แท้ง...แท้ง!


การแท้ง เป็นเรื่องที่แม่ตั้งรรภ์และครอบครัวไหนๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ถ้าเรารู้สาเหตุก็จะได้หาหนทางป้องกัน และดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับ


การแท้ง

หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อน 28 สัปดาห์ หรือทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม จนไม่สามารถพัฒนาไปจนอยู่รอดได้ แต่ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศให้คำจำกัดความว่าแท้งคือเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนักทารกน้อยกว่า 500 กรัมครับ

โดยทั่วไปอุบัติการณ์ของการแท้งเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 10-12 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด แต่ถ้ารวมการแท้งที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ และไม่มีปลทางพยาธิวิทยาสนับสนุน การวินิจฉัยจะพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30-33 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดเลยครับ

โดยร้อยละ 80 ของการแท้งจะเกิดขึ้นใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และพบอัตราการแท้งสูงขึ้นเมื่อแม่อายุมากขึ้น เช่น เมื่อแม่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบการแท้งถึงร้อยละ 26 เลยครับ

ซึ่งการแท้งในช่วงเดือนแรกๆ นี้ ทารกมักจะเสียชีวิตก่อนเกิดการแท้งขึ้น ดังนั้น การแท้งจึงเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุการตายของทารกด้วย เช่น ความผิดปกติของไข่ที่ถูกผสม ส่วนการแท้งในเดือนถัดมา ทารกที่แท้งออกมามักจะยังไม่ตายก่อนแท้ง

ส่วนการแท้งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์พบว่ามีความผิดปกติของโครโมโซมมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งความผิดปกติจะลดลงเหลือร้อยละ 36 ในไรมาสที่สองครับ

จำนวนของการตั้งครรภ์ที่มากขึ้นยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการแท้ง รวมถึงอายุของแม่และพ่อที่สูงขึ้นก็พบอุบัติการณ์การแท้งเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ถ้าเปรียบเทียบแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และมากกว่า 40 ปี อุบัติการณ์การแท้งจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 26 และในพ่อกลุ่มอายุเดียวกันการแท้งจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 20 ครับ นอกจากนี้ยังพบว่าแม่ที่ตั้งครรภ์อีกภายใน 30 เดือนหลังคลอดลูกแล้ว โอกาสแท้งก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน


แท้งจากทารก

สาเหตุนี้พบถึงร้อยละ 80 ครับ โดยในไตรมาสแรกจะตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซม อาจเป็นความผิดปกติของไข่หรืออสุจิที่มาผสม ร้อยละ 50 ของการแท้งในช่วงนี้จะพบแต่ถุงหุ้มทารก โดยทารกจะเสื่อมสลายไปเรียกว่า ท้องลม หรือ blighted ovum

แต่ถ้าพบทารกก็มักมีพัฒนาการที่ผิดปกติถึงร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติของจำนวนโคโมโซม ซึ่งโอกาสที่จะตรวจพบโครโมโซมผิดปกติจะลดลงเมื่ออายุของทารกที่แท้งเพิ่มขึ้น


แท้งจากแม่

ส่วนสาเหตุจากมารดาอาจมาจากพยาธิสถาพเฉพาะที่หรือโรคทั่วร่างกาย เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน เช่น ปอดบวม ไทฟอยด์ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเรื้อรัง เช่น วัณโรค หรือโรคทาสงปรสิต ภาวะทุโภชนาการชนิดรุนแรงมากอาจทำให้เกิดการแท้ง

การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิด ก็อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของการแท้ง ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ส่วนการคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งพบบ่อยในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ไม่สัมพันธ์กับการแท้งครับ เบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดการแท้งได้

ยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น สารนิโคตินในบุหรี่ เชื่อว่าเป็นสารพิษต่อทารก แม่ที่สูบบุหรี่มากกว่า 12 มวนต่อวัน จะเสี่ยงต่อการแท้ง 1.7 เท่าเมื่อเทียบกับแม่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่

การดื่มกาแฟมากกว่า 4 ถ้วยต่อวัน จะเพิ่มอุบัติการณ์การแท้ง 2 และ 3 เท่า ตามลำดับ และมักจะเป็นการแท้งในไตรมาสที่ 2

รังสีและสารพิษ เช่น สารหนู ตะกั่ว ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซิน และก๊าซเอทิลีนออกไซด์ อาจทำให้เกิดการแท้ง แต่สารระเหยที่ใช้ในวิสัญญีวิทยาไม่เสี่ยงต่อการแท้งเช่นเดียวกับคลื่นสั้นและคลื่นเสียงความถี่สูงที่ใข้ในกายภาพบำบัด รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์วิดีทัศน์ ไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้ง

ความผิดปกติเฉพาะที่ของปากมดลูกและตัวมดลูก การฉีกขาดของปากมดลูก ทำให้รูเปิดของปากมดลูกด้านในกว้าง อาจทำให้เกิดการแท้งในไตรมาสที่สองได้รับ

ความพิการของมดลูกโดยกำเนิด เช่น มดลูกสองอัน มดลูกคว่ำหลังอย่างมาก และการที่มีพังผืดในโพรงมดลูก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อหรือการขูดมดลูกที่รุนแรง โดยเฉพาะในระยะหลังคลอดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้ง

ส่วนเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกที่อยู่ในโพรงมดลูกหรือเบียดโพรงมดลูก เป็นสาเหตุของการแท้งได้

โรคภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเองสัมพันธ์กับการแท้งและทารกตายในครรภ์

ไข่ตกนานหลายชั่วโมงหรือตัวอสุจิอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีนานกว่าจะได้ปฏิสนธิกับไข่ อาจเป็นสาเหตุของการแท้งเพราะคุณภาพของไข่หรือตัวอสุจิไม่ดี

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าแม่ที่กินยาคุมกำเนิดจะเพิ่มอุบัติการณ์การแท้ง แต่แม่ที่ตั้งครรภ์จากความล้มเหลวของห่วงอนามัย โดยที่ห่วงอนามัยยังค้างอยู่ในโพรงมดลูกจะเพิ่มการแท้ง


แท้งจากพ่อ

สาเหตุจากพ่อ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่การตรวจพบเชื้อไวรัสบางชนิดในอสุจิ เช่น เริม ก็อาจเป็นสาเหตุของการแท้งได้


(update 12 กรกฎาคม 2010)
[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 27 ฉบับที่ 314 มีนาคม 2552 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600