102. ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ไม่น่าทำกว้างขวาง-ยาว-ใหญ่นักหนา


ปัจจุบันช่างฝีมือก่อสร้างที่ดี ๆ และได้มาตรฐานเมืองไทยเราขาดแคลนมาก ทำให้การออกแบบใด ๆ ที่ต้องใช้ ช่างฝีมือ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง การติดตั้งฝ้าเพดาน และการฉาบ ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ด ที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ หรือยาวมาก เช่นฝ้าเพดานห้องโถงขนาดใหญ่ หรือฝ้าเพดาน ทางเดิน (Corridor) ที่ยาวมาก ๆ (มากกว่า 15 เมตร) เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำ เพราะจะเป็นลอน เป็นคลื่นไม่น่าดู แต่หากจำเป็น ก็น่าจะออกแบบ ให้มีเส้น มีบัวหยุดเป็นจังหวะ เพื่อลดพื้นที่ (และความยาว) ลงบ้าง …. จะลดความน่าเกลียด ลงไม่น้อยเลย
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]