106. จะติดมอบหรือบัวฝ้าเพดาน อย่าลืมโครงเคร่าไม้โดยรอบ


แม้ว่าคุณอาจจะกำหนดในแบบว่าฝ้าเพดานของคุณใช้โครงเคร่าฝ้าเพดาน เป็นโครงเหล็ก หรือโครง อลูมิเนียม แต่ถ้าคุณ ต้องการให้ ฝ้าเพดานของคุณ มีมอบฝ้าเพดาน หรือบัวฝ้าเพดาน ติดระหว่างรอยต่อ ของผนังกับฝ้า คุณอย่าลืมบอกช่างว่า เขาต้องตีเคร่า หรือแนวไม้โดยรอบห้อง เหนือฝ้าเพดาน เพราะไม้ตัวนี้ จะเป็น ตัวรองรับตะปู ที่ใช้ติดมอบฝ้า (บัวฝ้า) หากไม่มีไม้ตัวนี้ การติดมอบฝ้า จะทำได้ยาก และอาจต้อง ใช้กาวติด ซึ่งจะกระเดิดได้ง่าย หรือหากมอบฝ้านั้น เป็นไม้ ก็จะบิดงอได้ภายหลัง (ดูภาพประกอบด้วยครับ)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]