114. ไม้เต็งมาเลย์ทำวงกบได้ไหมเอ่ย ?


ไม้เต็งมาเลย์ หรือไม้เนื้อแข็งมาเลย์ (ที่ยังไม่ผ่านการอบอัดอย่างถูกวิธี) เป็นไม้ ที่ไม่น่าจะใช้ทำวงกบประตู หน้าต่าง โดยเด็ดขาด เพราะจะ "ยืดหด และบิดงอ" เนื่องจากสภาพเมืองมาเลย์ หรือภาคใต้นั้น อากาศจะชื้น และฝนตกมาก ต้นไม้รับน้ำมาก จะกลวง- นิ่ม- ยืดหดง่าย ต่างกับเต็ง หรือไม้เนื้อแข็งอีสาน บ้านเฮา ที่แห้งแล้งเหลือเข็น (แม้จะมีโครงการ อีสานเขียว แล้วก็ตาม) ต้นไม้จะโตช้า และจะแน่น- แกร่งดีจ้ะ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]