109. ท่อส้วม ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง เอียงได้แค่ไหน จึงไม่ทะลุเพดาน ?


สถาปนิกหลายคนมักจะเจอปัญหาว่า เมื่อท่อส้วม ท่อน้ำ จะเดินจากจุดของสุขภัณฑ์ ไปยังช่องท่อหลัก (Duct) จะต้องเตรียมพื้นที่ ใต้ฝ้าไว้กี่ ซม. ก็ขอแนะนำ ให้ลองใช้สูตรคำนวณข้างล่างนี้ดู :

"ระยะใต้ฝ้าถึงใต้พื้นเผื่อไว้ = 1.5 ขนาดท่อ + Slope 1: 50 + 5 ซม."
เช่นหากมีห้องระยะพื้นถึงพื้น (Floor to Floor) = 3.00 m. พื้นหนา = .25 m.
จุดท่อลงจากสุขภัณฑ์ห่างจากท่อหลัก (duct) = 6.00 m. ท่อส้วมมีขนาด = 4นิ้ว หรือ .10 m.
ต้องคำนวณดังนี้ :

Floor to concrete Ceiling = 3.00 - .25 = 2.75 m.
เตรียมช่องว่างสำหรับเดินท่อและฝ้า = (1.5 ด .10)+(6.00/50)+.05= 0.15 +.12+.05 = 0.32 m.
เหลือระยะ Floor to Ceiling ใหม่ = 2.75 - 0.32 = 2.43 m.

จากสูตรดังกล่าวก็สามารถคำนวณย้อนไปย้อนมา เพื่อหาระยะห่างระหว่างสุขภัณฑ์ กับท่อหลักได้ว่า จะห่างกันเท่าไร หากต้องการควบคุม ไม่ให้ฝ้าเพดานเตี้ยเกินไป


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]