112. อย่าออกแบบบานเกล็ดกระจกให้กว้างมากนัก !


บานเกล็ดกระจก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรับมุมได้) ไม่น่าจะออกแบบให้มีความกว้าง ของช่องบานมากนัก เพราะกระจก จะรับน้ำหนักตัวเอง ไม่ไหว (โดยเฉพาะ อย่างยิ่งก ารรับน้ำหนัก ตามแนวนอน) จะแอ่น หรือแตกหักได้ …. แต่หากคิด จะใช้กระจกที่หนาขึ้น เพื่อไม่ให้แอ่น ก็ระวัง อุปกรณ์ปรับมุม จะรับน้ำหนัก ของกระจกไม่ไหว … แม้คิดจะใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่แข็งแรง พอรับน้ำหนักกระจกได้ ก็ขอให้เกรงใจ คนที่ต้องมาหมุน เปิดปิด ว่าเขาจะลำบากเพียงไร (อาจจะเป็น ตัวท่านเองก็ได้) … .ดังนั้น เพื่อไม่ให้ยุ่งยาก วุ่นวายนักหนา …. ก็อย่าใช้บานเกล็ด ที่มีขนาดโตกว่า 90 ซม. เลย หากขนาดช่องโตมากกว่านั้น ก็แบ่งออก เป็น 2 ช่องดีกว่า
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]