110. อย่าลืมสั่งซื้อขาวงกบห้องน้ำ ให้ยาวกว่าขาวงกบห้องธรรมดา


หากห้องน้ำของคุณลดระดับพื้นลงต่ำกว่าห้องธรรดา และประตูห้องน้ำมักจะต้องเปิดเข้า ในห้องน้ำ เพื่อป้องกัน น้ำกระเซ็น ออกนอกห้อง ในขณะเดียวกันคุณก็ (น่าจะ) ต้องการให้ระดับหลังวงกบ หรือขอบบานประตู ด้านบนของประตูคุณ ทุกบานในห้อง อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และงดงาม ทำให้ความยาว (ความสูง) ของขาวงกบคุณ ซึ่งวางอยู่ในห้องน้ำ ต้องยาวกว่า ขาวงกบ ธรรมดา ซึ่งจะยาวขึ้น เท่ากับความลึก ของการลดระดับห้องน้ำ เช่นห้องน้ำคุณลดระดับ 10 ซม. และวงกบ ทั่วไปของคุณสูง 2.00 เมตร คุณต้องสั่งซื้อ วงกบสำหรับห้องน้ำ ขนาด 2.10 เมตร เป็นต้น
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]