขึ้น...ในมหาวิทยาลัย

ถ้าวัยมัธยมไม่ตั้งท่าให้ดีๆ ก็เหมือนกับการก่ออิฐฐานรากแบบโย้ๆ เย้ๆ พอจะต่อยอดเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้น ทั้งเพื่อวิชาการหรือเพื่อการใช้ชีวิต ก็อาจไม่ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออาจต้องใช้เวลาและเงินทองมากขึ้นโดยไม่จำเป็น ถึงตอนนั้นหลายคนจะอึดอัดรำคาญกับความรู้อันกระท่อนกระแท่นของตนเอง เลยเกิดจะอยากเรียนขึ้นมาใหม่ เกิด แรงจูงใจ... ทีตอนพ่อกับแม่จ่ายสตางค์ให้เรียนสบายๆ กลับคิดไม่ได้... น่าตีไหมคะ

การเรียนให้ได้ดี มีเทคนิคสำคัญตรงการสร้างแรงจูงใจนี้ด้วย คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยกันกับลูก มองไกลไปข้างหน้าว่าสิ่งที่ลูกจะเลือกเรียนนั้นให้อะไรกับชีวิต เพราะข้างหน้านั้นต่างหากคือชีวิตจริง พอเห็นหนทางอันสนุกสดสวยรออยู่...แรงจูงใจก็จะตามมา

ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ จากภาควิชาภาษาตะวันตก (ฝรั่งเศส) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ บอกว่า คนที่เรียนภาษาได้ดี นอกจากจะเป็นพรสวรรค์แล้วยังเกิดจากการพัฒนาได้ ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นและ... มีแรงจูงใจ พ่อแม่อาจช่วยคิดก่อนว่าครอบครัวเห็นความจำเป็นไหม ที่ลูกจะต้องรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึ่ง และครอบครัวจะเชียร์ลูกไปทางไหน จากนั้นก็ค่อยสร้างแรงจูงใจให้กับลูก... นอกเหนือจากลูกจะต้อง บิลด์ อารมณ์ให้ตนเอง ว่าทำไมเราถึงได้อยากเรียนภาษา


  • ภาษาไพเราะ ผู้คนน่ารัก อาหารอร่อย

ลูกๆ หลานๆ บางคนเลือกเรียนภาษาเพราะอยากไปประเทศนั้น เช่น อิตาลี เห็นว่าเป็นภาษาที่มีสำเนียงไพเราะ เช่น ฝรั่งเศส ติดใจในวิวทิวทัศน์และผู้คนที่น่ารัก เช่น ญี่ปุ่น หรือแม้แต่เพราะชอบอาหารประจำชาตินั้นๆ นี่อาจเป็นจุดตั้งต้นได้ พอเรียนไปนานๆ จะพบว่า ได้เข้าไปสู่สังคมอื่น รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เกิดความยอมรับและมิตรภาพตามมา


  • ภาษาพาสู่การทำงานในต่างแดน

ภาษาของเพื่อนบ้านก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปัจจุบันมีเปิดสอนกันมากขึ้น ทั้งเขมร เวียดนาม พม่า ลาว การได้เรียนรู้ภาษาซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ทำให้สามารถทำงานในบริบทของเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง และถ้ารู้ภาษาสากลของโลกก็ทำงานอยู่ในบริบทโลกได้ การรู้ภาษาเพื่อนบ้านสามารถสร้างสัมพันธไมตรีแทนที่จะทะเลาะกัน ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะอยากทำธุรกิจกับเพื่อนบ้าน เช่น พม่า มาเลเซีย เขมร ฯลฯ คนท้องถิ่นย่อมประทับใจถ้าเราพูดภาษาเขาได้


  • ภาษาพาสู่ ประสบการณ์แปลกใหม่

การเรียนภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งให้ได้ดีและเข้าใจแตกฉาน อาจนำไปสู่ประสบการต่างๆ หลากหลาย ดร.สิริวรรณเล่าถึงการเดินทางสู่ประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศส เมื่อครั้งหนึ่งมีการซ่อมแซมงานจิตรกรรมชั้นสูงของไทย มีนักวิชาการมาจากอิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ อเมริกา ครั้งนั้นได้มีโอกาสเข้าไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวแลกกับความรู้ด้านการซ่อมแซมภาพเขียนโบราณ ด้วยเทคนิควิธีและมุมมองของตะวันตก ทำให้เข้าไปในอีกแวดวงหนึ่งและได้เรียนรู้การซ่อมแซมศิลปวัตถุชนิดได้รู้เห็นวงในทีเดียว ไม่เพียงแต่การอ่านหนังสือหรือดูทีวี

อีกครั้งหนึ่ง คณะทำงานคนไทยต้องเดนทางไปในถิ่นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คนเรียนภาษาและล่ามก็จะได้เดินทางไปพบเพื่อนต่างสีผิว อาฟริกา อาหรับ แคนาดา หรือเพื่อนชาวมุสลิม ได้รู้จักเข้าใจและสร้างมิตรไมตรีในถิ่นที่แปลกๆ ซึ่งถ้าไม่ได้เรียนภาษาก็อาจไม่ได้ไปถึงตรงนั้น บางครั้งก็ได้มองกลับมาที่ตนเอง ผ่านงานวิจัยต่างชาติที่พูดถึงเมืองไทย อ่านไกด์บุ๊คที่พูดถึงเมืองไทย ได้รู้ว่าเขาคิดและมองคนไทยอย่างไร สามารถทำความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น


  • ภาษาพาสู่ความรู้ของโลก

ไกลไปกว่านั้น คือการได้รู้โลกกว้างผ่านภาษาหลักของโลก ทุกอย่างที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และวิทยาการก้าวหน้าเพื่ออนาคต ล้วนมีแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น การได้รู้ภาษาเหล่านี้ จึงเท่ากับเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้นั่นเอง

ดร.สิริวรรณ ยกตัวอย่างวรรณกรรมโนเบลบางเรื่องยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทย แต่ภาษาฝรั่งเศสแปลแล้ว ภาษาญี่ปุ่นยิ่งไม่ต้องห่วง มีสื่อสิ่งพิมพ์ดีๆ ที่ไหนในโลก ญี่ปุ่นไม่พลาดที่จะหามาแปลให้คนญี่ปุ่นอ่าน การรู้ภาษาอื่นและเสาะแสวงหาเรื่องดีๆ มาอ่าน เหมือนได้รู้โลกอีกมุมหนึ่งที่มีผู้รวบรวมหรือแปลไว้

ฝรั่งเศสนั้นเปิดโลกตั้งแต่ดาวอังคารไปจนโลกใต้น้ำ จึงสามารถสร้างพลเมืองให้รู้ลึกและกว้าง ทุกอย่างผลิตมาให้พลเมืองในสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อรู้ภาษาฝรั่งเศส ก็พลอยได้อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วย เช่นเดียวกับอมเริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนีที่มีองค์ความรู้ของโลก มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพราะเขาเป็นชนชาติที่สนใจความเป็นไปของโลก

ภาษาจึงพาสู่ความรู้ของโลก อารยธรรมของโลก


  • ภาษาพาสู่ การพัฒนาสติปัญญา

การเรียนรู้ภาษา นอกจากเจรจาหาข้าวกินและถามทางได้ในขั้นต้นแล้ว ช่วยให้มีงานทำ ช่วยให้ได้เห็นโลกกว้าง ได้เข้าสู่ประสบการณ์แปลกใหม่ ในระยะยาวถ้าไปไกลถึงการอ่านวรรณกรรมโลก ก็จะพาไปสู่การพัฒนาสติปัญญาได้ ดร.สิริวรรณ เล่าว่าได้อ่าน 100 ปีแห่งความโดดเดี่ยว วรรณกรรมโนเบล จากภาษาฝรั่งเศสที่แปลมาจากภาษาสเปน อ่านแล้วเข้าใจร้องไห้ไปกับเรื่องราวและมีอารมณ์ชื่นชมในความดีงาม ก็สามารถช่วยบ่มเพาะสติปัญญาเปิดเข้าสู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกของสติปัญญาและการใคร่ครวญ

นอกจากนี้จะเห็นว่าเว็บไซต์ต่างๆ มีให้เลือกภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น คนที่รู้ภาษาอย่างลึกซึ้งก็สามารถเข้าไปในโลกนั้นและพัฒนาสติปัญญาผ่านตรงนั้นได้


  • หลากหลายภาษาในมหาวิทยาลัย

เมื่อสร้างแรงจูงใจโดยการบอกเล่าให้ลูกฟังประโยชน์ของการเรียนภาษาแล้ว มาดูกันว่าในมหาวิทยาลัยมีภาษาใดอีกบ้าง

ในชั้นมัธยม ลูกๆ หลานๆ อาจเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เมื่อถึงขั้นมหาวิทยาลัยยังมีภาษาสเปน รัสเซีย โปรตุเกส อิตาเลียน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นสถาบันที่มีภาษาให้เลือกหลากหลายที่สุด ธรรมศาสตร์ก็มีให้เลือกไม่น้อย ส่วนเอแบคจะเน้นภาษาต่างประเทศเพื่อการทำธุรกิจ เช่นเดียวกัน... ราชภัฏหลายแห่งที่มีการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงานได้อย่างดี

ภาษานั้นทำให้เราพบโลก เกิดการครุ่นคิด และชีวิตคนเรานั้นยาว ไม่ใช่แค่เรียนจบ ต้องสะสมความรู้ เติมประสบการณ์ตลอดเวลา พัฒนาสติปัญญาไปเรื่อยๆ สติปัญญารวมๆ กันเป็นวัฒนธรรมโลก ขับเคลื่อนโลกไป คุณพ่อคุณแม่ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกได้สารพัดเรื่องค่ะ


(update 20 ตุลาคม 2004)
[ ที่มา.. life&family (kids&family) ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ตุลาคม 2547 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600