116. ประตูบานเลื่อนสวนกัน ไม่จำเป็น….อย่าใช้เพราะอะไร ?


ประตูบานเลื่อนสวนกัน นอกจากประโยชน์ที่ทำให้การตกแต่งภายในสามารถขยับได้บ้างแล้ว ก็ดูเหมือน ไม่มี ประโยชน์ อย่างอื่นอีกเลย …. แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]