103. ดูกร …สถาปนิกที่รัก …. อาคารสูงที่ท่านออกแบบ ให้ กระจกประตู หน้าต่างด้านนอกอาคาร หนาเท่ากันทั้งตึกนั้น อาจทำให้ท่าน กลายเป็นฆาตกรได้ เป็นอย่างดีเชียว !!


การก่อสร้างอาคาร เป็นการนำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีไปฝืนธรรมชาติ การออกแบบอาคารสูง ยิ่งเป็นการ ฝืนกฎธรรมชาติ หนักเข้าไปอีก เพราะมีสิ่งสำคัญ ที่เข้ามากระทบอาคาร มากกว่า อาคารเตี้ยก็ คือ "แรงปะทะของลม (Win Load)" ซึ่งจะมีกำลัง แรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออาคารสูงขึ้นไป การที่สถาปนิก ใช้กระจกด้านนอกอาคาร มีความหนาเหมือนกันหมด กระจกชั้นล่าง ๆ ที่ไม่มีแรงลม เข้ามากระทำ จะอยู่ได้ แต่กระจกชั้นสูง ๆ ที่มีแรงลมเข้าไปกระทบ จะทนไม่ไหว อันตรายสูงสุด จะเกิดขึ้น ตอนที่มีพายุ และท่านเปิดประตู เข้าห้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตึกที่มีช่องโล่งตรงกลางตึก) ความอัดอากาศภายใน และภายนอก จะแตกต่างกันมาก กระจกที่ท่านออกแบบไว้นั้น มีโอกาสแตก และ …. "บินมาตัดคอท่าน !!!!!"

เพื่อความสบายใจ และสบายตัวของท่าน มีสูตรง่าย ๆ ในการกำหนดความหนา ของกระจก (แบบธรรดา : Float Glass) ตามขนาดของช่องเปิด และความสูงของอาคาร ไว้ดังต่อไปนี้

ขนาดช่องเปิด
(เป็น ตร.ม.)
ชั้น 1 - 4
(0.11 m.)
ชั้น 5 - 10
(11.30 m.)
ชั้น 10 - 30
(30 m. up)
1.00 6 mm. 6 mm. 6 mm.
2.00 6 mm. 6 mm. 6 mm.
3.00 6 mm. 6 mm. 8 mm.
4.00 6 mm. 8 mm. 8 mm.
5.00 6 mm. 8 mm. 10 mm.
6.00 8 mm. 10 mm. 10 mm.
7.00 8 mm. 10 mm. 12 mm.
8.00 8 mm. 12 mm. 12 mm.
9.00 10 mm. 12 mm. 12 mm.
10.00 10 mm. 12 mm. (ห้ามใช้)
11.00 10 mm. 12 mm. (ห้ามใช้)
12.00 12 mm. (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)
13.00 12 mm. (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)
14.00 12 mm. (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)
15.00 12 mm. (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)
16.00 12 mm. (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)
17.00 (ห้ามใช้) (ห้ามใช้) (ห้ามใช้)

แต่หากจะให้ดีกว่านี้ น่าจะติดต่อปรึกษากับบริษัทขายกระจกโดยตรงจะดีกว่า เพราะ หากต้องการ ใช้ช่องเปิด ขนาดใหญ่โต และวงเล็บว่าห้ามใช้ อาจจะต้องเปลี่ยน ชนิดของกระจก เป็นอย่างอื่นเช่น Tempered หรือ Laminated Glass เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]