เพราะรักจึงต้องหึงและหวงจริงหรือ?


ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมาย หึง ว่า...หวงแหนทางประเวณี ส่วนคำว่า หวง นั้นหมายถึง ไม่อยากให้ สงวนไว้ กันไว้ คำว่า หึงหวง จึงหมายความว่า หวงแหนในทางชู้สาว

ในทางศาสนา ความรู้สึกหึงหวงเป็นกิเลสตัณหาอย่างหนึ่ง สร้างความอยาก ใคร่ได้ใคร่มี ใคร่ยึดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวมีความยึดมั่นถือมั่นอุปทานว่า คนรักต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่เป็นดังความต้องการ ก็เกิดความเจ็บปวด เดือดร้อน ไม่สงบสุข

ในมนุษย์ปุถุชน เมื่อต่อมเพศเริ่มทำงาน ตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยชรา ไม่มีใครรู้สึกหึงหวง เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดในทุกวัยทุกอาชีพ และเป็นเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

แฟนหนูเป็นคนขี้หึงมาก โทรศัพท์คุยกับใครก็คอยตามเช็ก หนูอยากทราบว่า ความรู้สึกหึงหวงนี้เกิดจากอะไรคะ

ความรู้สึกหึงหวงเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอกที่มากระทบกับความรู้สึกทางจิตใจ พื้นฐานความรู้สึกเกิดมาจากความเห็นแก่ตัว รักตนเอง กลัวตนเองผิดหวัง ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ และค่านิยมของสังคม (รักเดียวใจเดียว) ร่วมกับปัจจัย 6 ประการ คือ
1. ไม่มั่นใจในความมั่นคงของคนรัก
2. ไม่มั่นใจว่าตนดีเด่นกว่าคนอื่น
3. รู้สึกว่าตนด้อยกว่าคนอื่นๆ
4. รู้สึกว่าตนต้องแข่งขันเอาชนะคนอื่นๆ
5. รู้สึกกลัวที่จะถูกแย่งของรักของหวง และ
6. ไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิต
ความรู้สึกนี้แม้แอบซ่อนในจิตใจ ก็อาจสร้างความทุกข์กระวนกระวายให้ตนเอง และส่งผลให้มีอาการผิดปกติเหมือนมีอะไรจุกคอตลอด ฯลฯ ซึ่งหากเป็นรุนแรง ต่อเนื่อง และสร้างความเดือดร้อนให้ตนและผู้อื่น ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ต้องระวังว่าอาจมีปัญหาทางจิตซ่อนเร้นอยู่

แฟนผมขี้หึงเป็นที่สุด เดินผ่านผู้หญิงคนอื่น เธอห้ามผมเหลียวมอง แค่มองก็ต้องกลับไปทะเลาะกันแม้จะรักเธอมาก แต่ก็อดนึกไม่ได้ว่า หากแต่งงานกับเธอ ชีวิตคู่และชีวิตเซ็กซ์จะเป็นอย่างไรหนอ

ความหึงหวงที่สร้างความรู้สึกหวาดระแวง อาจนำไปสู่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทำให้ชีวิตคู่เครียด มีแต่ความทุกข์ตามมาด้วยความร้าวฉานในครอบครัว ที่ยอมแยกทางกันด้วยดีก็มีเยอะ บางคนไม่ยอมจากกันเป็นๆ แต่ให้ความตายพรากไปแทนก็มีมาก ดังมีข่าวหึงหวงจนฆ่ากันตายอยู่เนืองๆ

ความเครียดที่เกิดขึ้นจากความหึงหวง ก่อปัญหาทางเซ็กซ์ เช่น มีอารมณ์เซ็กซ์มากขึ้นหรือน้อยลงจนเกิดความไม่สมดุลในทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายชายอาจจะเกิดเซ็กซ์เสื่อม อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว ไม่หลั่ง หรือหลั่งช้า ฯลฯ ฝ่ายหญิงอาจเกิดปัญหาไม่มีความต้องการทางเพศ ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศได้ ไม่ถึงจุดสุดยอด เจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ จากน้ำหล่อลื่นที่ออกน้อย หรือมีเลือดมาคั่งในอุ้งเชิงกรานหลังมีเพศสัมพันธ์

หนูเป็นลูกกำพร้าแม่ พ่อหนูมีแม่ใหม่หลายคน เมื่อหนูมีแฟน หนูรู้สึกหึงหวงเขามาก ทะเลาะกันเป็นประจำ ความรู้สึกหึงหวงมันทำให้หนูทุกข์ ไม่มีสมาธิในการทำงาน อยากให้คุณหมอช่วยบอกวิธีป้องกันและแก้ไขความรู้สึกหึงหวงนี้ด้วยค่ะ


วิธีป้องกันและแก้ไขความรู้สึกหึงหวงนั้นมีดังนี้
1. สร้างคุณค่าและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เมื่อรู้ว่าตนมีคุณค่า จะทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง มั่นใจว่าคนรักจะเห็นเพชรน้ำเอกในตน จนไม่วอกแวกกับคนอื่น ทำให้ลดความรู้สึกหึงหวงได้ รวมถึงการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน การได้รับการยกย่องในหน้าที่ เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนรักภูมิใจ

2. พัฒนารูปลักษณ์ภายนอก รู้จักแต่งกาย แต่งหน้า ให้เหมาะสม ดูแลรูปร่างไม่ให้อ้วนหรือผอม ระวังกลิ่นตัวกลิ่นปาก

3. พัฒนาอุปนิสัยและจิตใจที่ดี เช่น การพูดจาอ่อนหวาน มีมารยาท ไม่ก้าวร้าว รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มีศีลธรรม เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สามารถควบคุมอารมณ์ตนได้ดี ศึกษาธรรมะหรือการนั่งสมาธิเพื่อกล่อมเกลาใจตน

4. ปรับวิธีคิดของตนเองและเรียนรู้อุปนิสัยของคนรัก กระทำในสิ่งที่เขาชอบ ไม่กระทำในสิ่งที่เขารังเกียจ มองด้านดีของคนรักให้มาก ทำใจปลงตก เราไม่อาจสั่งคนอื่นให้มีพฤติกรรมตามใจเราได้ แม้แต่ตัวเราทำอะไรบางทียังไม่ถูกใจตนเอง ควรให้โอกาสเขาปรับตัว สื่อสารพูดคุยเคลียร์ปัญหาที่คาใจ

5. ปรึกษาจิตแพทย์ กรณีที่มีความหึงหวงอย่างรุนแรง จนมีความคิดอยากทำร้ายตนเองและผู้อื่น เพราะอาจจะมีโรคจิตประสาท ชนิดหวาดระแวงหรือวิตกกังวลร่วมด้วย อันทำให้ความหึงหวงรุนแรง ทั้งความคิดและพฤติกรรม

6. การเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสม เป็นวิธีป้องกันอารมณ์หึงหวงในระยะยาวทีได้ผลดีที่สุด เด็กทีได้รับความรักความอบอุ่นเติบโตอย่างมั่นใจในคุณค่าของตน ย่อมไม่หึงหวงง่ายๆ หรือหึงจนเกินพอดี ขณะที่เด็กทีได้รับการเลี้ยงดูอย่างขาดความอบอุ่น เมื่อเติบโตอาจจะไขว่คว้าหาความรัก มีความรู้สึกหึงหวงที่ผิดปกตได้

เพื่อนบอกว่า ความหึงหวงนั้นทำให้ชีวิตรักมีรสชาติ หนูไม่เคยหึงแฟนเลย หนูผิดปกติหรือเปล่าคะ

มีความเชื่อว่าความหึงหวงคือสัญญาณของความรัก แต่อันที่จริงเป็นความหลง ความรักที่แท้จริง คือความเข้าใจและเชื่อใจกัน ยกย่องและสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน ฯลฯ นำมาซึ่งความสุขสงบในหัวใจ แต่ความหึงหวงนั้นเป็นความรู้สึกทางลบ มีอำนาจทำลายล้าง สร้างทุกข์ให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ดังนั้น การไม่หึงหวงคือความรู้สึกที่วิเศษแล้วถูกต้องแล้วสอดคล้องกับธรรมะของชีวิต ซึ่งปรารถนาความสุขสงบยิ่งกว่าความทุกข์


(update 29 กุมภาพันธ์ 2008)
[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 299 ธันวาคม 2550]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600