ฝึกลูกเล็ก… เรียนรู้กฎกติกา


ในชีวิตประจำวันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อาจเคยรู้สึกเอือมระอากับพฤติกรรมของบางคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานที่หรือกติกาของสังคม ดิฉันคนหนึ่งล่ะค่ะ ที่จะไม่ยอมให้ลูกมีพฤติกรรมเช่นนั้นแน่ ฉะนั้นเราจึงควรเริ่มปลูกฝังกฎกติกาง่ายๆ ให้กับเจ้าจอมซนตั้งแต่เนิ่นๆ กันดีกว่าค่ะ


กฎที่หนูต้องเรียนรู้

กฎกติกาที่ควนสอนลูกวัย 1-3 ขวบนั้น แบ่งได้เป็น กฎกติกาในชีวิตประจำวัน และกฎกติกาในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยในแต่ละช่วงวัยนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกน้อยได้ดังนี้ค่ะ
ขวบปีแรก ลูกวัยก่อน 6 เดือนก็สามารถเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องกฎกติกาได้แล้วนะคะด้วยการฝึกวินัยเรื่องการกินการนอน การที่ลูกได้เรียนรู้เงื่อนไขของเวลา คือการเริ่มต้นเรียนรู้กฎ ขอบเขต ระเบียนวินัยของชีวิตนั่นเอง

แต่ถ้าเลย 6 เดือนไปแล้ว ลูกยังไม่ได้รับลการฝึกฝน จะทำให้การเรียนรู้กฎและวินัยในเรื่องอื่นๆ ของชีวิตลูกช้าไปด้วย ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาเริ่มสอนเรื่องนี้ใหม่ทั้งๆ ที่ลูกควรจะเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้าในเรื่องอื่นแล้ว

วัย 1-2 ขวบ วัยนี้คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกได้เรียนรู้ขอบเขต กฎระเบียบในชีวิตประจำวันตามความสามารถและพัฒนาการค่ะ เพราะช่วงนี้ลูกจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น จึงควรให้เขาช่วยเหลือตัวเองในกรอบและขอบเขตที่เหมาะสม คือ อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ค่านิยมของครอบครับ รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานและบรรทัดฐานของสังคม เช่น เมื่อลูกอายุ 1 ขวบ ควรจะกินเป็นเวลาและนอนเป็นเวลาแล้ว เมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยสักขวบครึ่ง เริ่มควบคุมการขับถ่ายได้ ซึ่งจะทำให้ลูกรู้สึกภูมิใจว่าสามารถควบคุมกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเอง

วัย 2-3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกวัยนี้ได้โดยไม่ยึดหลักตายตัว ว่าจะต้องสอนอะไรเป็นเรื่องแรก หรือเรื่องต่อๆ มา เพียงแต่ใช้บรรทัดฐานของสังคมมาอิงมากขึ้น เพราะลูกต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นโลกที่กว้างขึ้นและมีเรื่องต้องเรียนรู้มากมายสำหรับเข้า
คุณพ่อคุณแม่จึงควรดูว่าเมื่อลูกไปโรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็เตรียมฝึกเรื่องนั้นๆ ไว้ก่อน เช่น ลูกต้องเรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อตื่นไปโรงเรียนให้ทันเวลา เล่นกับเพื่อนต้องไม่รังแกเพื่อน และสามารถทำตามที่ครูบอกได้ เป็นต้น ไม่เช่นนั้นลูกจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้


กฎของพ่อแม่ช่วยหนูเรียนรู้

เพราะปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากขึ้น ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเพิ่มความใส่ใจในการเลี้ยงลูกมากขึ้นตามไปด้วย โดยควรมีกฎเกณฑ์ในการสอนด้วยเช่นกัน คือ
1. จุดหมายชัดเจน คุณพ่อคุณแม่มักมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยึดมั่นตลอดเวลาว่าต้องการให้ลูกเป็นอย่างไร มีวินัยอย่างไร และรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างไรเพื่อจะได้สอนหรือฝึกฝนไปตามแนวทางที่วางไว้

2. สม่ำเสมอ หากอยากให้ลูกเป็นคนที่มีกฎระเบียบมีวินัยในเรื่องต่างๆ ต้องอาศัยความสม่ำเสมอของคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำ จะทำให้ลูกเกิดความสับสนในการปฏิบัติได้

3. ความอดทน นอกจากความสม่ำเสมอ คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความอดทน เพราะการจะสอนลูกให้ทำตามกฎระเบียบที่วางไว้ ไม่ใช่ทำเพียงแค่ครั้งสองครั้งแล้วลูกจะเป็นได้อย่างที่ต้องการ ดังนั้นแม้จะเหนื่อยบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอดทนค่ะ

4. หนักแน่นมั่นคง แรกๆ ที่ลูกถูกกำหนดกรอบ และขอบเขต เขาจะคับข้องใจมากหากคุณพ่อคุณแม่ไม่หนักแน่นอาจรู้สึกสงสารลูกจับใจ เพราะแค่ลูกร้องไห้ คุณพ่อคุณแม่ก็แทบจะน้ำตาตกในไปด้วยแล้ว ดังนั้น หากไม่หนักแน่นพอ กฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาก็จะพังทลายไปหมด ลูกก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ

ไม่มีพ่อแม่คนใดอยากเห็นลูกต้องเผชิญกับความคับข้องใจ พ่อแม่ก็มิอาจมีชีวิตอยู่ไปจนตลอดชีวิตของลูก การให้ลูกได้เผชิญกับความคับข้องใจและความไม่ชอบใจบ้างจึงเป็นบทเรียนที่ดีและให้เขาได้เรียนรู้และเอาชนะตัวเองภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องเผชิญกับโลกในวันข้างหน้า ด้วยความมั่นใจและมีความสุขค่ะ


(update 4 สิงหาคม 2007)
[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 293 มิถุนายน 2550 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600