10. Door Closer คืออะไรเอ่ย


Closer แปลว่าผู้ปิดหรือผู้ช่วยปิด ดังนั้น Door Closer จึงแปลว่าอุปกรณ์ ที่ช่วยให้ประตูเราปิดเข้ามาเอง ถ้าเป็นประตูธรรมดา ก็จะเป็นกล่องมีแขนติดอยู่ที่ ยอดของบานประตูกับวงกบ เวลาเราเปิดประตูแล้ว เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะชักดึงให้ ประตูปิดเข้ามาเอง ซึ่งความน่าสนใจในการใช้งานของ Door Closer นี้ก็คือ เรา สามารถให้ประตูปิดช้าหรือปิดเร็วก็ได้ โดยการปรับแต่งที่กล่องที่ติดเอาไว้ เรา สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่เกิน ๑ นาที แต่ท่านต้องเก็บคำอธิบายของเจ้าอุปกรณ์ตัว นี้ไว้เสมอ เพื่อศึกษาและอ่านวิธีการปรับครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]