อันตรายจากของที่ลูกเอาเข้าปาก


โลกของเด็กคือ โลกของการเรียนรู้ และความอยากรู้ อยากเห็น อยากสำรวจ เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับเด็กตามธรรมชาติ เมื่อเจ้าตัวน้อยเริ่มรู้ความ และร่างกายมีพัฒนาการตามวัย สามารถคลาน เดินได้ตามความปรารถนา ความต้องการสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวก็มีมากขึ้นและอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ ก็อาจเกิดได้มากขึ้นตามไปด้วย วัย 1 ขวบปีแรก เป็นช่วงวัยที่ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยปากโดยการนำมาดูด อม หรือเอาเข้าปาก เป็นต้น ดังนั้นวัยนี้จึงมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากการกินสารพิษได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับเจ้าตัวน้อยคุณจะช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร

สารพิษ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นพิษ คือเป็นอันตรายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย โดยทั่วไปสารพิษแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทที่ไม่รุนแรงไม่ทำลายเนื้อเยื่อ แต่จะเป็นอันตรายเมื่อเข้าไปในกระแสเลือด สารพิษประเภทนี้ ได้แก่ ฟลูออไรด์ ยาแก้แพ้ วิตามิน ยาระบาย ครีมทาผิว สบู่ ยาระงับกลิ่นตัว ยาทากันแดด เป็นต้น การปฐมพยาบาลสำหรับสารพิษประเภทนี้คือ การทำให้อาเจียนเอาสารพิษนี้ออกมาจากร่างกาย

สารพิษประเภทที่สอง คือ ประเภทที่เป็นกรดซึ่งจัดว่ามีอันตรายร้ายแรง ทำลายเนื้อเยื่อ หากเข้าไปในปอด ทำให้ปอดอักเสบได้ ได้แก่ กรดประเภทน้ำมัน น้ำมันก๊าด น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก เป็นต้น สารพิษประเภทที่สองนี้ ไม่ควรทำให้เด็กอาเจียน เพราะการทำให้อาเจียนจะยิ่งทำให้เป็นอันตรายมากขึ้น


การช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อลูกน้อยได้รับสารพิษ

เมื่อพบว่าลูกน้อยได้รับสารพิษ อันดับแรกที่ควรทำคือ ตรวจสอบดูว่าลูกน้อยได้รับ สารพิษอะไร มองหาขวดหรือภาชนะที่ใส่สารพิษนั้นซึ่งอาจตกอยู่ใกล้ๆ ถ้าพบว่าได้รับสารพิษชนิดไม่รุนแรง ควรให้การช่วยเหลือเด็กดังนี้
1. ให้เด็กดื่มนม
2. พยายามทำให้ เด็กอาเจียนออกมา ใช้ปลายช้อนกดหลังลิ้น
3. ระวังไม่ให้เด็กสำลัก
4. ถ้าเด็กหมดสติ ให้คอยดูว่าเขาหายใจดีอยู่หรือไม่ อาจต้องช่วยด้วยการเป่าปากช่วยหายใจ
5. ขณะเด็กหมดสติ อย่าให้ดื่มของเหลว หรือพยายามทำให้อาเจียน เพราะจะทำให้สำลัก
6. พาไปพบแพทย์ทันที และอย่าลืมเก็บกระป๋อง ขวด หรือภาชนะที่บรรจุสารพิษ และเศษอาเจียน ไปให้แพทย์ตรวจดูด้วย

อย่าลืมว่า ถ้าลูกน้อยได้รับสารพิษชนิดรุนแรง ไม่ควรทำให้เด็กอาเจียนออกมา เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง ควรให้เด็กดื่มนมหรือน้ำ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการเก็บของใช้ หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายให้มิดชิดหรือเก็บไว้ในที่สูง เด็กเอื้อมไม่ถึง และเมื่อต้องหยิบของเหล่านั้นมาใช้แล้วก็ควรรีบเก็บเข้าที่ทันที ไม่ควรตั้งทิ้งไว้ เพราะเด็กอาจหยิบหรือสัมผัสสารเหล่านั้นและเกิดอันตรายได้ เพียงความใส่ใจเล็กน้อยเท่านี้ คุณก็สามารถป้องกันลูกน้อยจากการได้รับสารพิษได้แล้ว ลองทำดูนะคะ


(update 14 มีนาคม 2005)
[ ที่มา... นิตยสารบันทึกคุณแม่ ปีที่ 11 สิงหาคม 2547 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600