Comtoon ตอน ราชการไทย!!!
Computer Tod@y ฉบับ ปักษ์หลัง มีนาคม 2542

toon01 size 32,768 bytes
toon02 size 40,960 bytes
ขออภัยภาพมาไม่ชัด
ช่องแรก
คุณชวนชื่นนั่งคุยกับข้าราชการท่านหนึ่ง ขณะที่มาตรฐานคอมพ์ ณ.วันนั้น อยู่ที่รุ่น 8088
"กระพ้มคิดจะใช้เครื่องคอมพ์ครับท่านชวนชื่น เขาว่ารุ่น 8088 เจ๋ง"
"อืมม...ก็ดี"
ช่องกลาง
เวลาผ่านไป
กว่าจะคิดสเปกได้... คอมพ์วิ่งไปที่รุ่น 80286
เมื่อจะสั่งซื้อ...คอมพ์วิ่งไปที่ รุ่น 80386
เมื่อเริ่มประมูล...คอมพ์วิ่งไปที่ รุ่น 80486
ตัดสินการประมูล...คอมพ์วิ่งไปที่ รุ่น mmx
ช่องสุดท้าย
ณ วันนี้ มาตรฐานคอมพ์วิ่งไปอยู่ที่เพนเทียมทรีแล้ว
"ผลการประมูลคอมพ์ได้แล้วครับทั่น ได้รุ่น 8088 สมใจครับ"
"แต่วว!!..ทันกินจริงจริ๊งๆ"

ผู้คิดมุข นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
เขียนภาพประกอบ อนันท์ วรสิทธิ์สิน

ตอน คอมพิวเตอร์ที่มีกลิ่น   ฉบับ ปักษ์แรก มกราคม 2542
ตอน ทรัพย์สินทางปัญญา   ฉบับ ปักษ์หลัง มกราคม 2542
ตอน โคลนนิ่ง   ฉบับ ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2542
ตอนนุ๊ก  ฉบับปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2542
ตอน สำส่อนทางแผ่น ฉบับปักษ์แรก มีนาคม 2542
ตอน ราชการไทย!!! ฉบับปักษ์หลัง มีนาคม 2542
ตอน Software Park ฉบับปักษ์แรก พฤษภาคม 2542
ตอน พันธุ์ทิพย์ ฉบับปักษ์หลัง พฤษภาคม 2542
ตอน virus ฉบับปักษ์แรก มิถุนายน542
ตอน ปัญหาคอมพ์ ฉบับปักษ์หลัง มิถุนายน 2542
ตอน corruption ฉบับปักษ์แรก กรกฎาคม 2542
ตอน hitech ฉบับปักษ์หลัง กรกฎาคม 2542
ตอน ไวน์ ฉบับปักษ์แรก กันยายน 2542
ตอน แพะ ฉบับปักษ์หลัง กันยายน 2542
ตอน รถเข็น ฉบับปักษ์แรก ตุลาคม 2542

[BACK TO LISTS]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด