101. กระจกเงาในห้องน้ำคุณ ….ลอกหรือเปล่า


กระจกเงาในห้องน้ำลอกก็เพราะมีความชื้นเข้าไปข้างหลังกระจกเงาที่ฉาบปรอทอยู่ วิธีป้องกันไม่ให้ลอก ก็คือ การป้องกัน ไม่ให้ ความชื้นเข้าถึง โดยการป้องกัน ไม่ให้ขอบล่าง ของกระจก อยู่ระดับเดียวกับ ขอบอ่างล้างหน้า น่าจะอยู่สูงขึ้นไปสัก 20 ซม. และถ้าเป็นไปได้ กระจกติดตายกั บผนัง น่าจะมีแผ่นไม้ อัดบุไว้ด้านหลัง เพราะแผ่นกระจก สามารถแนบติดกับแผ่นไม้ โดยไม่มีช่องว่างได้ แต่ไม่สามารถ แนบกัน กับ ผนังปูนฉาบสนิทได้ (ระนาบผนัง ไม่เรียบเหมือนกระจก และอ่อนตัวไม่ได้ เหมือนไม้อัด) ทำให้ช่องว่าง ไปเกิดที่ระหว่างผิวแผ่นไม้ กับปูนฉาบ เวลามีน้ำกระเซ็นและถูกดูดขึ้น (เกิด Suction ในช่องเล็ก ๆ) น้ำจะได้ ไม่กระทบ กับผิวด้านหลังกระจกโดยตรง
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]