100. รู้หรือเปล่า Curtain Wall มีกี่อย่าง ?


อาคารสำนักงานใหม่ ๆ ในยุคนี้ นิยมใช้ผนังกระจกกันมาก เพราะก่อสร้างง่าย และดูเหมือนว่า จะสวยงามดี ผนังกระจกนี้ จะแนบติดกับ โครงสร้างของพื้น (หรือคาน) ไม่วางอยู่บนพื้น แบบช่องเปิดเดิมๆ ทั่วไป ผนังกระจกนี้ เรียกว่า Curtain Wall (Curtain = ม่าน, Wall = ผนัง) สามารถแยกออกได้เป็น 3 แบบคือ :

- แบบธรรมดา (Conventional System) มองด้านนอกเห็นกรอบอลูมิเนียม 4 ด้านเลย เช่น อัมรินทร์พลาซ่า (ราชประสงค์) อาคารซิโนไทย (อโศก) ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (พหลโยธิน) เป็นต้น

- แบบ 2-SIDED มองเป็นกรอบอลูมิเนียม เพียง 2 ด้าน เช่น อาคารบ้านโป่ง (ราชเทวี) เป็นต้น … ราคาแพงกว่าแบบแรก 10% - 15%

- แบบ 4-SIDED จะมองไม่เป็นกรอบอลูมิเนียมด้านนอกเลย เช่นอาคารมณียา (ราชประสงค์) อาคารการบินไทย (วิภาวดี) เป็นต้น ราคาแพงกว่า แบบที่สอง 10% - 15% เช่นเดียวกัน


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]