รู้จักฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโต


หลังจากที่ได้รู้จัก Growth Hormone กันไปแล้วในฉบับก่อน ยังมีฮอร์โมนอีกหนึ่งตัวที่สำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กๆ นั่นก็คือ Thyroid Hormone นั่นเอง


รู้จัก Thyroid Hormone

Thyroid Hormone สร้างจากต่อมไทรอยด์ที่หน้าหลอดลม คนปกติจะมองไม่เห็น ยกเว้นกับคนที่ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นหรือเราเรียกว่าคอพอก ตามปกติแล้ว Thyroid Hormone จะถูกกระตุ้นให้สร้างโดย ไทรอยด์สติมูเลติ้งฮอร์โมน (Thyroid Stimulating Hormone หรือชื่อย่อ TSH) หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า เช่นเดียวกับ Growth Hormone ภายใต้ต่อมไทรอย์รีรีสซิ่งฮอร์โมน (Thyroid Releasing Hormone ชื่อย่อ TRH) ที่หลั่งมาจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสอีกที ตามปกติไทรอยด์ฮอร์โมนมี 2 รูปที่แตกต่างกันตามความสามารถในการทำงาน ได้แก่ T3 และ T4


Thyroid Hormone ทำหน้าที่
  • ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม และสารอาหารในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดตร โปรตีน ไขมัน มีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีน จึงส่งต่อการนำพลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทาน ไปใช้ในเซลล์ในร่างกาย

  • ทำให้เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอื่นได้ดีขึ้น เช่น ฮอร์โมนแคททีโคลามีน (Catecholamines) ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระบบประสาทอัตโนมัติที่นอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจ เช่น เวลาตกใจ ตื่นเต้น กลัว

  • มีผลกับการควบคุมระบบน้ำตาลในเลือด

ถ้าขาด Thyroid Hormone

ร่างกายจะมีเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติ การเผาผลาญอาหารและการนำพลังงานไปใช้จะลดลง อาการจะตรงกันข้ามกับไทรอยด์เป็นพิษ เช่น อ้วน ตัวเย็น หนาวง่าย ง่วงเหงาหาวนอน ลิ้นโตคับปาก เฉื่อยชา ท้องผูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่วนในเด็กเล็กหากขาดไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่ในครรภ์หรือช่วงแรกของชีวิต จะมีผลต่อการพัฒนาของเซลล์สมอง ทำให้มีพัฒนาการที่ล่าช้า และมีสติปัญญาบกพร่อง ที่เราเรียกว่า โรคเอ๋อ


ขาด Thyroid Hormone รักษาได้

การขาดฮอร์โมนรักษาได้ที่สาเหตร่วมไปถึงกับการให้ Thyroid Hormone ทดแทนสำหรับการรักษาในเด็กเล้กนั้น ยิ่งได้รับการรักษาเร็ว ก็จะเป็นการลดโอกาสเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาได้มากขึ้น


Thyroid Hormone ส่งเสริมด้วย

รับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน เช่น อาหารทะเล หรืออาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนทำให้ร่างกายเด็กๆ ได้รับไอดอดีนเข้าไปเป็นสารตั้งต้น ในการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน


Thyroid Hormone มากไปทำผิดปกติ

เมื่อมีปริมาณไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปจะเกิดภาวะที่เรียกว่า ไทรอยด์เป็นพิษ ร่างกายจะมีเมตาบอลิซึมมากผิกปกติ รับประทานอาหารเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย ผิวหนังชื้นเหมือนมีเหงื่อตลอดเวลา ใจสั่น ท้องเสีย ตื่นเต้นง่าย คอพอก ถ้าเป็นมากอาจมีตาโปนหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วย

เพราะการเติบโตอย่างสมวัยของลูกน้อยนั้นมีผลกับอนาคตของลูก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตดังนั้นหากเกิดอาการผิดปกติพัฒนาไม่สมวัย ควรรีบปรึกษากุมารแพทย์ค่ะเพื่อปรึกษาได้ทันท่วงที


รู้จักฮอร์โมน

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่หลั่งจากเซลล์ในร่างกาย เพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ต่างๆ เป็นการส่งสัญญาณไปถึงเซลล์อื่นๆ ให้ทำหรือไม่ทำอะไร บางชนิดถูกหลั่งเข้ากระแสเลือดโดยตรง บางชนิดหลั่งผ่านท่อแล้วถูกส่งต่อไปถึงเซลล์เป้าหมาย ผ่านกระแสเลือดอีกทีหรือซึมผ่านผนังเซลล์เป้าหมายเข้าไป

หน้าที่ฮอร์โมนทำอะไรบ้าง
  • กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโต
  • มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก
  • กระตุ้นการเจริญเติบโต หรือทำลายเซลล์ที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้งาน
  • กระตุ้นหรือยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ควบคุมการเผาผลาญอาหารและพลังงาน
  • ควบคุมระบบสืบพันธุ์


(update 20 กรกฎาคม 2010)
[ ที่มา.. นิตยสาร MODERNMOM Vol.14 No.162 April 2009 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600