6. ลูกบิดแบบไหนที่เท้าแมวไม่ค่อยชอบ


ลูกบิดกุญแจมีไว้เพื่อล๊อคไม่ให้ประตูหรือหน้าต่างนั้นเปิดได้ และการปิด ล๊อคเอาไว้ก็ต้องการไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านเราได้ง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไม่พึง ประสงค์ (เท้าแมว) ซึ่งลูกบิดแต่ละชนิดแต่ละอย่าง ก็จะมีความยากง่ายในการทำ กุญแจปลอม (กุญแจผี) แตกต่างกัน ลูกบิดกุญแจนั้นจะทำกุญแจผียากง่ายก็ตรงเขี้ยวหรือแหวนภายใน หากมี จำนวนเขี้ยว (Pin) หรือแหวน (Ring) มาก ลูกกุญแจนั้นก็จะมีการผสมผสานรหัส ผ่าน (Combination) มาก แต่ละลูกบิดลูกกุญแจก็จะแตกต่างกัน ยิ่งมี Pin หรือ Ring มากก็ยิ่งทำปลอมยาก ดังนั้น ในการเลือกซื้อลูกบิดที่อยากจะให้ทำกุญแจผียากๆ คงต้องอ่านคุณ สมบัติของลูกกุญแจนั้นก่อนว่ามีเขี้ยวหรือแหวนเป็นอย่างไร เพราะกุญแจบางอย่าง แค่เอาลวดเสียบเข้าไปก็ไขออกแล้วครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]