หลากวิธีฉลาดลงทุน


การวางรากฐานที่มั่นคงให้กับครอบครัว คือสิ่งที่พ่อแม่ในยุคใหม่ต้องคิดและให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

ดิฉันเชื่อว่า ส่วนใหญ่กำลังหาทางว่าจะเริ่มต้นสร้างความมั่นคงกั้บครอบครัวอย่างไรดี โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้รับมรดกทางกองโตและรายได้นั้นส่วนใหญ่มาจากการทำงาน และด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มคิดจะทำอะไรสักอย่าง

การทำงานที่หนักขึ้นเพื่อสะสมเงินไว้นั้น อาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากรายได้ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจมีทั้งข้อจำกัดและโอกาสในการสร้างรายได้แตกต่างกันไป นอกจากนี้แล้วดอกเบี้ยที่อยู่ในธนาคารก็ไม่ได้ทำให้ยอดเงินนั้นงอกเงยขึ้นมากนัก

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความแน่นอน และไม่มีใครล่วงรู้ถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉบับนี้ดิฉันจึงขอแนะนำวิธีการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัว ซึ่งคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่น่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นก็คือ การลงทุนที่เหมาะสมของครอบครัว


ก่อนลงทุน...ลงแรง

ก่อนที่จะไปลงลึกถึงเรื่องการลงทุน ดิฉันขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ควรจะมองอนาคตให้ไกลกว่าเดิม เนื่องจากที่ผ่านมาบางคนอาจมองแค่ 30 วันข้างหน้าเท่านั้น เมื่อได้รับเงินเดือนแล้วจะวางแผนทำอะไรบ้าง เช่น จ่ายค่าผ่อนรถ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร จ่ายค่าประกันชีวิต ฯลฯ รวมทั้งอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายประจำของคุณ ส่วนที่เหลือก็เก็บสะสมเพื่อเป็นบัญชีออมทรัพย์ของลูก

ที่ดิฉันต้องยกตัวอย่างการมองอนาคตแบบใกล้ๆ เพียงไม่กี่สิบวันนั้น เพราะมีคนที่คิดอย่างนี้จริงๆ ซึ่งคุณก็คิดไม่ผิดหรอกค่ะ แต่ดิฉันอยากจะให้คุณคิดให้กว้างและมองให้ไกลกว่าเดิม โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องนำมาทบทวนและคิดกันให้หนักๆ ว่า ความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนั้น ควรจะลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ดิฉันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นี้มีความรู้และการศึกษาที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว มีอาชีพที่สร้างรายได้ ดังนั้น การลงทุนอาจจะอยู่ในความคิดของทุกคนอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีทางออกที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตาม จะต้องมีเงินทุน มีความกล้า และมีมันสมองค่ะ


ศึกษา ทบทวน ลงทุน

เมื่อครอบครัวยุคใหม่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อครอบครัว จะต้องลงทนอย่างชาญฉลาด ดิฉันขอแนะนำให้ศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนแบบไหนก็ตาม ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดิฉันจึงไม่ควรผลีผลามและตื่นเต้นกับผลกำไรจากการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการชักชวนของผู้อื่น ถ้าเป็นไปได้จะต้องทบทวนว่าศักยภาพของตนเองพร้อมแค่ไหน สำหรับการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

เนื่องจากบางคนอาจจำเป็นต้องสร้างสูตรสำเร็จรูปก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น ส่วนหนึ่งของรายได้นั้นต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นก่อน ส่วนที่เหลืออาจจัดสรรเป็นส่วนๆ อย่างเหมาะสม เช่น ฝากธนาคารเป็นเงินสะสมยามฉุกเฉิน หรือหักออกไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความเพลิดเพลินของครอบครัว หรือบางคนอาจมีกิจกรรมที่ต้องใช้เงินในแต่ละเดือนมากกว่านี้ก็ได้

แต่สุดท้ายด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดดิฉันคิดว่า ควรนำมาเสี่ยงกับการลงทุน ที่ต้องใช้คำว่าเสี่ยงก็เพราะไม่แน่ใจว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุน แต่ทั้งนี้ดิฉันเชื่อว่า ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่กระทบต่อครอบครัวอย่างแน่นอน


เม็ดเงินงอกเงย

เมื่อมีเงินลงทุนแล้วหลายท่านอาจยังนึกไม่ออกว่าจะลงทุนอย่างไรดี ด้วยข้อจำกัดของหน้ากระดาษดิฉันขอแนะนำอย่างคร่าวๆ ว่าคุณจะมีวิธีสร้างมูลค่าเงินได้อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของกรมธรรม์ในบริษัทประกันชีวิต ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการสะสมเงินและได้รับความคุ้มครอง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งคุณก็จะได้รับเงินปันผล แถมยังได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย

นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการลงทุนนั้น องค์กรที่คุณไปลงทุนด้วยจะมีหน้าที่จัดการนำเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน แต่ละนโยบายของการลงทุน ภายในใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ไม่ว่าจะเป็นประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ค่ะ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนั้น คือกองทุนที่จะลงทุนได้เฉพาะในทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงต่ำตามสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งจะเป็นการลงทุนในตราสารประเภทพันธบัตรรัฐบาล เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องศึกษาเพื่อให้ตนเองมีความรู้ในการลงทุนแต่ละประเภทอย่างถี่ถ้วน ไม่ควรหลงเชื่อการหว่านล้อมจากนายหน้าเถื่อน ที่อาจทำให้คุณหมดเนื้อหมดตัวเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้การลงทุนในรูปแบบต่างๆ นั้น ทางตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลที่เปิดกว้างและข้อแนะนำที่ดีๆ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ถ้าคุณสนใจก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก


ปรับไอเดียสอดรับ

การลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปไม่น้อยเลย นั่นก็คือ การซื้อสลากออมสิน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มีทั้งการสะสมและการเพิ่มมูลค่าที่มีความเสี่ยงน้อย นอกจากนี้แล้วผู้ที่ทำธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น SME หรือค้าขายทั่วไป ก็ยังสามารถวางแผน เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของตนเองได้ เช่น การขยายกิจการและเปิดสาขาใหม่ที่คาดว่าจะมีลูกค้ามากกว่าเดิม หรือการมองทำเลที่คิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุน หรือแม้แต่การลงทุนตกแต่งร้านใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และทำให้เกิดความได้เปรียบจากร้านคู่แข่ง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการซื้อสินค้าใหม่เข้าร้าน เช่น การลงทุนสั่งสินค้าที่กำลังเป็นความต้องการของผู้บริโภคจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วการนำเม็ดเงินมาลงทุนทำการตลาด เพื่อให้ธุรกิจมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีธุรกิจของตนเอง หากคุณมองการณ์ไกลว่าการค้าขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งน่าจะทำให้คุณร่ำรวยได้ การรวมตัวกับเพื่อน เพื่อลงทุนเปิดกิจการเล็กๆ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำให้เม็ดเงินที่อยู่ในกระเป๋านั้นงอกเงยขึ้นทางหนึ่ง

อีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีอันจะกิน นั่นก็คือการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การซื้อที่ดิน บ้าน คอนโดฯ เพื่อเก็งกำไรหรือปล่อยให้คนเช่า ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงมากนัก แต่คุณต้องลงทุนเยอะหน่อย

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงทุนทำอะไรดิฉันอยากจะขอให้ทุกๆ คนทำใจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพราะที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่ขาดทุนจากการลงทุน และผู้ที่ได้กำไรอย่างงดงาม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ และคิดอย่างถี่ถ้วน มิเช่นนั้นคุณจะกลายเป็นเหยื่อของการลงทุน

ที่สำคัญเงินที่นำไปลงทุนนั้นไม่ควรกระทบต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน ดิฉันขอเตือนไว้อย่างหนึ่งว่า ก่อนลงทุนนั้นจะต้องทำใจ...อย่าโลภมาก เพราะเดี๋ยวลาภจะหายพร้อมกับเงินของคุณค่ะ


(update 27 กรกฎาคม 2005)
[ ที่มา.. นิตยสารดวงใจพ่อแม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ 2548 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600