5. ลูกบิดมือจับบานเลื่อน
น่าจะยื่นออกจากตัวบานเลื่อนกี่เซ็นติเมตร


บานเลื่อนกับบานเปิดธรรมดา จะมีแนวการเปิดปิดที่แตกต่างกันซึ่งคงไม่ ต้องอธิบาย และโดยธรรมชาติของผู้ที่จะใช้ประตู (หรือหน้าต่าง) ถ้าเห็นว่าบานเปิด นั้นมีลูกบิดหรือมือจับ จะรู้สึกว่าบานเปิดนั้นเป็นบานเปิดปิดสวิงธรรมดา หาก ณ บานเลื่อนของท่านติดลูกบิดหรือมือจับแบบที่ยื่นออกมาจากบานแล้ว ผู้ที่จะเปิดปิด บานเปิดก็มักจะใช้กำลังตัวเองผลัก (หรือดึง) ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์บานเลื่อนของท่าน เสียหายได้ ดังนั้น หากบานเปิดของท่านเป็นบานเลื่อน จะต้องไม่เห็นแก่ความสวย งามของลูกบิด หรือมือจับที่จะติดแบบยื่นออกมาคล้ายบานเปิดปิด (มือจับบาน เลื่อนอาจจะต้องมีบ้าง ในบางกรณีที่บานเลื่อนนั้นเป็นประตูบานใหญ่ แต่บานเลื่อนที่ ใหญ่ๆก็มักจะเป็นบานเลื่อนที่จะเปิดทิ้งเอาไว้เสมอ) เพราะนอกจากจะเปลืองงบ ประมาณแล้ว บานเลื่อนของท่านอาจจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติด้วย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]