8. ลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์คืออะไร และมีกี่แบบ


ลูกกุญแจแบบมาสเตอร์คีย์ (Master Key) ก็คือลูกกุญแจดอกเดียวที่ สามารถเปิดลูกบิดหรือกุญแจได้หลายๆลูก ซึ่งตามธรรมดาของโลกนี้ จะเป็นระบบ การทำลูกกุญแจที่ยุ่งยากมาก เนื่องจากต้องใช้การคำนวณเรื่องเขี้ยว (Pin) หรือ แหวน (Ring) ภายในที่ละเอียดอ่อน และลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์นี้ อาจจะจัดวาง ระเบียบการบริหารองค์กรได้ เช่น ในบริษัทหนึ่ง กรรมการผู้จัดการจะถือ Master Key ที่สามารถเปิดประตูทุกบานทุกห้องได้ แต่มาสเตอร์คีย์ที่รองกรรมการผู้จัดการ ถืออยู่จะเปิดได้ทุกห้อง ยกเว้นห้องกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปจะเปิดได้ ทุกห้อง ยกเว้นห้องฝ่ายการเงิน ห้องกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น แต่เมืองไทยเรามีมาสเตอร์คีย์อีกแบบหนึ่ง ที่ทำง่ายๆแต่แหลมคมแบบมัน สมองคนไทย เรียกว่าเป็น Ghost Master Key หรือ "มาสเตอร์คีย์ผี" ก็ทำหน้าที่ คล้ายกุญแจผีทั่วไป แต่เป็นซุปเปอร์กุญแจผี ซึ่งบางครั้งก็ทำงานได้เหมือนมาสเตอร์ คีย์ แต่บางครั้งก็เหมือนเศษเหล็ก รับจ้างทำกันทั่วไป ซึ่งอันตรายกับระบบความ ปลอดภัยของอาคาร เนื่องจากผู้รับจ้างทำอาจจะไปเปลี่ยนระบบแหวน (Ring) หรือ เขี้ยว (Pin) ภายในกุญแจเราด้วย หากรู้ต้องพึงหลีกเลี่ยงครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]