104. จะทำ Curtain Wall ต้องเตรียมการล่วงหน้าให้ดี


Curtain Wall หรือผนังกระจกนอกอาคาร ที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้น (หรือคาน) แต่ละชั้น ซึ่งตัว Curtain Wall เอง จะต้องทำหน้าที่ เหมือนผนัง รับน้ำหนัก (ตัวเอง) และถ่ายเข้าสู่ โครงสร้างของ อาคารด้านข้าง ทำให้การออกแบบ หรือติดตั้ง Curtain Wall จะต้อง เตรียมจุดที่น้ำหนัก Curtain Wall ส่งผ่านเข้าสู่ โครงสร้างให้ดี เพราะหาก ไม่เตรียมการเอาไว้ จุดที่รับน้ำหนัก ก็จะรับน้ำหนักไม่ได้ เกิดการแตกร้าว หรือหลุดร่วง เช่นบางคน ใช้น๊อต ยิงเข้าแผ่นพื้นสำเร็จ (หรือ Topping) ซึ่งรับน้ำหนักไม่ได้ เป็นต้น

คำนึงเสมอว่างาน Curtain Wall เป็นงานกึ่งสถาปัตยกรรม กึ่งโครงสร้าง ไม่ใช่งานประดับตกแต่ง หน้าตา อาคาร เท่านั้น การออกแบบ และติดตั้ง Curtain Wall ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรอง จากวิศวกร และ/หรือ ผู้ชำนาญการเท่านั้น … .และควรระวัง ผู้รับเหมาประเภท "มวยวัด" ไว้ให้ดี แม้เขาจะบอกว่า ทำงานติดตั้งกระจก - อลูมิเนียมมาเป็น 10 ปี ก็ตาม เพราะนั่นไม่ได้แปลว่า เขาทำงาน Curtain Wall ได้ (…เหมือนกับ คนขับรถแท็กซี่มา 20 ปี ก็ไม่ได้แปลว่า เขาจะขับเครื่องบินเป็น …. ถ้าคุณไม่อยาก นั่งเครื่องบินตก …. ก็อย่าเสี่ยงเลยครับ)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]