3. ลูกบิดแบบเกลี้ยงๆ สีโลหะกับลูกบิดรมดำ
น่าจะใช้ที่ใดกันบ้าง


ในกรณีนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะลูกบิดที่มีคุณสมบัติและราคาเป็นปกติ ไม่ใช่ลูกบิด พิเศษราคาแพงกว่าบ้านคนจนบางหลังที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งการจะใช้ลูกบิดแต่ละ อย่างอย่างไร ก็คงต้องมาพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของการใช้งาน และจุดเด่นจุดด้อย ของลูกบิดแต่ละแบบ ลูกบิดที่เป็นโลหะเกลี้ยงจะเป็นโลหะแท้ๆผิวจะไม่มีลอกหรือล่อน แต่หากเป็นลูก บิดที่รมดำหรือเคลือบผิวด้วยวัสดุอื่นบางๆ จะมีโอกาสลอกได้ง่ายยามโดนเหงื่อ (จากมือ เรา) หรือหากเกิดความชื้นหรือโดนแดดมากๆ ดังนั้น ท่านต้องพิจารณาว่า จุดที่ท่านจะใช้ลูกบิดนั้นอยู่ที่ใด และใช้งานแบบไหน มีความชื้นหรือเหงื่อไปถูกกระทบบ่อยเพียงไร เพื่อจะเลือกลูกบิดนั้นๆให้ถูกต้องตาม ประโยชน์ใช้สอย ไม่เช่นนั้นบ้านของท่านอาจจะสวย (เพราะลูกบิด) ไม่ได้ หรือบางครั้งก็ สวยเฉพาะตอนแรกๆครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
ห้องสมุด E-LIB http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]